25 Ocak 2011 Salı

Bedelsiz potansiyeli yüksek 9 hisse

Gedik Yatırım araştırma Uzmanı Tuğba saygın, bedelsiz hisse dağıtım potansiyeli için önce şirketin kayıtlı sermaye sisteminde olup olmadığına bakılması gerektiğini hatırlatıyor. Bu sistemde olan şirketlerin 5 yıl içinde kayıtlı sermaye tavanına ulaşma süreleri bulunuyor. Saygın “Böylece sadece yönetim kurulu kararıyla bedelsiz sermaye artırılabilir” diyor. 

Tuğba Saygın, yatırım kararında bedelsiz hisse dağıtım potansiyelinin tek başına yeterli bir kriter olmadığını, diğer unsurların da göz önüne alınması gerektiğini belirtiyor.


Galata menkul Değerler Araştırma Müdürü Polat Yaman’a göre, şirketlerin bedelsiz potansiyelini hesaplayabilmek için geçmiş yıl kar- zararları, değer artış fonları, net dönem karı, sermaye düzeltmesi farkları kalemlerine ve bu rakamların toplamının ödenmiş sermayeye oranına bakılması gerekiyor. Yaman “ şirketin geçmiş yıllarda yaptığı sermaye artırımları da gözden geçirilmeli. Bedelsiz potansiyeli, yatırım yapmak için önemli. Ancak tek kriter olmamalı” diyor.

Bedelsiz sermaye artırımında hisse fiyatı düşse de aynı oranda hisse adedinin arttığını hatırlatan Yaman, yatırımcının lot sayısının artmasından memnun olduğunu ve psikolojik olarak da bundan olumlu etkilendiğini belirtiyor. Analistler, 2010 yılı bilançoları borsaya gelmeden önce bedelsiz potansiyelini dikkate almak isteyen yatırımcılar için 9 hisse belirledi. Bu hisselerin borsadaki fiyatlarını da analiz eden uzmanlar, sadece 5’inin alıma uygun olduğunu düşünüyor. Diğer 4’ününse fiyatı izlenmeli ve geri çekilmelerde oluşacak potansiyele göre hareket edilmeli.

Tüpraş: 2010/9 aylık dönemde satışlarını yüzde 27 , net karını ise yüzde 10 oranında artırmayı başardı. Aynı başarıyı yılın son çeyreğinde de sürdürdüğünü tahmin ediyoruz. Global toparlanmanın bu yıl da Tüpraş7ın satışlarına olumlu katkısının sürmesini bekliyoruz. Ayrıca fuel oil dönüşüm projesi için 2.3 milyar liralık yatırım teşvik belgisinin onaylanması da şirkete olumlu katkı yapacaktır. Tüpraş’ın 2010 yılını 850 milyon TL karla kapattığını tahmin ediyoruz. Bu doğrultu da da hissede yüzde 250 bedelsiz potansiyeli öngörüyoruz. Tüpraş hisselerinde 46 TL hedef fiyatla yüzde 7 yükselme potansiyeli öngörüyoruz. Bedelsiz beklentileri hisse fiyatına bir miktar yansıdı. Ancak endeks performansı da önemli olduğu için hala potansiyel taşıyor. Bundan sonrası için şirket hisselerinde “endekse paralel getiri” bekliyoruz.

Bosch ev aletleri: 2010 /9 aylık dönemde satışlarını yüzde 5 artırdı.

Ancak kar marjlarındaki gerileme nedeniyle net dönem karı söz konusu dönemde yüzde 20 düşüş gösterdi. Sektördeki güçlü rekabetin şirketin karlılığına olumsuz etkisinin devam edeceğini düşünüyoruz. Ancak Bosch Ev Aletleri’nin 2010-2015 yıllara arasında yapmayı planladığı 300 milyon dolarlık yatırım, verimliliği artırırken karlılığı yukarı çekebilir. Bu yatırımda teşviklerden faydalanılacak olması olumlu Şirketin 2010 yılını 200 milyon TL kar ile kapattığını tahmin ediyoruz. Hissede yüzde 200 bedelsiz potansiyeli öngörüyoruz. BoschEv aletleri hisselerinde 145 TL hedef fiyatla yüzde 7 yükselme potansiyeli öngörüyoruz. Bedelsiz beklentileri hisse fiyatına bir miktar yansımış olsa da “endekse paralel getiri” bekliyoruz.

Migros: 2010/9 aylık dönemde hem satışlarını hem de karlılığını yüzde 10’a yakın artırdı.hatırlanacağı gibi Migros, geçen aralık ayında Ege Bölgesinde faaliyet gösteren “Amaç ve Adres şirketlerini devralmıştı.

