29 Nisan 2011 Cuma

Mayıs Ayı için takibimizdeki Hisseler

Mayıs ayına bu hisseler ile başlayın.

Trakya Cam, Türk Telekom, CİMSA, AYGAZ, TOFAŞ, SİNPAS GYO, HALKBANK, TSKB, TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG

Trakya Cam (TRKCM.IS)

Trakya Cam, temel camlar (düzcam, buzlu cam, ayna, lamine cam, kaplamalı cam, mimari projelere yönelik camlar), otomotiv camları ve diğer ulaşım araçları camları, enerji camları, beyaz eşya camları üretimi gerçekleştirmektedir. Trakya Cam Rusya’da düzcam, ayna ve kaplamalı cam fabrikası ve otomotiv camı üretimi satışı yapmak üzere 2010 yılında Saint- Gobain firmasıyla anlaşmalar imzalamıştır. Buna ek olarak, Trakya Cam’ın Mısır’da %14,87 oranında iştirak ettiği Saint-Gobain Glass Egypt fabrikası ise Temmuz’da faaliyet başlamıştır. Bu ortak yatırımla Trakya Cam, Türkiye ve Balkanlar’dan sonra Ortadoğu’da da yerel üretici konumuna gelmiştir. Trakya Cam, yılın son çeğreğinde 52,1 milyon TL net kar açıklamıştır. Açıklanan son çeyrek kar rakamı ile birlikte şirketin, 2010 yılı toplam karı yıllık %239,0’luk bir artışla 211,0 milyon TL olmuştur.Trakya Cam’ın 2010 yılı gelirleri ise yıllık 17,3%’lük artışla 1,047 milyon TL olmuştur. Trakya Cam’ın elde etmiş olduğu gelirlerin dağılımına bakıldığında ise, şirketin yurtdışı gelirleri toplam gelirlinin %29’nu oluştururken, yıllık bazda %16,5’lik bir artış göstermiştir. Öte yandan toplam satışları içerisinde %79’unu oluşturan yurt içi satışları ise yıllık bazda %16.2’lik bir artış göstermiştir. Şirketin, en önemli müşteri arasında bulunan otomotiv ve inşaat sektörlerinin 2011 yılında güçlü seyirlerine devam edeceklerini ve bunun ise Trakya Cam’a olumlu yansıyacağını düşünmekteyiz. Trakya Cam’ın açıklamış olduğu ve beklentilerimiz doğrultusunda gerçekleşen finansalları ışığında daha önce belirlemiş olduğumuz 4,15 TL’lik hedef fiyatımızı ve “AL” önerimizi muhafaza ediyoruz.

CİMSA (CIMSA.IS)

Çimsa, 4Ç10 döneminde 18 milyon TL net kar açıklarken net kar rakamı, geçen yılın aynı dönemine göre %45.5 ve bir önceki çeyreğe göre %42 düşüş gösterdi. Net kar rakamı, hem bizim beklentimiz olan 24.7 milyon TL’nin hem de piyasa beklentisi olan 26.5 milyon TL’nin altında kaldı. Şirketin faaliyet giderlerinde yaşanan yükselişe ek olarak, özkaynaktan pay alma metodu ile konsolide ettiği Exsa’nın, son çeyrekte Maliye tarafından kesilen vergi cezasını mali tablolarına yansıtması, Çimsa’nın net karında görülen daralmada etkili olmuştur. Buna bağlı olarak, 2010 yılında Çimsa’nın net karı 103.7 milyon TL seviyesinde kalmış ve 2009 yılındaki 108 milyon TL’ye göre %4 gerileme göstermiştir. 2010 yılında şirketin toplam satış gelirleri, 2009 yılına göre %15 büyüme göstererek 708 milyon TL’ye ulaşırken, hem bizim beklentimiz olan 696 milyon TL’nin hem de piyasa beklentisi olan 685 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir. Şirketin çimento satış gelirleri, 2009 yılına göre %13.7 yükselirken, hazır beton faaliyetlerinden elde edilen gelirde %26.5 büyüme görülmüştür. Faaliyet giderleri, 4Ç10 döneminde 4Ç09 dönemine göre %40 artarak 14.7 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. FAVÖK rakamında 4Ç10 döneminde 4Ç09 dönemine göre %22 daralma görülse de, 2010 yılında 181 milyon TL’ye ulaşan FAVÖK, 2009 yılına göre %2.7 arttı. Çimsa için hedef piyasa değerimiz hisse başına 13.30 TL seviyesindedir.

AYGAZ (AYGAZ.IS)

Aygaz, 4Ç10 döneminde 29 milyon TL net kar açıklarken, net kar rakamı 4Ç09 dönemine göre %65 gerileme gösterdi. Aynı zamanda, açıklanan net kar rakamı, hem piyasa beklentisi olan 47.7 milyon TL’nin hem de bizim beklentimiz olan 58.8 milyon TL’nin oldukça altında gerçekleşti. Net kar rakamının beklentilerin altında gerçekleşmesinde, özkaynak metodu ile konsolide ettiği Enerji Yatırımları’ndan gelen gelirin yılın son çeyreğinde 19.5 milyon TL eksi olması etkili olmuştur. Yıllık bazda bakıldığında Aygaz’ın karı 239 milyon TL seviyesinde gerçekleşerek 2009 yılına göre %23.9 düşüş göstermiştir. LPG tarafında şirketin gelirleri 2009 yılına göre %25 artarak 4.1 milyar TL seviyesine yükselmiştir. LPG ortalama satış fiyatlarındaki artış, satış gelirlerindejki yükselişi desteklemiştir. Elektrik tarafına bakıldığında ise gelirlerin 2009 yılına göre %6 artarak 400 milyon TL’ye ulaştığı görülmektedir. Toplamda ise konsolide gelirler, 4.66 milyar TL’ye ulaşarak 2009 yılına göre %23.9 artış göstermiştir. Aygaz’ın FAVÖK rakamı, 4Ç10 döneminde 4Ç09 dönemine göre %49.4 artmasına karşın, 2010 yılının tamamında 306 milyon TL seviyesinde kalarak, 2009 yılı sonuna göre %21.6 gerileme göstermiştir. Hisse başına 11.50 TL seviyesindeki fiyat hedefimiz ile Aygaz’da alım önerimiz sürmektedir.

TOFAŞ (TOASO.IS)

Tofaş 2010 yılını 6.4 milyar TL satış geliri ile tamamlarken, şirketin satış gelirlerinde 2009 yıl sonuna göre %25 büyüme görülmüştür. Şirketin 2010 yılında pazar payı ise %14.6 seviyesinde gerçekleşmiştir. Şirketin ticari araç satış gelirleri, 2009 yılına göre %10 gerileyerek 3.6 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, binek araç satış gelirleri ise %262 artarak 2.18 milyar TL'ye yükselmiştir. 2010 yılında şirketin diğer satış gelirlerindeki büyüme ise %22 gerçekleşerek 622 milyon TL'ye yükselmiştir. 2010 yılında, şirketin yurt içi ve ihracat gelirleri sırasıyla %41 ve %12.6 düzeyinde artış göstermiştir. Artan kapasite kullanımı, özellikle son çeyrekte güçlü gerçekleşen satış performansı ve amortismanlardaki artışın etkisiyle şirketin FAVÖK rakamı, 2009 yılına göre %38 artarak 658 milyon TL seviyesine yükselmiştir. 2011 yılında Tofaş'ın 6.85 milyar TL net satış gelirine ulaşacağını öngörmekteyiz. Net kar tarafında ise 405 milyon TL net kar ile 2011 yılını tamamlamasını beklediğimiz şirketin, 2011 yılında net karını 2010 yılına göre %5 artıracağını öngörmekteyiz. Tofaş için hedef piyasa değerimiz 5.77 milyar TL seviyesinde yer almaktadır. Bu hedef piyasa değerimiz ise hisse başına 11,54 TL'ye işaret etmektedir. Tofaş için alım önerimiz sürmektedir.

SİNPAS GYO (SNGYO.IS)

Sinpaş GYO, gayrimenkullere ve gayrimenkul projelerine yatırım yapmak üzere kurulmuş halka açık bir gayrimenkul yatırım ortaklığıdır. Şirket orta-üst ve üst gelir gruplarına yönelik konut projeleri geliştirmektedir. Şirket gelişme potansiyeli yüksek ancak çeşitli mülkiyet ve imar sorunları olan arsalardaki sorunları çözerek arsayı ucuza satın almak, geliştirmekte olduğu projelerinde ön satış ve etap stratejisi uygulamak ayrıca ilgi çekici ve özgün projeler geliştirerek daha fazla müşterinin ilgisini çekmek, Sinpaş GYO’nun temel yatırım stratejilerindedir. Sinpaş GYO, yılın ilk on bir ayında devam eden beş projesinde toplam 869 adet ön satış rakamına ulaşmıştır. Bununla birlikte, Sinpaş GYO’nun başlatmış olduğu yeni satış kampanyası “Nasıl İstersen”in şirketin ön satış rakamlarını artırmasını beklemekteyiz. “Nasıl İstersen” ile Sinpaş GYO projelerinden ev alanlar, dekorasyondan, ödeme koşullarına kadar her şeye kendileri karar verebilecekleri bir satış kampanyası olup şirketin Bosphorus City, İstanbul Sarayları, Aqua City 2010, Lagün projelerinde geçerlidir. Sinpaş GYO’nun İstanbul ve Bursa’da devam etmekte olan beş projesi bulunmaktadır. Bunun dışında Sinpaş GYO, 2011- 2015 yılları arasında, İstanbul, Ankara, Bursa ve Marmaris’te toplam 11 yeni projeye başlamayı planlamaktadır. Ekonomik krizden olumsuz ertelenmiş bulunan ev talebinin 2011 yılı ile birlikte canlanmasını beklemekteyiz. Öte yandan şirketin 2010 yıl sonu ve özellikle 2011 yılında önemli miktarda konut projesini tamamlayıp müşterilerine teslim edeceğini ve elde ettiği gelirleri finansal tablolarına yasıtabileceğini düşünmekteyiz. Dolayısyla Sinpaş GYO için muhafazkar bir değerleme ile belirlemiş olduğumuz 2,70’lık hedef fiyat doğrultusunda “AL” önerimizi korumaktayız.

HALKBANK (HALKB.IS)

Halkbank YS10 konsolide olmayan bilançolarında geçen yılın aynı dönemine göre 2.010 milyon TL net kar açıkladı. Bu rakam bizim beklentimiz olan 1.993 TL’nin (yaklaşık 1%) üzerinde gelirken piyasa beklentisi olan 2.065 TL’nin altında kalmıştır. Çeyreklik bazda baktığımızda, bankanın net karı geçen çeyreğe göre %5 geçen yılın aynı dönemine göre ise %18 oranında artarak 499,6 milyon TL olarak açıklandı. Banka, sektörün üzerinde gerçekleştirdiği kredi büyümesi sayesinde aktiflerini yılbaşından bugüne %14.7 artırmayı başarmıştır. Toplam Menkul Kıymetler içinde %10.9 olaşan TÜFE-endeksli kağıtların getirisinde yaşanan dönemsel gerileme şirketin karlılığını olumsuz etkilemiştir. Bankanın, Kredi-Borç Oranını %74.5’ten %78.6’e (TL %83.6) yükselmesine rağmen sektörün %85’lik oranına göre bu alanda daha alınacak yol olduğu görülmektedir. Perakende krediler yılbaşından bugüne %39.7, ticari krediler %26.5 büyürken toplam krediler ise %25.1 artmıştır. Banka perakende kredilerdeki payını %6.6 seviyesine yükseltmiştir. Kredilerde yaşanan büyümeye rağmen Banka Takipteki Krediler Oranı’nı 20 baz puan düşürerek %4.1’e geriletmeyi başarmıştır. Sonuç olarak Halkbank Ücret ve Komisyon Gelirlerinde yaşanan %20.3 y/y artışın etkisi ile karlılığını korumuştur. Bu bağlamda Halkbank için 14.60 TL hedef hisse fiyatı ile “AL” önerimizi sürdürüyoruz.

TSKB (TSKB.IS)

TSKB YS10 döneminde konsolide olmayan bilançolarında geçen senenin aynı dönemine göre net karını %21 artırarak 212 milyon TL olarak açıkladı. Bu rakam bizim beklentimiz olan 226 milyon TL’nin (piyasa beklentisi, 215 milyon TL) yaklaşık 6% altında kalmıştır. Çeyreklik bazda baktığımızda, bankanın net karı geçen çeyreğe göre %7 azalırken geçen yılın aynı dönemine göre ise %2.3 oranında artarak 43 milyon TL olarak açıklandı. Banka 4Ç’de kredilerden gelen faiz gelirlerini arttırmasına rağmen menkul kıymetlerden gelen faiz gelirlerinde yavaşlama (geçen çeyreğe göre %8.7 daralma) toplam faiz gelirleri üzerinde baskı oluşturmuştur. Bankanın portföy faiz gelirlerindeki dalgalanmanın sebebi elinde bulundurduğu değişken faizli ve TÜFE endeksli tahvillerden kaynaklanmıştır, çünkü ilgili dönemde enflasyon ve gösterge faizi gerilemiştir ve bu düşük faizlerden yeniden fiyatlanmıştır. Banka’nın kurumsal finans faaliyetlerinden elde ettiği komisyon gelirlerinde yaşanan %94 artış ve provizyon masraflarında yaşana %42’lik gerileme net kardaki artışı desteklemiştir. Yıllık bazda bankanın net faiz gelirleri %16.6 artmıştır, bu artışta bakanın lehine olan vade uyumsuzlu ve global düşük faiz etkili oduğu görülmektedir. Bu çeyrekte Banka’nın genel yönetim giderlerindeki artışın etkilediği operasyone giderlerinde bir yükseliş görülmektedir. Banka’nın net faiz marjı %4.2 seviyesinde (sektör ortalaması, %4.5) gerçekleşirken uzun dönemde %4 seviyelerine oturacağını düşünüyoruz. Proje finansmanı kredilerinde oldukça aktif olan Banka’nın yenilenebilir enerji, altyapı yatırımlarına olan ilgisinin devam edeceğini düşünüyoruz. Bu gelişmelerin ışığında TSKB için daha önceden vermiş olduğumuz “AL” önerimizi ve 3.38 TL olan hedef fiyatımızı koruyoruz.

TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG (TAVHL.IS)

-Gerek yolcu sayısındaki artış ve gerekse havalimanlarının pozitif katkısının mali tablolara olumlu yansımasının süreceğini düşünüyoruz.

-Hedef hisse fiyatını 8.90 TL hesapladığımız TAV Havalimanları Holding için AL önerimizi koruyoruz.

TAV Havalimanları Holding’in gerek yolcu sayısındaki artış ve gerekse havalimanlarının pozitif katkısının net satış gelirlerine olumlu yansımasının süreceğini düşünüyoruz. Buna göre TAV için 2011 yılı sonu net satış geliri beklentimiz 874 milyon Euro seviyesinde bulunurken, FAVÖKK beklentimiz ise 389 milyon Euro seviyesinde bulunuyor. TAV’ın operasyonel performansı mevsimselliğe bağlı olarak dalgalanmaktadır. Şirketin net satış gelirleri kış aylarının turizm sektörü açısından ölü sezon olması nedeniyle olumsuz etkilenirken, yaz aylarında artan turizme bağlı olarak artış göstermektedir. Dolayısıyla bu durum hisse üzerine de yansıdığı göz önüne bulundurulmalıdır. Bu bağlamda TAV için 8.90 TL olan hedef fiyat bir değişikik yapmazken bu beklentilerin ışığında şirket için daha önceden verdiğimiz “AL” olan önerimizi koruyoruz.

Türk Telekom (TTKOM.TI)

-Türk Telekom yılın ilk çeyreğinde 609 milyon TL net kar açıklamıştır. Bu rakam geçen sene aynı dönemde elde etmiş olduğu net kar rakamı olan 546 milyon TL’ye göre %11,5 ve bir önceki dönem net karı olan 559 milyon TL’ye göre ise %8,9’luk bir artışa işaret etmektedir. Şirketin açıklamış olduğu ilk çeyrek net kar rakamı, bizim beklentimiz olan 600 milyon TL ile paralellik gösterirken, piyasa beklentisi olan 575 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir. Şirketin net karının hem yıllık hemde çeyreklik bazda artmasında, güçlü operasyonel performans ve satılan malların maliyetlerindeki düşüş etkili olmuştur.

ŞEKER YATIRIM ARAŞTIRMA

Mayıs Ayı için takibimizdeki Hisseler

Mayıs ayına bu hisseler ile başlayın.

Trakya Cam, Türk Telekom, CİMSA, AYGAZ, TOFAŞ, SİNPAS GYO, HALKBANK, TSKB, TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG

Trakya Cam (TRKCM.IS)

Trakya Cam, temel camlar (düzcam, buzlu cam, ayna, lamine cam, kaplamalı cam, mimari projelere yönelik camlar), otomotiv camları ve diğer ulaşım araçları camları, enerji camları, beyaz eşya camları üretimi gerçekleştirmektedir. Trakya Cam Rusya’da düzcam, ayna ve kaplamalı cam fabrikası ve otomotiv camı üretimi satışı yapmak üzere 2010 yılında Saint- Gobain firmasıyla anlaşmalar imzalamıştır. Buna ek olarak, Trakya Cam’ın Mısır’da %14,87 oranında iştirak ettiği Saint-Gobain Glass Egypt fabrikası ise Temmuz’da faaliyet başlamıştır. Bu ortak yatırımla Trakya Cam, Türkiye ve Balkanlar’dan sonra Ortadoğu’da da yerel üretici konumuna gelmiştir. Trakya Cam, yılın son çeğreğinde 52,1 milyon TL net kar açıklamıştır. Açıklanan son çeyrek kar rakamı ile birlikte şirketin, 2010 yılı toplam karı yıllık %239,0’luk bir artışla 211,0 milyon TL olmuştur.Trakya Cam’ın 2010 yılı gelirleri ise yıllık 17,3%’lük artışla 1,047 milyon TL olmuştur. Trakya Cam’ın elde etmiş olduğu gelirlerin dağılımına bakıldığında ise, şirketin yurtdışı gelirleri toplam gelirlinin %29’nu oluştururken, yıllık bazda %16,5’lik bir artış göstermiştir. Öte yandan toplam satışları içerisinde %79’unu oluşturan yurt içi satışları ise yıllık bazda %16.2’lik bir artış göstermiştir. Şirketin, en önemli müşteri arasında bulunan otomotiv ve inşaat sektörlerinin 2011 yılında güçlü seyirlerine devam edeceklerini ve bunun ise Trakya Cam’a olumlu yansıyacağını düşünmekteyiz. Trakya Cam’ın açıklamış olduğu ve beklentilerimiz doğrultusunda gerçekleşen finansalları ışığında daha önce belirlemiş olduğumuz 4,15 TL’lik hedef fiyatımızı ve “AL” önerimizi muhafaza ediyoruz.

CİMSA (CIMSA.IS)

Çimsa, 4Ç10 döneminde 18 milyon TL net kar açıklarken net kar rakamı, geçen yılın aynı dönemine göre %45.5 ve bir önceki çeyreğe göre %42 düşüş gösterdi. Net kar rakamı, hem bizim beklentimiz olan 24.7 milyon TL’nin hem de piyasa beklentisi olan 26.5 milyon TL’nin altında kaldı. Şirketin faaliyet giderlerinde yaşanan yükselişe ek olarak, özkaynaktan pay alma metodu ile konsolide ettiği Exsa’nın, son çeyrekte Maliye tarafından kesilen vergi cezasını mali tablolarına yansıtması, Çimsa’nın net karında görülen daralmada etkili olmuştur. Buna bağlı olarak, 2010 yılında Çimsa’nın net karı 103.7 milyon TL seviyesinde kalmış ve 2009 yılındaki 108 milyon TL’ye göre %4 gerileme göstermiştir. 2010 yılında şirketin toplam satış gelirleri, 2009 yılına göre %15 büyüme göstererek 708 milyon TL’ye ulaşırken, hem bizim beklentimiz olan 696 milyon TL’nin hem de piyasa beklentisi olan 685 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir. Şirketin çimento satış gelirleri, 2009 yılına göre %13.7 yükselirken, hazır beton faaliyetlerinden elde edilen gelirde %26.5 büyüme görülmüştür. Faaliyet giderleri, 4Ç10 döneminde 4Ç09 dönemine göre %40 artarak 14.7 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. FAVÖK rakamında 4Ç10 döneminde 4Ç09 dönemine göre %22 daralma görülse de, 2010 yılında 181 milyon TL’ye ulaşan FAVÖK, 2009 yılına göre %2.7 arttı. Çimsa için hedef piyasa değerimiz hisse başına 13.30 TL seviyesindedir.

AYGAZ (AYGAZ.IS)

Aygaz, 4Ç10 döneminde 29 milyon TL net kar açıklarken, net kar rakamı 4Ç09 dönemine göre %65 gerileme gösterdi. Aynı zamanda, açıklanan net kar rakamı, hem piyasa beklentisi olan 47.7 milyon TL’nin hem de bizim beklentimiz olan 58.8 milyon TL’nin oldukça altında gerçekleşti. Net kar rakamının beklentilerin altında gerçekleşmesinde, özkaynak metodu ile konsolide ettiği Enerji Yatırımları’ndan gelen gelirin yılın son çeyreğinde 19.5 milyon TL eksi olması etkili olmuştur. Yıllık bazda bakıldığında Aygaz’ın karı 239 milyon TL seviyesinde gerçekleşerek 2009 yılına göre %23.9 düşüş göstermiştir. LPG tarafında şirketin gelirleri 2009 yılına göre %25 artarak 4.1 milyar TL seviyesine yükselmiştir. LPG ortalama satış fiyatlarındaki artış, satış gelirlerindejki yükselişi desteklemiştir. Elektrik tarafına bakıldığında ise gelirlerin 2009 yılına göre %6 artarak 400 milyon TL’ye ulaştığı görülmektedir. Toplamda ise konsolide gelirler, 4.66 milyar TL’ye ulaşarak 2009 yılına göre %23.9 artış göstermiştir. Aygaz’ın FAVÖK rakamı, 4Ç10 döneminde 4Ç09 dönemine göre %49.4 artmasına karşın, 2010 yılının tamamında 306 milyon TL seviyesinde kalarak, 2009 yılı sonuna göre %21.6 gerileme göstermiştir. Hisse başına 11.50 TL seviyesindeki fiyat hedefimiz ile Aygaz’da alım önerimiz sürmektedir.

TOFAŞ (TOASO.IS)

Tofaş 2010 yılını 6.4 milyar TL satış geliri ile tamamlarken, şirketin satış gelirlerinde 2009 yıl sonuna göre %25 büyüme görülmüştür. Şirketin 2010 yılında pazar payı ise %14.6 seviyesinde gerçekleşmiştir. Şirketin ticari araç satış gelirleri, 2009 yılına göre %10 gerileyerek 3.6 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, binek araç satış gelirleri ise %262 artarak 2.18 milyar TL'ye yükselmiştir. 2010 yılında şirketin diğer satış gelirlerindeki büyüme ise %22 gerçekleşerek 622 milyon TL'ye yükselmiştir. 2010 yılında, şirketin yurt içi ve ihracat gelirleri sırasıyla %41 ve %12.6 düzeyinde artış göstermiştir. Artan kapasite kullanımı, özellikle son çeyrekte güçlü gerçekleşen satış performansı ve amortismanlardaki artışın etkisiyle şirketin FAVÖK rakamı, 2009 yılına göre %38 artarak 658 milyon TL seviyesine yükselmiştir. 2011 yılında Tofaş'ın 6.85 milyar TL net satış gelirine ulaşacağını öngörmekteyiz. Net kar tarafında ise 405 milyon TL net kar ile 2011 yılını tamamlamasını beklediğimiz şirketin, 2011 yılında net karını 2010 yılına göre %5 artıracağını öngörmekteyiz. Tofaş için hedef piyasa değerimiz 5.77 milyar TL seviyesinde yer almaktadır. Bu hedef piyasa değerimiz ise hisse başına 11,54 TL'ye işaret etmektedir. Tofaş için alım önerimiz sürmektedir.