Ayrıca Greens’in 9 mağazasını satın almak için sözleşme imzaladı. Şirketin daha agresif bir politika izleyerek önümüzdeki yıllarda organik ve inorganik büyümeye devam etmesini ve Pazar payını artırmasını bekliyoruz.

Migros’un 2010 yılını 120 milyon TL karla kapattığını tahmin ediyoruz.

Şirket hisselerinde yüzde 100 bedelsiz hisselerinde yüzde 100 potansiyeli olduğunu düşünüyoruz. Bu doğrultuda Migros hisselerinde 33 TL hedef fiyatla yüzde 4 yükselme potansiyeli öngörüyoruz. Uzun vade için alım tavsiye ederken, kısa vadede “endekse paralel getiri” bekliyoruz.

İzocam: 2010 yılı 9 aylık dönemde hem satışlarını hem de karlılığını 2009’un eş dönemine göre yüzde 10’un üzerinde artırdı. Şirket, Gebze Kimya Organize Sanayi Bölgesi’nde arazi satın almak için taahhütmane imzaladı.

Bu gelişme İzocam’a uzun vadede önemli katkılar sağlayacaktır. Şirketin 2010 yılını 33 milyon TL karla kapattığını düşünüyoruz. Yüzde 120 bedelsiz potansiyeli öngördüğümüz hissede hedef fiyatımız 46 TL. yükselme potansiyeli ise yüzde 3. Ancak 2010 yılı için başarılı bilanço açıklamasını beklediğimiz şirket için başta bedelsiz potansiyeli olmak üzere olumlu beklentilerin yeterince fiyatlandırıldığını düşünüyoruz.



Brisa’da 47 kat bedelsiz potansiyeli var. Brisa: Şirketin 2010 yılı dokuz aylık net karı, 2009’un eş dönemine göre yüzde 110 yükselerek 35.1 milyon TL oldu. Geçen yılın dokuz aylık cirosu da 2009’un eş dönemine göre yüzde 24 yükselerek 692 milyon TL’ye çıktı.

2010 ilk dokuz aylık FAVÖK (finansman giderleri, amortisman giderleri ve vergi öncesi kar) ise yüzde 23 yükselişle 78 milyon TL’ye ulaştı.

Brisa’nın toplam satışlarının yüzde 74’ünü yurtiçi, yüzde 26’sını ise yurtdışı satışları oluşturuyor. Şirketin yurtiçi satışları 2010/9 aylık dönemde 2009’un eş dönemine göre yüzde 27, yurtdışı satışları ise yüzde 19 yükseldi. Ayrıca şirketin 2010/ 9 aylık bilançosuna göre özsermayesinde

352 milyon TL sermaye düzeltme farkı bulunuyor. Bunun üzerinden hesaplanan bedelsiz hisse dağıtım potansiyeli yaklaşık 47 kata tekabül ediyor. Bu arada Brisa hisseleri, İMKB ile kıyaslandığında son bir ayda borsanın yüzde 15, son üç ayda ise yüzde 33 üzerine performans gösterdi. Şirketin 2010 sonu itibariyle satış gelirlerinin 2009’a oranla yüzde 21 yükselerek

941 milyon , FAVÖK’ününse yüzde 1 artışla 105 milyon TL olduğunu tahmin ediyoruz. 2010 yılı net kar beklentimize 2009 karına oranla yüzde 11 artışla 44 milyon TL. Brisa hisseleri için 153 TL hedef fiyatla “endekse paralel getiri” öngörüyoruz.

Kartonsan: 2010 yılının dokuz ayında 13 milyon TL net kar açıklayan şirket, net karını böylece 2009’un eş dönemine göre yüzde 15 yükseltmiş oldu. Kartonsan’ın 2010’un dokuz aylık toplam satış geliri de yüzde 33 yükselerek 134 milyon TL’ye ulaştı. Söz konusu dönemde şirketin karton

satışları yüzde 29, hurda kağıt satışları ise yüzde 48 artış kaydetti.

Kartonsan’ın 2010 ilk dokuz aylık FAVÖK’ü 23 milyon TL’ye yükseldi.