SİNPAS GYO (SNGYO.IS)

Sinpaş GYO, gayrimenkullere ve gayrimenkul projelerine yatırım yapmak üzere kurulmuş halka açık bir gayrimenkul yatırım ortaklığıdır. Şirket orta-üst ve üst gelir gruplarına yönelik konut projeleri geliştirmektedir. Şirket gelişme potansiyeli yüksek ancak çeşitli mülkiyet ve imar sorunları olan arsalardaki sorunları çözerek arsayı ucuza satın almak, geliştirmekte olduğu projelerinde ön satış ve etap stratejisi uygulamak ayrıca ilgi çekici ve özgün projeler geliştirerek daha fazla müşterinin ilgisini çekmek, Sinpaş GYO’nun temel yatırım stratejilerindedir. Sinpaş GYO, yılın ilk on bir ayında devam eden beş projesinde toplam 869 adet ön satış rakamına ulaşmıştır. Bununla birlikte, Sinpaş GYO’nun başlatmış olduğu yeni satış kampanyası “Nasıl İstersen”in şirketin ön satış rakamlarını artırmasını beklemekteyiz. “Nasıl İstersen” ile Sinpaş GYO projelerinden ev alanlar, dekorasyondan, ödeme koşullarına kadar her şeye kendileri karar verebilecekleri bir satış kampanyası olup şirketin Bosphorus City, İstanbul Sarayları, Aqua City 2010, Lagün projelerinde geçerlidir. Sinpaş GYO’nun İstanbul ve Bursa’da devam etmekte olan beş projesi bulunmaktadır. Bunun dışında Sinpaş GYO, 2011- 2015 yılları arasında, İstanbul, Ankara, Bursa ve Marmaris’te toplam 11 yeni projeye başlamayı planlamaktadır. Ekonomik krizden olumsuz ertelenmiş bulunan ev talebinin 2011 yılı ile birlikte canlanmasını beklemekteyiz. Öte yandan şirketin 2010 yıl sonu ve özellikle 2011 yılında önemli miktarda konut projesini tamamlayıp müşterilerine teslim edeceğini ve elde ettiği gelirleri finansal tablolarına yasıtabileceğini düşünmekteyiz. Dolayısyla Sinpaş GYO için muhafazkar bir değerleme ile belirlemiş olduğumuz 2,70’lık hedef fiyat doğrultusunda “AL” önerimizi korumaktayız.

HALKBANK (HALKB.IS)

Halkbank YS10 konsolide olmayan bilançolarında geçen yılın aynı dönemine göre 2.010 milyon TL net kar açıkladı. Bu rakam bizim beklentimiz olan 1.993 TL’nin (yaklaşık 1%) üzerinde gelirken piyasa beklentisi olan 2.065 TL’nin altında kalmıştır. Çeyreklik bazda baktığımızda, bankanın net karı geçen çeyreğe göre %5 geçen yılın aynı dönemine göre ise %18 oranında artarak 499,6 milyon TL olarak açıklandı. Banka, sektörün üzerinde gerçekleştirdiği kredi büyümesi sayesinde aktiflerini yılbaşından bugüne %14.7 artırmayı başarmıştır. Toplam Menkul Kıymetler içinde %10.9 olaşan TÜFE-endeksli kağıtların getirisinde yaşanan dönemsel gerileme şirketin karlılığını olumsuz etkilemiştir. Bankanın, Kredi-Borç Oranını %74.5’ten %78.6’e (TL %83.6) yükselmesine rağmen sektörün %85’lik oranına göre bu alanda daha alınacak yol olduğu görülmektedir. Perakende krediler yılbaşından bugüne %39.7, ticari krediler %26.5 büyürken toplam krediler ise %25.1 artmıştır. Banka perakende kredilerdeki payını %6.6 seviyesine yükseltmiştir. Kredilerde yaşanan büyümeye rağmen Banka Takipteki Krediler Oranı’nı 20 baz puan düşürerek %4.1’e geriletmeyi başarmıştır. Sonuç olarak Halkbank Ücret ve Komisyon Gelirlerinde yaşanan %20.3 y/y artışın etkisi ile karlılığını korumuştur. Bu bağlamda Halkbank için 14.60 TL hedef hisse fiyatı ile “AL” önerimizi sürdürüyoruz.

TSKB (TSKB.IS)

TSKB YS10 döneminde konsolide olmayan bilançolarında geçen senenin aynı dönemine göre net karını %21 artırarak 212 milyon TL olarak açıkladı. Bu rakam bizim beklentimiz olan 226 milyon TL’nin (piyasa beklentisi, 215 milyon TL) yaklaşık 6% altında kalmıştır. Çeyreklik bazda baktığımızda, bankanın net karı geçen çeyreğe göre %7 azalırken geçen yılın aynı dönemine göre ise %2.3 oranında artarak 43 milyon TL olarak açıklandı. Banka 4Ç’de kredilerden gelen faiz gelirlerini arttırmasına rağmen menkul kıymetlerden gelen faiz gelirlerinde yavaşlama (geçen çeyreğe göre %8.7 daralma) toplam faiz gelirleri üzerinde baskı oluşturmuştur. Bankanın portföy faiz gelirlerindeki dalgalanmanın sebebi elinde bulundurduğu değişken faizli ve TÜFE endeksli tahvillerden kaynaklanmıştır, çünkü ilgili dönemde enflasyon ve gösterge faizi gerilemiştir ve bu düşük faizlerden yeniden fiyatlanmıştır. Banka’nın kurumsal finans faaliyetlerinden elde ettiği komisyon gelirlerinde yaşanan %94 artış ve provizyon masraflarında yaşana %42’lik gerileme net kardaki artışı desteklemiştir. Yıllık bazda bankanın net faiz gelirleri %16.6 artmıştır, bu artışta bakanın lehine olan vade uyumsuzlu ve global düşük faiz etkili oduğu görülmektedir. Bu çeyrekte Banka’nın genel yönetim giderlerindeki artışın etkilediği operasyone giderlerinde bir yükseliş görülmektedir. Banka’nın net faiz marjı %4.2 seviyesinde (sektör ortalaması, %4.5) gerçekleşirken uzun dönemde %4 seviyelerine oturacağını düşünüyoruz. Proje finansmanı kredilerinde oldukça aktif olan Banka’nın yenilenebilir enerji, altyapı yatırımlarına olan ilgisinin devam edeceğini düşünüyoruz. Bu gelişmelerin ışığında TSKB için daha önceden vermiş olduğumuz “AL” önerimizi ve 3.38 TL olan hedef fiyatımızı koruyoruz.

TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG (TAVHL.IS)

-Gerek yolcu sayısındaki artış ve gerekse havalimanlarının pozitif katkısının mali tablolara olumlu yansımasının süreceğini düşünüyoruz.

-Hedef hisse fiyatını 8.90 TL hesapladığımız TAV Havalimanları Holding için AL önerimizi koruyoruz.

TAV Havalimanları Holding’in gerek yolcu sayısındaki artış ve gerekse havalimanlarının pozitif katkısının net satış gelirlerine olumlu yansımasının süreceğini düşünüyoruz. Buna göre TAV için 2011 yılı sonu net satış geliri beklentimiz 874 milyon Euro seviyesinde bulunurken, FAVÖKK beklentimiz ise 389 milyon Euro seviyesinde bulunuyor. TAV’ın operasyonel performansı mevsimselliğe bağlı olarak dalgalanmaktadır. Şirketin net satış gelirleri kış aylarının turizm sektörü açısından ölü sezon olması nedeniyle olumsuz etkilenirken, yaz aylarında artan turizme bağlı olarak artış göstermektedir. Dolayısıyla bu durum hisse üzerine de yansıdığı göz önüne bulundurulmalıdır. Bu bağlamda TAV için 8.90 TL olan hedef fiyat bir değişikik yapmazken bu beklentilerin ışığında şirket için daha önceden verdiğimiz “AL” olan önerimizi koruyoruz.

Türk Telekom (TTKOM.TI)

-Türk Telekom yılın ilk çeyreğinde 609 milyon TL net kar açıklamıştır. Bu rakam geçen sene aynı dönemde elde etmiş olduğu net kar rakamı olan 546 milyon TL’ye göre %11,5 ve bir önceki dönem net karı olan 559 milyon TL’ye göre ise %8,9’luk bir artışa işaret etmektedir. Şirketin açıklamış olduğu ilk çeyrek net kar rakamı, bizim beklentimiz olan 600 milyon TL ile paralellik gösterirken, piyasa beklentisi olan 575 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir. Şirketin net karının hem yıllık hemde çeyreklik bazda artmasında, güçlü operasyonel performans ve satılan malların maliyetlerindeki düşüş etkili olmuştur.

ŞEKER YATIRIM ARAŞTIRMA

27 Nisan 2011 Çarşamba

28/04/2011 Tarihli sat veren hisseler.

28/04/2011 Tarihli al veren hisseler.

İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı iştirak satışı

İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı iştirak satışı için görüşmelere başlandığını açıkladı.
İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı'ndan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamaya göre Dr. F. Frik İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin satışına ilişkin görüşmelere başlandı. Açıklama şöyle: "Şirketimizin 27 Nisan 2011 tarih ve 268 sayılı yönetim kurulu toplantısında, iştiraklerimizden Dr. F. Frik İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de sahibi bulunduğumuz payların İtalya menşeli Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A ("Recordati") firmasına ya da Recordati'nin doğrudan veya dolaylı iştiraklerinden birine satışı hususunda görüşme yapılmasına karar verilmiş olup, bu amaçla taraflar arasında 27 Nisan 2011 tarihinde münhasırlık anlaşması imzalanmıştır. "

OTOKAR için sat önerisi

Beklentimizin altında sonuçlar…

· Otokar, 1Ç11 döneminde 9 milyon TL net kar açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde 6.4 milyon TL zarar açıklamıştı. Açıklanan net kar rakamı, bizim beklentimiz olan 17 milyon TL’nin altında kalmıştır. Net kar rakamının bizim beklentimizin altında kalmasının ana nedenini, 1Ç10 dönemindeki 15.3 milyon TL’lik faaliyet giderinin %53 artarak 1Ç11 döneminde 23.5 milyon TL’ye yükselmesi oluşturmuştur. Aynı zamanda şirketin net karı, 4Ç10 dönemine göre %31.8 gerilemiştir.

· Otokar, yılbaşından bugüne %37 değer kazanırken, İMKB’nin getiri performansının %31.5 üzerinde bir performans sergilemiştir.

· Otokar için 541 milyon TL piyasa değeri (hisse başına 22.55 TL) hesaplıyoruz. Şirketin mevcut piyasa değeri ise 684 milyon TL seviyesindedir. Hedef piyasa değerimizin %21 üzerinde işlem gören Otokar için SAT önerimiz sürmektedir.

TÜRK TRAKTÖR için sat önerisi.

”Tut” önerimizi “Sat” olarak revize ediyoruz…

· Türk Traktör yılın ilk çeyreğinde bizim beklentimiz olan 65 milyon TL’nin üzerinde 73.7 milyon TL net kar açıkladı. Şirketin net karı, geçen yılın ilk çeyreğine göre %205 artarken, 2010 yılının son çeyreğine göre ise %13.3 artış kaydetmiştir.

· Türk Traktör’ün 2011 yılında toplam 28,700 adet traktör satışı gerçekleştirerek 2010 yılına paralel bir satış performansı izlemesini bekliyoruz. Yılın ilk yarısında öne çekilen talep nedeniyle artış gösteren satış hacminin, yılın ikinci yarısında yavaşlayacağını öngörüyoruz.

· Türk Traktör için bizim hedef piyasa değerimiz 1.36 milyar TL (25.40 TL hisse fiyatı) seviyesindedir. Şirketin son kapanış itibariyle piyasa değeri ise 1,83 milyar TL seviyesinde yer almaktadır. Cari piyasa değerinin, hedef piyasa değerimizin %26 üzerinde olması nedeniyle Türk Traktör hisseleri için daha önce verdiğimiz “TUT” önerisini “SAT” olarak aşağı revize ediyoruz.

Uşak Seramik hisselerinde füze misali çıkış sürüyor

Uşak Seramik hisselerinde şubat ayı başında 2 liradan başlayan hızlı yükseliş 6 lirayı geçti. Uzun süredir hisselerde bazı grupların pozisyon aldığı konuşuluyordu. Geçmişte, Gediz İplik, Datagate Bilgisayar, Kalkınma Bankası ve Desa’da iş yaptıkları söylenen Kemer Country Çetesi’nin hissede yeni bir tuzak hazırladığı öne sürülüyor.

Bir dönemler borsanın en fazla yasaklı spekülatörleri arasında yer alan ve son borsa operasyonunda gözaltına alınan bir oyuncunun da tahtada pozisyon açtığı, yakında da hissede ‘Karayal’lerin eseceği söyleniyor.

Konfrut Gıda kumar tahtasına döndü!

Bir anda 6 liradan 23 liraya yükselen hisseler kısa sürede yeniden 13 lira seviyesine geriledi.
Konfrut Gıda hisselerinde olağandışı fiyat ve miktar hareketleri deyim yerindeyse ‘kumara’ dönüştü. Mart ayı sonunda 6 liradan işlem gören hisselerde ne olduysa spekülatör Erdem Üçyıldız’ın yüklü alımlarından sonra oldu. 7 liradan alıma geçen Üçyıldız, 10 liraya kadar 711 bin lot ve 689 bin lot olmak üzere toplam 1 milyon 400 bin lot alım yaptı. Bunlar borsaya bildirilen rakamlar olduğu için biliyoruz. Bildirilmeyen alım satım var mı, bulmuyoruz…

Üçyıldız dolaşımdaki yaklaşık 3 milyon 300 bin lot hissenin neredeyse yarısını ele geçirmiş oldu. Yüzde 49.9’u halka açık olan şirkette Üçylıdız’ın payı yüzde 25 seviyelerine yaklaştı. Erdem Üçyıldız yaptığı alımlarla neredeyse şirketin en büyük hissedarlarından biri konumuna geldi. Ve bu alımlardan sonra hissede sert fiyat hareketleri başladı. 23 liraya kadar giden hisseler bir anda çöküşe geçti.

Bu arada, Erdem Üçyıldız 10-22.80 lira fiyat aralığından yüklü miktarda alım ve satım yaptığını açıkladı. Şirket ise borsaya fiyat hareketliliğine neden olacak ‘özel bir durum yok’ açıklaması yapıyor. Yapılan işlemlere bakıldığında tek özel durum Erdem Üçyıldız’ın yaptığı yüklü alım satımlar olarak karşımıza çıkıyor.

Turcas Petrol temettü dağıtacak

Turcas Petrol, 2010 yılı dönem net kârından 23 Mayıs'tan itibaren ödenmek üzere temettü dağıtım kararı aldı.
Turcas Petrol A.Ş.'den konuya ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şöyle: "2010 yılında UFRS'ye göre hazırlanmış Turcas Petrol A.Ş. mali tablolar sonucunda elde edilen 56.382.591.- TL tutarındaki net dönem karından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV,No.27 tebliği ile Türk Ticaret Kanunu'nun 466'ncı maddeleri uyarınca 2.866.664,57 TL. yasal yedekler ayrıldıktan sonra 1 TL. nominal değerdeki hisse için brüt 0,05 TL net 0,0425 TL olarak toplam 11.250.000.- TL.nın 23.05.2011 tarihinden itibaren ortaklara nakden ve defaten dağıtılmasına ve bakiye tutarın da Geçmiş Yıllar Karları olarak ayrılmasına oybirliği ile karar verilmiştir. "

26 Nisan 2011 Salı

Martı GYO temettü dağıtacak

Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Narin, 230 milyon liralık net aktif değeri olan Martı GYO'nun geçtiğimiz yıl yapılan halka arzında hedefledikleri 50 milyon dolarlık gelire ulaştıklarını belirtti.

Narin, haziran ayında genel kurulun toplanacağını ve karın yüzde 40'ını temettü olarak dağıtmayı planladıklarını belirtti.

Şirket karının yılsonu itibarıyla 11.5 milyon TL olduğunu kaydeden Narin, yeni projelerle bu rakamı iki yıl içinde 15 milyon dolara çıkarmak istediklerini ifade etti.

KARTN, PEGYO, ve IHGZT için 3 teknik öneri

KARTN

222 kırılırsa 244 potansiyel gösteriyor. 

212 destek ve stoploss buna göre belirlenmeli.PEGYO 

1.14 ve sonrasında 1.23 seviylerine hareket edebilir. 

1.05 altında seviyelerde stoploss çalışabilir. IHGZT 

3.83 ve 4.05 seviylerine hareketlenebilir. 

Stoploss için 3.40 altında seviyeler seçilmeli. 


25 Nisan 2011 Pazartesi

25 NİSAN - 1 MAYIS HAFTASI PİYASA BEKLENTİLERİ

IMKB geçtiğimiz haftayı yalnızca %0,35'lik değer kazancıyla 68,691 seviyesinde kapatarak dünya borsalarının gerisinde kaldı. S&P derecelendirme kuruluşunun ABD'nin görünümünü negatife çekmesine rağmen dünya borsalarında devam eden yükselişe İMKB sınırlı ölçüde katıldı.

PPK toplantısından çıkan hem TL hem de döviz mevduatlarda 100 baz puanlık munzam karşılıklarında artırım kararı sonrası tahvil faizlerindeki sert düşüşe rağmen İMKB düşük hacimli yatay bir seyir kaydetti. Yabancı yatırımcıların katılmadığı Cuma günü İMKB 300 puanlık dar bantta hareket etti ve günü %0,18 yükselişle 68.691 seviyesinden sonlandırdı.

Amerika ve Avrupa piyasalarının kapalı olması nedeniyle hacimler düşük. Asya piyasaları haftaya satıcılı bir seyirle başladı. Dolar FED toplantısı öncesinde düşüşünü sürdürürken altın ve gümüşte yükseliş devam ediyor. Petrol Suriye ve Yemen'de süren karışıklar dolayısıyla haftaya yükselişle başladı. Yurtiçinde ise hem yurtdışı piyasaların kapalı olması nedeniyle yabancı katılımı olmaması hem de gün içinde önemli veri akışının olmaması nedeniyle yatay seyir bekleniyor.

Haftaiçinde gözler yurtdışında FED toplantısında, yurtiçindeyse Salı günü açıklanacak reel sektör güven endeksi ve Perşembe günü açıklanacak enflasyon raporunda olacak.

Kısa vadede TUT orta vadede SAT ve uzun vadede AL önerisi veriyoruz Geçtiğimiz hafta politika faiz oranının %6,25 seviyesinde sabit tutulması ve kısa vadeli TL ve döviz zorunlu karşılık oranlarının artırılması kararı sonrasında, tahvil ve bono piyasasında kazançlar gözlendi. Gösterge kıymet hafta içerisinde %8,20-%8,69 bandında işlem gördü ve haftayı 43 bp aşağıda %8,26 bileşik seviyesinden kapattı. 10 yıl vadeli kıymet ise haftayı 6 bp aşağıda %9,26 bileşik seviyesinden kapattı.Bu haftanın başlıca gündem maddeleri Çarşamba günü yapılacak FED toplantısı, Perşembe günü yayınlanacak olan Enflasyon Raporu ve Cuma günü yayınlanacak olan Mayıs-Temmuz Iç Borçlanma Stratejisi olacak.

Kısa vadede getirilerin azalması sebebiyle, Eurotahvil piyasasında TUT önerimizi SAT'a çeviriyoruz ve orta vadelere switch öneriyoruz Amerikan hisse senedi endekslerinde gözlenen satış ve Asya piyasalarında yaşanan kayıplar nedeniyle gelişmekte olan ülke eurotahvilleri haftaya hafif satıcılı başladı. Ancak daha sonra ABD'de beklentiler üzerindeki açıklanan kar rakamları ve olumlu makroekonomik veriler sayesinde, gelişmekte olan ülke eurotahvil piyasası tekrar hafif alıcılı bir seyir aldı. Türkiye 2030 vadeli gösterge kıymet haftayı 2 bp aşağıda %5,82 seviyesinde kapatırken, Türkiye 5-yıl vadeli CDS leri haftalık bazda 10 bp genişleyerek 152/154 seviyelerine yükseldi. Bu haftaya baktığımızda bugün Paskalya nedeniyle başlıca uluslararası piyasaların kapalı olması ve Cuma günü de Ingiltere'de milli tatil olması sebebiyle sakin bir seyir ve düşük işlem hacmi bekliyoruz. Haftanın başlıca gündem maddesi Çarşamba günü açıklanacak olan Fed'in faiz kararı olacak.
Kaynak:İş Yatırım

22 Nisan 2011 Cuma

Yünsa neden artıyor?

Avrupa'nın en büyük yünlü kumaş üreticisi Yünsa, 2011'i büyüme değil sıçrama yılı olarak ilan etti.
Üretim kapasitesini yeniden yüzde 100 seviyesine taşıyan ve 6 milyon lira zarardan 5 milyon lira kara geçen Yünsa hisseleri 1.2 liradan 3 lira sınırına kadar yükseldi. Üretimdeki artış ve tekstil sektörüyle ilgil olmulu beklentilerin hisseye olumlu yansıdığı belirtiliyor.

Anadolu Isuzu'da üretim yeniden başlayacak

Anadolu Isuzu'da üretimin yeniden başlayacağı beklentisi hisseyi yukarıya taşımaya devam ediyor.
Üretime yeniden başlama kararı alan Anodulu Isızu hisseleri 6 liradan 10 liraya kadar yükseldi. Çıakış bugün de devam ediyor. Yükselişin en önemli nedeni loarak şirketin yeniden üretime başlacak olması gösteriliyor. Ayrıca, 2004 yılında D-Max üretimini Türkiye'ye almak için anlaşan Anadolu Grubu ile Isuzu, 2008'deki global kriz yüzünden projeyi rafa kaldırmıştı. Proje raftan indi ve yeni nesil D-max'ın piyasaya çıkacağı tarihi bekliyor.

Mango karını bedelsiz hisse olarak dağıtacak

Kısa süre önce halka açılmasına rağmen spekülatif fiyat harekteleriyle gündeme gelen Mango karını bedelsiz hisse olarak dağıtacak.
Kar payı dağıtımıyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre düzenlenerek bağımsız denetimden

geçmiş konsolide finansal tablolarına göre 2010 yılı faaliyetleri sonucunda elde

etmiş olduğu karından ilgili yasalara göre ayrılması gereken yedek akçeler düşüldükten

sonra dağıtılabilir dönem karı olan 2.476.489.-TL'sının bedelsiz olarak hisse senedi

olarak dağıtılmasına ilişkin önerinin pay sahiplerine duyurulmasına ve Genel Kurula

teklif edilmesine oybirliğiyle karar verildi."

Bu arada sık sık spekülatif hareketlere sahne olan hissenin 2.9 lira seviyesinden 5 liraya kısa sürede ulaştığı da unutulmamalı.