2010’un dokuz aylık döneminde şirketin net nakit pozisyonu ise yılbaşına göre yüzde 59.3 oranında iyileşme gösterdi. 2010’da iyileşen net nakit pozisyonu ve cirodaki güçlü artışla dikkat çeken Kartonsan’ın (sadece sermaye düzeltme farkıyla) yaklaşık 33 kat bedelsiz hisse dağıtım potansiyeli bulunuyor. Şirket hisseleri, çarpan analizine göre yaptığımız değerlemede, sektördeki benzerlerine göre haifi primli işlem görüyor. Öte yandan, İMKB ile kıyaslandığında son bir ayda borsanın yüzde 38 son üç ayda ise yüzde 60 üzerinde performans gösterdi. Bu nedenle hissenin mevcut fiyat seviyelerinden alım önermiyoruz. Hisse 227 TL’ye kadar gevşeyebilir.

Bu seviyeler alım için izlenmeli.

Bagfaş: Şirketin 2010 yılı dokuz aylık net karı 2009’un eş dönemine göre yüzde 447 yükselerek 26 milyon TL oldu. Satış gelirleri ise 2009’un dokuz aylık dönemine göre yüzde 15 düşüşle 195 milyon TL’ye geriledi. FAVÖK, 2009’un eş dönemine göre yüzde 473 yükselerek 38 milyon TL’ye ulaştı.

2010’un dokuz ayında şirketin net nakit pozisyonu, yılbaşına göre yüzde

68.6 oranında iyileşmeyle 74 milyon TL’ye ulaştı. Bagfaş’ın 2010 yılında satış gelirlerinin 2009’a oranla yüzde 20 yükselerek 322 milyon TL’ye FAVÖK’ün ise yüzde 806 artarak 59 milyon TL’ye çıktığını tahmin ediyoruz.

2009 yılında 5 milyon TL zarar açıklayan Bagfaş’ın 2010 yılında ise 42 milyon TL net kara ulaştığını düşünüyoruz. Bagfaş’ın öz kaynaklarında yer alan 60 milyon TL (sermaye düzeltme farkı) ile yaklaşık 20 kat bedelsiz hisse dağıtım potansiyeli bulunuyor. Bu arada, şirket hisseleri İMKB ile kıyaslandığında son bir ayda borsanın yüzde 15, son üç ayda ise yüzde 15, son üç ayda ise yüzde 33 üzerinde performans gösterdi. Bagfaş hisseleri için hedef fiyatımız 190 TL yüzde 6 yükselme potansiyeli doğrultusunda “endekse paralel getiri” bekliyoruz.

Netaş: şirket, 2010 yılının ilk dokuz ayında 18 milyon TL net kar açıkladı. Bu kar, 2009’un eş dönemine göre yüzde 21 düşüşe işaret ediyor.

Netaş’ın 2010’un dokuz aylık toplam satış geliri ise yüzde 27 yükselişle

204 milyon TL’ye çıktı. 2010 yılı dönemine göre yüzde 18 düşerek milyon TL seviyesine geriledi. Sadece sermaye düzeltme farklarını göz önünde bulundurduğumuzda, Netaş’ta yaklaşık 15 kat bedelsiz hisse dağıtım potansiyeli bulunuyor. Çarpan analizine göre yaptığımız değerlemede Netaş hisseleri sektördeki benzerlerine göre hafif primli işlem görüyor. Hisse, İMKB ile kıyaslandığında son bir ayda borsanın yüzde 28, son üç ayda ise yüzde 80’in üzerinde performans gösterdi. Bu nedenle mevcut fiyat seviyelerinden alım önermiyoruz. Olası kar satışlarında ise yakından izlenmeli.

Konya Çimento: Şirketin 2010 yılı ilk dokuz aylık net karı, 2009’un eş dönemine göre yüzde 50 yükselişle 23.4 milyon TL oldu. Konya çimento’nun 2010 / 9 aylık cirosu’da yüzde 17 yükselerek 156 milyon TL’ye çıktı. 2010 yılı dokuz aylık FAVÖK ise 2009’un eş dönemine göre yüzde 55 yükselerek 28 milyon TL’ye ulaştı. 2010 yılının ilk dokuz ayında şirketin net nakit pozisyonu da yılbaşına göre yüzde 6.8 oranında iyileşme göstererek 138.6 milyon TL’yu buldu. Sadece sermaye düzeltme farklarını göz önünde bulundurduğumuzda, Konya çimento hisselerinde yaklaşık13 kat bedelsiz hisse dağıtım potansiyeli bulunuyor. Çarpan analizine göre yaptığımız değerlemede hisse sektördeki benzerlerine göre hafif primli işlem görüyor.

İMKB ile kıyaslandığında son bir ayda borsanın yüzde 94, son üç ayda ise yüzde 121 üzerinde performans gösterdi. Fiyatı çok yüseldiği için mevcut fiyat seviyelerinden alım önermiyoruz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Ratings and Recommendations by outbrain