Hateks hissesindeki aşırı artış

Halka açıldığı günden bugüne değer kazanan hisse borsada kırılması zor bir rekora imza attı!
Ocak ayı ortalarında 4.25 liradan halka arz edilen Hateks hisseleri 21.40 liraya yükselerek yüzde 403 oranında prim yaptı. Şirketin piyasa değeri 450 milyon liraya yaklaştı. Bilançosunda bakıldığında şirketin karı 1 milyon lira. Çok karlı bir şirket de değil. Zaten bu kar da geçmiş yıl zararlara mahsup edildiği için ortaklara dağıtılmayacak. Hisselerin yükselmesi için özel bir neden yok. Zaten 4 ay önce 4.25 lira değer biçilen hisselerin 21 liraya yükselmesi için çok özel bir durum olması gerekir! Şirketin kamuoyuna açıklanmamış özel bir durumu olmadığı biliniyor. Yüzde 15’i halka açık olan hisselerin önemli bir kısmını bazı kişilerin elinde olduğu ve piyasada az sayıda hisse olduğu için hissenin hızla yukarı gittiği kulislerde konuşuluyor. Bakılım bu hareket nerede son bulacak?

20 Nisan 2011 Çarşamba

Türk Telekom 1. çeyrek kârı

Türk Telekom 1. çeyrekte 609 milyon TL net kâr açıladı. Beklenti 575 milyon TL olması yönündeydi.
Türk Telekom, 2011 1. Çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. 2011’in ilk çeyreğinde Grubun faaliyet kârı geçen yılın aynı dönemine kıyasla %27 artarak 874 milyon TL’ye ulaştı. Grubun 2011 ilk çeyrek gelirleri geçen yılın aynı dönemine kıyasla %12 artarak 2,9 milyar TL olarak gerçekleşti. Grup Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kârı (FAVÖK*) 1,3 milyar TL ve FAVÖK marjı %44 olarak gerçekleşti.

2011 birinci çeyreği ile ilgili gelişmeler

-2011 yılının ilk çeyreğinde Grup gelirleri geçen yılın ilk çeyreğine kıyasla %12 artarak 2,9 milyar TL’ye ulaştı; FAVÖK* marjı %44 olarak gerçekleşti

-Bu çeyrekte Grubun net kârı geçen yılın aynı dönemine kıyasla %11 artarak 609 milyon TL’ye ulaştı

- 2011’in ilk üç ayında yatırımlarımız geçen yılın aynı dönemine kıyasla %54 arttı

-Tivibu Web kullanıcılarının sayısı 1 milyonu geçti

-Saha dolabına kadar fiber (FTTN/FTTC) yatırımlarımız devam ederek 2011 yılının ilk çeyreğinde 3 milyon haneye ulaştı.

Türk Telekom Grubu CEO’su Hakam Kanafani Türk Telekom’un 2011 birinci çeyrek sonuçlarına dair şu değerlendirmelerde bulundu:

“Şirketimiz 2011 ilk çeyreğinde gösterdiği performansla 2011 yılına iyi bir başlangıç yaptı. Türk Telekom Grup gelirleri yıldan yıla yüzde 12 artarak 2,9 milyar TL’ye yükseldi. FAVÖK’te yıldan yıla yüzde 20 büyüme elde edilirken FAVÖK marjı yüzde 44 ve net gelir 609 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu durum, tüm iş segmentlerinde elde edilen başarılı performansın sonucudur. Türk Telekom Grubu sağlam büyüme ve akıllı sermaye yatırımlarına ilk çeyrekte de devam etti. Müşterilerimizin sadakatini avantajlı tarifelerle artırırken dünya standartlarında hizmetler sunduk. Dahası, ilk çeyrekte bir önceki yıla kıyasla yüzde 54 daha fazla sermaye yatırımı yaptık. Devam eden altyapı ve teknoloji yatırımlarımız sadece büyümeyi desteklemekle kalmıyor aynı zamanda ülkemizin rekabet gücünü de artırıyor.

Sabit ses tarafında 2010 yılında sunulan Ev Avantaj paket tarifelerinin abone sayısı 6,4 milyona (tüm sabit ses abonelerinin yüzde 40’ı) ulaştı. Ayrıca sabit genişbant tarafında 2011 1. Çeyreğinde 95 bin yeni abone elde ederek 6,7 milyondan fazla ADSL müşterisine ulaştık. Saha dolabı ve binaya kadar fiber (FTTN) dâhil şebekeye yaptığımız ve şu anda 3 milyon haneye ulaşan yatırımlarımız sonuç vermeye başladı ve bu yatırımlar, ADSL müşterilerimize daha yüksek kota ve hızlar sunmamızı sağlıyor. Daha iyi hale gelen altyapı ve kaliteli hizmetlerimizle, yeni hizmetler sunmaya devam ediyoruz. 1 milyondan fazla müşterisi olan ödüllü ürünümüz Tivibu Web’in başarısını en son çıkardığımız Tivibu Ev (IPTV) ile sürdürüyoruz. Tivibu Web ve Tivibu Ev’in Türk Telekom Grubu içinde geliştirilmiş olmasından da memnuniyet duyuyoruz.

Mobil pazarda rekabet yoğunlaşırken satış ve pazarlama harcamaları da artıyor. Mobil şirketimiz Avea zor piyasa koşullarına rağmen abone sayısını ilk çeyrekte 200 bin artırdı ve geçen yılın aynı dönemine kıyasla FAVÖK seviyesini iki katına çıkardı. Avea gelir büyümesini sürdürdü ve müşteri tabanını 11,8 milyona çıkardı. Ana odak noktasının faturalı müşteriler olduğu pazarda, Avea faturalı abone sayısını 5 milyona çıkardı. Yıldan yıla yüzde 16 büyümeye tekabül eden bu artış ile birlikte, Karma Kullanıcı Başına Ortalama Gelir yenilikçi tarifeler ve Türk Telekom Grubunun çapraz satış faaliyetleri sayesinde yüzde 7 arttı.

Güçlü finansal performansımıza ek olarak 2011 yılının ilk çeyreğinde uluslar arası arenada önemli ödüller kazandık. TivibuWeb için IP&TV World Forum ödülünü ve İngiltere’nin en önemli ödüllerinden biri olan Best Business Awards’da En Müşteri Odaklı Şirket ödülünü kazandık. Yakın zamanda açtığımız yatırımcı ilişkileri web sitemiz ile IR Global Rankings’in “Avrupa’nın En İyi Yatırımcı İlişkileri Web Sitesi” ödülünü aldık.

Türk Telekom Grubu’nun başarısı yenilikçi ürün ve hizmetler, güçlü ve proaktif satış gücü ve başarılı müşteri ilişkilerini kapsayan geniş bir yelpazeye dayanır. Bu dönemde bize verdikleri sürekli destek için Türk Telekom Grubu ailesinin her bir üyesine ve ayrıca müşterilerimize, iş ortaklarımıza ve hissedarlarımıza teşekkür ederim.Türk Telekom Grubu yakaladığı büyümeyi 2011 yılının devamında da artırarak sürdürecek güce sahiptir. Müşterilerimize her zaman daha iyi hizmetler sunmaya devam edeceğiz.”

Satış Gelirleri

Grubun konsolide satış gelirleri, 2011 ilk çeyreğinde, 2010 yılının aynı dönemine kıyasla %11,7 artarak 2,9 milyar TL’ye ulaştı. Satış gelirindeki büyümenin ana unsurları ADSL (%19,8 artarak, 601 milyon TL’den 721 milyon TL’ye ulaştı) ve Mobil (%8,6 artarak, 647 milyon TL’den 703 milyon TL’ye ulaştı) olmuştur.

Net Faaliyet Giderleri (Amortisman ve İtfa Giderleri Hariç)

Net faaliyet giderleri %5,9 artarak 1,6 milyar TL’ye ulaştı. Nisan 2010’da gerçekleşen çağrı sonlandırma ücretlerindeki düşüş nedeniyle bu çeyrekte yerel arabağlantı giderleri geçen yılın birinci çeyreğine kıyasla %35 düşüş kaydederek 193 milyon TL’den 126 milyon TL’ye gerilemiştir. Maliyet tarafında artış gerçekleşen kalemler, gelir artışına paralel olarak %9,9 artan personel giderleri ve mobil faaliyetlerle bağlantılı olarak %18,7 artan ticari giderler olmuştur.

Amortisman ve İtfa Giderleri öncesinde Faaliyet Kârı (FAVÖK)

2011 ilk çeyreğinde, Türk Telekom’un Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kârı (FAVÖK), 2010’un aynı dönemine kıyasla %20,1 artarak 1.277 milyon TL olarak ve %44.2 konsolide marjla gerçekleşti. Sabit hat faaliyetlerindeki FAVÖK geçen yılın aynı dönemine kıyasla %17,7 artmış ve FAVÖK marjı %53’e olarak gerçekleşmiştir. Mobil faaliyetlerindeki FAVÖK geçen yıla kıyasla iki katına çıkarak 36 milyon TL’den 70 milyon TL’ye ulaştı, mobil FAVÖK marjı da ilk çeyrekte %10 olarak gerçekleşmiştir.

Amortisman ve İtfa Giderleri

2011’in ilk üç ayında toplam amortisman ve itfa tahakkuku, 2010 yılının aynı dönemindeki 374 milyon TL rakamına kıyasla %7,8 artarak 404 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Faaliyet Kârı

Türk Telekom Grubu’nun 2011 1. çeyrek faaliyet kârı, FAVÖK’deki güçlü büyüme sayesinde %26,7 artarak 874 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Net Finansal Gelir / (Gider)

Kurlardaki değişimin etkisiyle, geçen yıl 1. Çeyrekte oluşan 9 milyon TL’lik finansal gelire kıyasla 2011 yılının 1. çeyreğinde 121 milyon TL finansal gider olarak kaydedilmiştir.

Vergi

2011 yılının ilk çeyreğinde vergi giderleri geçen yılın aynı dönemine kıyasla %6,8 düşerek 181 milyon TL olmuştur. Efektif vergi oranı bu çeyrekte %24 olmuştur.

Net Kâr

2011 1. çeyrek kârı, 609 milyon TL ve hisse başına 0,1740 Kuruş olarak gerçekleşmiştir. 2010 1. Çeyrek kârı 546 milyon TL ve hisse başına 0,1561 Kuruş olarak gerçekleşmişti.

Kiler GYO, bugün borsada

Şirket hisseleri 'KLGYO' koduyla Kurumsal Ürünler Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak.
Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş'nin halka arz edilen 30 milyon 187 bin 500 lira nominal değerli paylar, bugünden itibaren İMKB Kurumsal Ürünler Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak.

Borsa Yönetim Kurulu'nun bugünkü toplantısında alınan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan kararına göre, Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın sermayesini temsil eden 87 milyon 500 bin lira nominal değerli paylarının İMKB kotuna alınmasına ve halka arz edilen 30 milyon 187 bin 500 lira nominal değerli, B grubu hamiline yazılı payların 1 lira nominal değerli beher pay için 6,10 lira baz fiyat ve "KLGYO" koduyla, bugünden itibaren Kurumsal Ürünler Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak.

Açıklamada, şirket ve şirket ortaklarının, şirket hisse senetlerinin İMKB'de işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 180 gün boyunca ilave pay satmayacaklarını ve dolaşımdaki pay miktarını artırmayacaklarını beyan ettikleri, şirket payları için belirlenen maksimum lot miktarının 10.000 adet olarak belirlendiği kaydedildi.

18 Nisan 2011 Pazartesi

Piyasaları ABD vurdu

Kredi derecelendirme kuruluşu Standart and Poor's'un ABD'nin kredi notu açıklamasının ardından endeks yönünü aşağı çevirdi.
Kredi derecelendirme kuruluşu Standart and Poors'un ABD'nin "AAA" olan kredi notunu teyit etmesi ve görünümü "negatif"e çevirdiğini açıklaması ile endekste yüzde 3'ün üzerinde kayıplar yaşanırken altının onsu 1.498 TL'ye ulaşarak yeni rekorunu kırdı.

İnansenver Yatırım Danışmanlığı Birim Yöneticisi Levent YILMAZ piyasalara ilişkin beklentilerini BORSACIK. BLOGSPOT.COM'a değerlendirdi.

"S&P'nin ABD'nin kredi notunu teyit edip görünümünü negatife çevirmesinin ardından özellikle doların değer kaybettiğini görüyoruz. Açıklamalar öncesinde özellikle Avrupa ülkelerine ilişkin sıkıntılar nedeniyle bir miktar paritede de euro aleyhine hareketler vardı. Yurtiçine baktığımız zaman dolar da ise Dolar/TL'nin sabah 1.52 seviyelerinden 1.5260 seviyesine geldiğini ve bono faizlerinin de buna paralel olarak yükseliş kaydettiğini görüyoruz. Şu anda gösterge tahvilde bileşik faiz yüzde 8.63 seviyesinde bulunuyor. Yurtdışı piyasalarda haberin ardından satış eğilimi devam ediyor. Aynı zamanda İMKB'de de 67 nin 400 seviyesine kadar geri çekilme yaşandı. Kısa vadede tabi ki hem Avrupa ile ilgili sorunlar hem de ABD'nin görünümünün negatife çevrilmesinin baskısıyla piyasalarda bir miktar aşağı yönlü hareket devam edebilir. Ancak bunun sert düşüşlere neden olmayacağını düşünüyorum. Çünkü sonuç itibariyle Avrupa tarafına baktığımızda bu haberlerin etkisinin eskiye oranla daha düşük olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde S&P'nin görünümü negatife çevirmesi tabi ki çok önemli bir haber ancak çok da fiyatlanmış bir haber değil piyasalarda. Dolayısıyla kısa vadede olumsuz etkisi devam edebilir. Ancak uzun vadeli olarak yatırımcıların bu durumu alım fırsatı olarak değerlendireceğini düşünüyorum. Endeksin 66 bin -70 bin bandı arasında önümüzdeki bir ay hareketlerin devam edeceğini düşünüyorum."

EGEEN neden arttı?

Otomotiv sektöründeki artan satışların etkisiyle iyi bir dönem geçen ve kara geçen şirket önümüzdeki hafta temettü dağıtacak.
Şirketten kar payı dağıtımıyla ilgil yapılan açıklama şöyle:
Şirketimizin Olağan Genel Kurulu 31.03.2011 tarihinde şirketimiz merkezinde yapılmıştır.
Toplantıda, SPK kayıtlarına gore 2010 yılı net dağıtılabilir karımız 3.514.163.-TL.'dir.
Bu kardan sermayemiz olan 3.150.000.-TL.'nin % 50'si oranında (1.575.000.-TL) temettü
olarak (1 TL nominal değerli beher hisseye brüt 0,50 TL, net 0,42 TL) 27.04.2011
tarihinde dağıtılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Metro Yatırım Ortaklığı'nın yukarı hareketi sürüyor

Metro Yatırım Ortaklığı'nın faaliyet alanının değiştirileceğini açıklanmasıyla hissede başlayan yukarı hareket sürüyor.
Konuyla ilgili şirketten yapılan açıklama şöyle:
Şirketimiz Yönetim Kurulu yaptığı toplantıda Şirketimizin Yatırım Ortaklığı statüsünden
çıkartılarak Faaliyet konusunun inşaat, madencilik ve kimya alanlarını kapsayacak
şekilde değiştirilmesi için gerekli işlemlere başlanılmasına karar verilmiştir.

Marshall Boya hisselerindeki Yükseliş

Marshall Boya hisselerinde başlayan yükseliş devam ediyor.

Sert yükseliş sonrası şirketin yaptığı 'özel durum' açıklaması şöyle:

Şirketimiz hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine

ilişkin Kurul'un Seri VIII, No:54 sayılı tebliğinin 17.maddesine istinaden aynı tebliğin

21 ve 22. maddelerine göre şirketimizce kamuya açıklanmamış özel bir durum sözkonusu

değildir.

KLİMASAN neden yükseldi?

Yaz ayları öncesi hareketlenen Klimasan'da satışlardaki artış beklentisi kullanılıyor.
Geçen yıl çok sıcak geçen yaz ayları nedeniyle beklentisi artan Klimasan yaptığı son açıklamada satışlarında yüzde 100'ün üzerinde artış yaşandığını kaydetti. Teşvikli yatırımların kapsamını genişleten şirket , 2010 yılı karından temettü dağıtmama kararı aldı. Yaklaşık 7.8 milyon liralık dağıtılabilir kar şirket bünyesinde tutulacak. Bugün de yüzde 10 yükselen hisses 4.88 lira seviyesine ulaştı.

Parsan hisselerindeki dalgalı seyir sürüyor

Parsan hisselerindeki dalgalı seyir sürüyor. Bugün de yüzde 10'a yakın prim yapan hisseler 2.26 lira seviyesinden satılıyor.
Bir dönemlerin en spekülatif hisseleri arasında yer alan Parsan'da son dönemde başlayan dalgalı seyir sürüyor. Araç satışlarındaki artışın etkisiyle iyi bir dönem geçiren şirket, 20 milyon lira zarardan 3.5 milyon lira kara geçmeyi başardı. Şirket gelecek hafta yani 28 Nisan Perşembe gününü genel kurul toplantısı yapacak. Bunun dışında önemli bir beklenti bulunmuyor.

15 Nisan 2011 Cuma

Desa Hisselerine Dikkat!

Gediz İplik, Kalkınma Bankası, Datagate başta olmak üzere birçok hissede yatırımcıları mağdur eden piyasa dolandırıcıları işbaşında...

Uzun süredir Desa hisselerinde pozisyon aldıkları kulislerde konuşulan piyasa dolandırıcılarının 0.70 lira seviyesinden topladıkları hisseleri bu seviyeden yatırımcıların üzerine yıkmaya çalıştıkları konuşuluyor. Piyasa dolandırıcılarının ismi daha önce Gediz İplik, Kalkınma Bankası, Datagate Bilgisayar ve INFOTREND B Tipi Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı hisseleriyle anılmıştı. Çete halinde çalışan grubun bazı üyelerinin Bodrum'a kaçtığı ve operasyonu oradan yönettiği konuşuluyor. Çetenin aracı kurumlarda dealerları kullanarak parası olan müşterileri avladıkları biliniyor. Uşak Seramik hisseleri de bu çeteyle anılmaya başlandı. Yatırımcıların dikkatli olmaları öneriliyor.

14 Nisan 2011 Perşembe

Migros hisselerinde neler oluyor?

Bir haftadır üst üste gelen açıklamaların ardından bugün de yüklü bir satış gelmesi kafaları karıştırdı.
Migros hisselerinde ‘ortak satışı’ haberiyle başlayan geri çekilme bugün ilginç bir boyuta ulaştı. İlk seansta yüzde 9.9 gerileyen hisseler 28.2 lira ile taban oldu. Hissede bir milyon 758 bin adet işlem gerçekleşti. Ve daha sonra İMKB’de işlemler teknik bir arıza nedeniyle durduruldu. İkinci seansa kadar da açılamadı. Kafaların karışmasının en önemli nedeni bugün tahtaya dolaşımdaki paylardan daha yüksek miktarda satış gelmesi. Borsa kulislerinde birilerinin yüklü miktarda açığa satış yaptığı konuşuluyor.

SATIŞLAR NEDEN BUGÜN YOĞUNLAŞTI?

Migros hisselerinde ortak satışı yapılacağı 7 Nisan tarihinde kamuoyuna duyuruldu. 11 Nisan’da da hisse fiyatının 25 lira olduğu açıklandı. Dün da Garanti Menkul, Migros ortaklarından MH Perakendecilik ve Ticaret'in sahip olduğu şirket sermayesinin yüzde 0,67'sine tekabül eden toplam 1 milyon 200 bin lira nominal bedelli hisse senetlerinin satışının Toptan Satışlar Pazarı'nda (TSP) gerçekleştirileceğini açıkladı. Garanti Menkul tarafından, 832 bin lira nominal değerli kısmı için 12 adet yatırımcı adına İş Yatırım Menkul Değerler aracılığıyla, 368 bin lira nominal değerli kısmı için 6 adet yatırımcı adına satış yapılacağı duyuruldu.

Hisselerin 25 liradan satılacağı günler öncesinden biliniyordu. Peki neden bu kadar yüklü satış bugün yapıldı? Bu satış TSP’den hisse alacak olan yatırımcılardan biri tarafından mı yapıldı? Yoksa büyük bir oyuncu tahtada manipülasyon mu yapıyor? Yatırımcılar bu soruların yanıtını arıyor.

Euro Menkul'ün patronu Mustafa Şahin borsayı çok sevdi

Euro Menkul hisselerinde yaşanan olağandışı fiyat ve miktar hareketleri hafızalardaki yerini korurken Mustafa Bey yeni bir halka arza hazırlanıyor.
Euro Menkul, hisselerinde yaşanan olağandışı fiyat ve miktar hareketleri hafızalarındaki yerini korurken Euro Menkul'ün patronu Mustafa Şahin yeni bir halka arz kararı aldı. Euro Menkul kuruluşuna %89 iştirakte bulunduğu Euro Kapital Y.O’ndaki sahip olduğu 8.9 milyon TL'lik hisse senedinin halka arz edilmesine, söz konusu hisse senetlerinin halka arzına ilişkin izinlerin alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’na ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na müracaat edilmesine, oy birliği ile karar verdiğini bildirdi.

6 AY DOLMADAN ORTAK SATIŞI, ARDINDAN BEDELLİ…

Euro Menkul hisseleri de geçen yıl ortasında halka arz edilmişti. Halka arz sonrası hisseler 1.60 liradan 4.5 liraya yükselmiş ve ardından da 6 aylık süre dolmadan patron Mustafa Şahin elindeki hisseleri piyasada satmıştı. Bu satışla birlikte hissede çok sert düşüş yaşanmış, patron hisselerinin önemli bir kısmını elinden çıkardıktan sonra yüzde 200 oranında bedelli sermaye artırımı yapmıştı. Bedelli sermaye artırımında 'makbuz' kullanılmış ve bölünme sonrası serbest marjla işleme açılan hisseler aynı gün 1.70 liradan 1.17 liraya kadar gerilemişti. Hisse satarken, borsaya özel bir durum yok açıklaması yapan Mustafa Şahin gün sonunda yani İMKB kapandıktan sonra yaptığı açıklamada elindeki tüm hisseleri o gün içerisinde sattığını beyan etmişti.

Halka arz ve yatırımcı seferberliğinin başlatıldığı bir dönemde gözler yeniden Sermaye Piyasası Kurulu'nda (SPK)

12 Nisan 2011 Salı

Turcas Petrol temettü dağıtacak

Turcas Petrol, 2010 yılı karından hisse başına brüt 0,05 TL, net 0,0425 TL temettünün nakden dağıtılması kararı aldı. Şirketin konuya ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklama şöyle:"Şirket Yönetim Kurulu'nun 12.04.2011 tarih ve 2011/6 no.lu Yönetim Kurulu Kararı gereği; Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış ve denetimden geçmiş 31.12.2010 tarihli Mali Tablolar sonucu oluşan 56.382.591.-TL tutarındaki net dönem k rına 13.575.-TL tutarındaki bağışların il vesi ile oluşan 56.396.166.-TL. Net Dağıtılabilir Dönem K rından 2.866.664,57 TL yasal yedekler ayrıldıktan sonra Ortaklara 11.250.000.-TL'nin (1 TL nominal değerdeki hisse için brüt 0,05 TL, net 0,0425 TL) nakden dağıtılması ve bakiye tutarın da Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasının 27.04.2011 tarihinde yapılacak olan 2010 yılı Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına toplantıda bulunanların oyçokluğu ile karar verilmiştir."

7 Nisan 2011 Perşembe

Emek Elektrik (EMKEL) Hissesine Dikkat!

Geçmişte birçok hissede yatırımcıları mağdur eden grubun hissede pozisyon aldığı söyleniyor.
Emek Elektrik hisselerindeki yükseliş konusunda yatırımcıların dikkatli olmaları gerektiği öneriliyor. Geçmişte birçok hissede benzer hareketler yapan bazı oyuncuların tahtada pozisyon açtığı ve benzer bir senaryoyu hayata geçirecekleri söyleniyor.

Konya Çimento yeniden yükselişe geçti

Son dönemde bedelsiz sermaye artırımıcyapacağı beklentisiyle hareketlenen hisse yeniden yükselişe geçti.
150 liradan 400 lira seviyesine kadar bedelsiz sermaye artırım yapacağı beklentisiyle yükselen hisse 270 liraya seviyesine kadar geriledikten sonra yaptığı hareketle yeniden 300 liranın üzerine çıktı. Bugün da yüzde 13 yükselen hisse 320 lira seviyesine ulaştı. Bugün yapılan özel bir açıklama bulunmuyor.

Geçtiğimiz günlerde şirket yüzde 306 oranında brüt temettü dağıtacağını açıkladı. Kar payı dağıtımı 27 Mayıs 2011 tarihinde başlayacak. Ayrıca şirket, Torba Yasa kapsamında getirilen matrah artırımı için vergi dairesine başvuruda bulundu.

Konfrut Gıda hisselerinde olağandışı fiyat ve miktar hareketleri

Özel bir durum yok ama hisseler 6 liradan 13 liraya fırladı. Erdem Üçyıldız hissede alım yaptığını açıkladı.
Konfrut Gıda hisselerinde olağandışı fiyat ve miktar hareketleri yaşanıyor. Şirket yaptığı açıklamada özel bir durumun olmadığını açıkladı. Ancak hisseler 6 liradan 13 liraya fırladı. Yapılan son açıklamalara bakıldığında ise Erdem Üçyıldız’ın yüklü alımları dikkatlerden kaçmıyor. Resmi açıklamaya göre 7 liradan alıma geçen Üçyıldız, 10 liraya kadar 711 bin lot ve 689 bin lot olmak üzere toplam 1 milyon 400 bin lot alım yaptı. Üçyıldız dolaşımdaki yaklaşık 3 milyon 300 bin lot hissenin neredeyse yarısını ele geçirmiş oldu. Yüzde 49.9’u halka açık olan şirkette Üçylıdız’ın payı yüzde 25 seviyelerine yaklaştı. Erdem Üçyıldız yaptığı alımlarla neredeyse şirketin en büyük hissedarlarından biri konumuna geldi. Bugün de yüzde 15 prim yapan hisseler 13 liraya dayandı.

Küçük bir araştırma yaptığımızda ise Erdem Üçyıldız’ın benzer bir operasyonu Link Bilgisayar hisselerinde 2009 yılında yaptığı ortaya çakıyor.

Link Bilgisayar’da aniden alım yaparak şirketin en büyük ikinci ortağı konumuna gelen Erdem Üçyıldız, 1.5 lira seviyesinden topladığı Link Bilgisayar hisselerini 2 lira seviyesinden satarak kısa vadede büyük gelir elde etmişti.

Konfrut Gıda ise çok kısa bir sürede 6 liradan 13 liraya fırladı. Üçyıldız, benzer bir operasyon burada da yapar mı bilinmez ama ortada bir gerçek var ki, hiçbir özel neden olmadan hisseler 10 gün gibi kısa bir sürede yüzde 100 prim yapmış durumda… Yatırımcıların dikkatli almaları öneriliyor…

5 Nisan 2011 Salı

Yabancılar hisse mi değiştiriyor?

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB), mart ayı yabancı yatırımcı işlemlerini açıkladı.
Yabancı yatırımcıların ulusal pazarda 14.1 milyar dolar, ikinci ulusal pazarda 9.2 milyon dolar, kurumsal pazarda ise 801 milyon dolarlık işlem hacmi yarattığı borsada, yabancı yatırımcıların mart ayı işlemleri 121.2 milyon dolarlık net alımla sonuçlandı.

Yabancılar mart ayında ulusal pazarda işlem gören hisse senetlerinde 7.1 milyon dolarlık alış işlemi gerçekleştirirken, 6 milyar 985 milyon dolarlık ise satış işlemi gerçekleştirdi.

Yabancı yatırımcıların mart ayında en çok alım yaptığı hisse senetleri arasında banka hisselerinin ağırlığını düşürdüğü dikkat çekti. Yabancı yatırımcılar daha çok sanayi hisselerinde alım yaparken, bazı büyük holding ve banka hisse senetlerinde ise satışa geçtiler. Ayrıca yabancı yatırımcıların fiyatı hızlı yükselmiş hisse senetlerinde gerçekleştirdikleri kâr realizasyonları da gözden kaçmadı.

Yabancıların en çok aldığı hisseler

Koza Altın 160,9 Milyon $
Garanti Bankası 74 Milyon $
Asya Katılım Bankası 45,5 Milyon $
Enka İnşaat 26,7 Milyon $
Tüpraş 26,7 Milyon $
Şişecam 22,3 Milyon $
Turkcell 19,7 Milyon $
Halkbank 15,9 Milyon $
Ereğli Demir Çelik 15,9 $
Akbank 13,8 Milyon $
Türk Traktör 12,5 Milyon $
İhlas Holding 11,5 Milyon $
Koza Madencilik 11,2 Milyon $
Trakya Cam 9,7 Milyon $
Aygaz 9,3 Milyon $
İpek Matbaacılık 9 Milyon $
Alarko Holding 8,3 Milyon $
Galatasaray 8,2 Milyon $
Petkim 8,1 Milyon $
Hürriyet Gazetecilik 7,7 Milyon $

Yabancıların en çok sattığı hisseler

Türk Hava Yolları 145 Milyon $
İşbankası C 84 Milyon $
Sabancı Holding 79,4 Milyon $
Afyon Çimento 29,9 Milyon $
Doğan Holding 29,4 Milyon $
Göltaş Çimento 23,3 Milyon $
Arçelik 17,7 Milyon $
Vakıflar Bankası 15 Milyon $
Eczacıbaşı İlaç 6,5 Milyon $
Vestel Beyaz Eşya 6 Milyon $
Bim Mağazaları 5,6 Milyon $
Anadolu Sigorta 5,4 Milyon $
Aksa Enerji 5,1 Milyon $
Petrol Ofisi 4,8 Milyon $
İş Finansal Kiralama 4,8 Milyon $
Banvit 4,2 Milyon $
Akçansa 4 Milyon $
İhlas Gazetecilik 3,4 Milyon $
Çelebi Hava Servisi 3,3 Milyon $
Gübre Fabrikaları 3,2 Milyon $

Rekabet Kurumundan Doğan'a kötü haber

Rekabet Kurumu, Doğan Medya iştiraklerinin hakim durumu kötüye kullandığına dair karar verdi.
Rekabet Kurulu, reklam pazarında rekabet ihlali yaptığı gerekçesiyle, Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş'ye 3,8 milyon lira, Doğan Gazetecilik A.Ş'ye 2,3 milyon lira, Bağımsız Gazetecilik Yayıncılık A.Ş'ye de 443 bin 509 lira idari para cezası verdi.

Habertürk Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş'nin şikayeti üzerine, Rekabet Kurulu tarafından, Doğan Yayın Holding A.Ş., Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş., Doğan Gazetecilik A.Ş., Bağımsız Gazeteciler Yayıncılık A.Ş., Doğan Daily News Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. hakkında, ''yazılı basında hakimiyettin dolayı reklam konusunda rekabeti ihlal edip etmedikleri'' konusunda başlatılan soruşturmanın nihai sonucu açıklandı.

Rekabet Kurumu toplantı odasında kararı okuyan Rekabet Kurumu Başkan Yardımcısı Erkan Yardımcı, söz konusu şirketler hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal edip etmediklerinin tespiti için soruşturma açıldığını hatırlattı.

Yardımcı'nın açıkladığı karara göre, Doğan Yayın Holding A.Ş. bünyesinde günlük gazete reklam yeri pazarında faaliyet gösteren Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş., Doğan Gazetecilik A.Ş., Bağımsız Gazeteciler Yayıncılık A.Ş., Doğan Daily News Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. adlı şirketlerden oluşan ekonomik bütünlüğün, söz konusu pazarda hakim durumda bulunduğuna oy birliği ile karar verildi.

Söz konusu şirketlerin günlük gazete reklam yeri fiyatlarının oluşumunda uyguladığı indirim sistemleri ve medya planlama, satınalma ajansları ile akdettiği mutabakat veya sözleşmelerdeki prim uygulamaları yoluyla hakim durumunu kötüye kullandığı oy çokluğu ile kararlaştırılırken, 2010 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirlerinin takdiren binde 7,5'i oranında olmak üzere;

-Hürriyet Gazetesi'ne 3 milyon 804 bin 716,21 lira,

-Doğan Gazetecilik A.Ş.'ye 2 milyon 315 bin 585,68 lira,

-Bağımsız Gazetecilik Yayıncılık A.Ş.'ye de 443 bin 509,15 lira idari para cezası verildi.

DAİLY NEWS'E CEZA YOK

Bu arada tasfiye halinde bulunması nedeniyle gayri safi geliri olmayan Doğan Daily News Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. ise mükerrerliğe yol açmaması için Doğan Yayın Holding Holding A.Ş'ye idari para cezası verilmesine yer olmadığına, Kurul üyesi Reşit Gürpınar'ın farklı gerekçesi ve oy çokluğu ile karar verildi.

Erkan Yardımcı, ''4054 sayılı kanununi ilgili maddesi uyarınca anılan teşebbüsün rapor kapsamında ihlal oluşturduğu tespit edilen uygulamalar ve aynı sonucu doğuran ya da doğurabilecek niteliğe sahip uygulamalardan kaçınması gerektiğini Kurul üyesi Reşit Gürpınar'ın farklı gerekçesi ve oy birliği ile Danıştay yolu açık olmak üzere karar verilmiştir. Gerekçeli karar daha sonra tebliğ edilecektir'' dedi.

Bimeks halka açılıyor

Teknoloji mağazası Bimeks'in yüzde 30'u, 7-8 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek talep toplama döneminin ardından halka arz edilecek.

Mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanması yoluyla, yüzde 30 oranında sermaye artırımına gidilerek 14 milyon adet yeni hisse ihraç edecek olan Bimeks, İMKB'nin ilk teknoloji perakendecisi firması olacak.

Bimeks'in halka arzı için 7-8 Nisan tarihlerinde 4,10-4,50 lira aralığında talep toplanacak.

Bimeks Genel Müdürü Arif Bayraktar, halka arz nedeniyle düzenlenen basın toplantısında, 1990 yılında kurulan ve Türkiye'nin ilk teknoloji mağazası olan Bimeks'in halka arzının 1 Nisan Cuma günü gerçekleşen SPK toplantısında onaylandığını bildirdi.

Şirketin 2010 yılı net satış hasılatlarının 303 milyon lira, net aktif değerinin de 191 milyon lira olduğunu ifade eden Bayraktar, ''Ödenmiş sermayemiz 46 milyon lira, ancak halka arz sonrasında özkaynaklarımız 90 milyon liranın üzerine çıkacak. Halka arzdan yaklaşık 65-70 milyon lira arasında nakit girişi bekliyoruz'' dedi.

Bayraktar, 20 ilde, 6'sı Teknoport olmak üzere 38 mağaza ile hizmet verdiklerini, geçtiğimiz ay yeni bir Teknoport açtıklarını ve Pendik'teki Teknoportun alanını iki katına çıkardıklarını söyledi. Bayraktar, önümüzdeki 2 aylık süreçte 6 yeni franchise mağaza daha açacaklarını ve il sayısını 26'ya çıkaracaklarını ifade etti. Bayraktar, 2015'e kadar tüm Türkiye genelinde toplam 154 mağazaya ulaşmayı hedeflediklerinin altını çizdi.

Talep toplamanın ardından, Bimeks hisselerinin 14 Nisan itibarıyla İMKB'de işlem görmeye başlamasının beklendiğini söyleyen Bayraktar, 2015 yılında 550 milyon lira aktif büyüklüğe ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti.

Arif Bayraktar, Bimeks'in, İMKB'nin ilk teknoloji perakendecisi firması olacağını belirtti.

Konuşmasının ardından soruları yanıtlayan Bayraktar, bugün online sitesinin açılışını da yaptıklarını, cirodaki payı yüzde 9'lar seviyesindeki internet satışlarının cirodaki payını 2015'te yüzde 20'lere çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Verilen bilgiye göre, 2010 yılında 303 milyon lira ciro elde eden Bimeks'in, 38 mağazasında 500'e yakın çalışanı bulunuyor. Bimeks'in cirosunun 2015 yılında 1,2 milyar liraya ulaşması hedefleniyor.

Çemaş bir şirketi daha halka açıyor

Çemaş Döküm Sanayi A.Ş.'nin 5 Nisan 2011 tarihli yönetim kurulundan Niğbaş Niğde Beton Sanayi A.Ş'nin satın alınma ve halka arz edilme kararı çıktı.
Niğbaş'ın ödenmiş sermayesinin %95.30'una tekabül eden 10.483.000 adet hissesini Işıklar Yapı Holding A.Ş.'den 42.983.102 TL bedelle satın alan Çemaş Döküm Yönetim Kurulu, Niğbaş'ın gerekli ön hazırlıkları süratle ikmal edip Nisan ayı içinde halka arz için SPKya başvurması için Niğbaş yönetimini görevlendirdi.

Kuruluşunun 42. yılında beton ürünleri ve yapı kimyasalları alanında ürün gamını büyük ölçüde genişleten Niğbaş Niğde Beton Sanayi, Niğde'deki iki fabrikasında hazır beton, betonarme prefabrik yapılar, santrifüjlü beton elektrik direkleri, beton parke, beton şehir mobilyaları ve yapı kimyasalları üretiyor. 1993 yılından bu yana Işıklar Yapı Holding bünyesinde bulunan ve iş hacmini giderek artıran Niğbaşın yeni sahibi Çemaş Döküm'ün 5 Nisan 2011 tarihli yönetim kurulu toplantısından halka arz kararı çıktı. Konuyla ilgili olarak Niğbaş yönetimine Nisan 2011 içinde yasal hazırlıklarını yaparak Sermaye Piyasası Kuruluna başvurma görevi verildi.

4 Nisan 2011 Pazartesi

Faizde düşüş yüksek temettülü şirketleri zirveye taşıdı

Faiz düşüşü ile temettüsü yüksek şirketler öne çıktı. Son üç yılda düzenli ve yüksek temettü ödeyen şirketlerin getirileri yüzde 500’leri aştı .
Borsada temettü (kâr payı) dağıtım aylarındayız. Şirketler genel kurullarını topluyor. Ödeyecekleri kâr paylarını açıklıyor. Faizlerin düşmesi ile “temettüsü yüksek” şirketlere yönelim arttı. Uzun vadeli yatırımcılar büyüme potansiyeli yüksek, kârlı şirketlere yöneldi. Temettüsü yüksek şirketlerin son 3 yıldaki getirileri yüzde 500’lere ulaştı.

Faiz düşüşü ile yatırım fonları, yerli ve yabancı yatırımcılar, yatırım ortaklıkları, emeklilik fonları hisse senetlerindeki yükseliş potansiyelinin yanı sıra, ödenen kâr paylarını göz önünde bulundurarak “temettüsü yüksek” şirketleri seçti. Son 3 yılda yüksek temettü ödeyen 40 şirketin getirileri yüzde 500’leri aştı.

Netaş Telekom, Türk Traktör, Tofaş Oto. Fab., Konya Çimento, Adel Kalemcilik, İzocam, Brisa, Aselsan, Afyon Çimento son 3 yılda yatırımcıya yüzde 500’ün üzerinde getiri sağladı. Bu hisseler yüksek temettü ödemeleri ile dikkat çekti.
KURUMSAL YATIRIMCILAR KAZANDI
Genelde orta ve uzun dönemli yatırımcılar “temettü verimliliği”ne yatırım yaptı. Sermayenin faizi de diyebileceğimiz temettünün son yıllarda önemi daha çok arttı. Faizler oldukça düşük seviyelere, tek haneye indi. Bu durumda kârlı birçok firmanın verdiği temettü, faiz oranlarının üzerine çıktı.

Temettünün kaynağı kârdır. Kâr ne kadar yüksek ise temettü de o kadar yüksektir. Düşük temettü dağıtım politikası olan bazı firmaları istisna sayarsak genelde yüksek kâr yüksek temettüyü getirir. Bu açıdan yapı itibariyle orta ve uzun vadeli yatırım yapan fonlar da doğal olarak yüksek kârlı firmaları tercih etti.
KÜÇÜK YATIRIMCININ HATASI
Büyük yatırımcılarla kıyaslandığında küçük yatırımcılar için temettünün önemi arka plana düşüyor. Temettü dağıtıldıktan sonra, yani temettü kuponu kesilince, temettü tutarı kadar hissenin fiyatı düşer. Küçük yatırımcı hisseyi temettü için değil daha çok kısa dönemde gerçekleştireceği fiyat artışı için alıyor. Onlar için şirketin her yıl dağıtacağı temettü arka planda.

Temettü dağıtıldıktan sonra temettü kadar İMKB’deki hissenin işlem fiyatı düzeltiliyor. Yani indiriliyor. Yatırımcı bunu göz önünde bulundurarak alım yapmalı.

TÜPRAŞ hisse başına net 2.5 lira temettü ödeyecek

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TÜPRAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, 100 doların üzerinde seyreden petrol fiyatlarının küresel büyümeyi ve rafineri marjını olumsuz etkileyebileceğinin dikkate alınması gerektiğini vurguladı.
Koç, TÜPRAŞ’ın Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada yatırımlar hakkında da bilgi vererek,“Başlattığımız fuel oil yatırımımızla TÜPRAŞ’ı ağırlıklı olarak araç yakıtı üretiminde konumlandırmış olmanın yanı sıra ülkemizin motorin açığının üretimle karşılanmasına önemli katkı sağlanmış olacaktır” dedi.

Koç, 2006-2010 yıllarını kapsayan 5 yıllık dönemde gerçekleştirilen 1.4 milyar dolarlık yatırım harcamasının yanı sıra fuel oil dönüşüm projesi de dahil 2006-2014 dönemindeki yatırım tutarının toplamda 4.23 milyar dolara ulaşacağı bilgisini verdi.
745.8 MİLYON TL KAR PAYI
Genel Kurul toplantısında, 2010 yılı cari dönem kârından 745.8 milyon TL’nin 4 Nisan’dan itibaren hissedarlara dağıtılması kararlaştırıldı. Buna göre 1 lira nominal değerde bir adet hisse senedine hissedarların vergi mükellefiyetine göre 2.9784 TL brüt, 2.53164 TL net nakit temettü ödenecek.

Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin seçiminin de yapıldığı toplantıda, Yönetim Kurulu Üyeliklerine Rahmi M. Koç, Semahat Arsel, Mustafa V. Koç, Ömer M. Koç, Ali Y. Koç, Dr. Bülent Bulgurlu, Osman Turgay Durak, Temel K. Atay, Erol Memioğlu, Yavuz Erkut, Ahmet Aksu seçilirken, Denetim Kurulu Üyeliklerine ise Ali Tarık Uzun, Serkan Özyurt ve Mehmet Sarıtaş seçildi.”

3 Nisan 2011 Pazar

Doğan Holding 2010'da 656 milyon lira kâr etti

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş, 2010 yılında Petrol Ofisi hisse satışı karının da etkisiyle konsolide olarak 656 milyon lira net kâr elde etti.
Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan bilançosuna göre şirket, 2010 yılında 656 milyon 204 milyon lira net kar rakamına ulaştı.

Doğan Holding'ten yapılan yazılı açıklamada ise, geçen yıl konsolide satış gelirleri bir önceki yıla göre yüzde 6 oranında artarak 2.86 milyar lira olan şirketin brüt satış karının yüzde 60 artışla 674 milyon lira; faiz, amortisman ve vergi öncesi karının (FAVÖK) ise 132 milyon lira seviyesinde gerçekleştiği kaydedildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Operasyonel sonuçlardaki iyileşmenin yanı sıra yeniden yapılandırma faaliyetlerinin sonucunda 31 Aralık 2010 itibariyle dönen varlıklar 4.8 milyar lira olarak gerçekleşirken; özellikle Petrol Ofisi hisse satışı karının etkisiyle ana ortaklık paylarına düşen kar 656 milyon lira oldu. 31 Aralık 2010 itibariyle şirketin öz kaynakları 2009 yılı kapanışına göre yüzde 9 oranında artış göstererek 4.6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Doğan Holding bu dönemin bilançosunu 1.5 milyar lira konsolide net nakit ile kapattı."

1 Nisan 2011 Cuma

İmamın Ordusu-Dokunan Yanar kitabını internetten indirmek yasakmı suç mu?

Size burada kitabın indirme linkini verebilmeyi inaninki sizin imamın ordusu kitabını indirme isteğinizden daha çok istiyorum.Haberin detayını okuduğunuzda bana hak vereceğinizi düşünüyorum…Kitabı indirmek suç değilmiş ama link vermek yada başkalarının eline geçmesine vesile olmak suçmuş.Bu yüzden dolayı sizlere buradan imamın ordusu ( dokunan yanar ) kitabının dowload linkini yayınlıyabilmem mümkün değil.

Az önce CNN türk kanalında yayınlanan bir haberde AV.MEHMET ALİ KÖKSAL‘ın imamın ordusu kitabını indirmenin suç olup olmadığı konusu hakkındaki hukuki açıdan değerlendirmesini izledim.Bu açıklamanın aklımda kalan ksımlarını sizlerle paylaşıyorum…

AV.MEHMET ALİ KÖKSAL yorumundan toparlayabildiklerim……

Mahkemenin aldığı kararda kitabın kitap olduğu değil tamemen bir örgüt propagandasına yönelik döküman olduğu için şuanda yaymayla ilgili ciddi bir soru işareti var…Yayma ve kitabı basım evleriyle paylaşmak örgüt propagandası sayılacağından ciddi bir sorunla kaşılaşabilirsiniz..Lakin kitabı internet sitelerinden indirmek okumak suç sayılmıyor.Yanlız size tafsiyem kitabı herhangi bir yolla paylaşmayınız… internet üzerinden paylaşmanız suç sayılır….Tekrar söylüyorum kitabı indiren kişiler suçlu sayılmaz..

Başka bir sayfa yaratmak o sayfada yeni gelişmeleri yazmak istemiyorum çünkü google’den bu haber hakkında arama terimleri yazan insanlar bu sayfaya geliyor.Bu sebepten dolayıda her haberi bu sayfada yayınlama gereği duydum.

İmamın ordusu kitabını internetten indirenlerin hemen ardından internetten bu kitabı indirmenin suç olup olmadığını araştırdığını çok iyi bilen biriyim.Bu yüzden dolayıda bu haberi yapma gereği duydum.Aslında sitem bir borsa sitesi.Belki alakasız bir haber gözükebilir.Ama unutmayalım ki bu husus Türkiye'yi ilgilendiren bır husus.Bu yüzden dolayıda haber yapma gereği duydum.

Ratings and Recommendations by outbrain