29 Nisan 2011 Cuma

Mayıs Ayı için takibimizdeki Hisseler

Mayıs ayına bu hisseler ile başlayın.

Trakya Cam, Türk Telekom, CİMSA, AYGAZ, TOFAŞ, SİNPAS GYO, HALKBANK, TSKB, TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG

Trakya Cam (TRKCM.IS)

Trakya Cam, temel camlar (düzcam, buzlu cam, ayna, lamine cam, kaplamalı cam, mimari projelere yönelik camlar), otomotiv camları ve diğer ulaşım araçları camları, enerji camları, beyaz eşya camları üretimi gerçekleştirmektedir. Trakya Cam Rusya’da düzcam, ayna ve kaplamalı cam fabrikası ve otomotiv camı üretimi satışı yapmak üzere 2010 yılında Saint- Gobain firmasıyla anlaşmalar imzalamıştır. Buna ek olarak, Trakya Cam’ın Mısır’da %14,87 oranında iştirak ettiği Saint-Gobain Glass Egypt fabrikası ise Temmuz’da faaliyet başlamıştır. Bu ortak yatırımla Trakya Cam, Türkiye ve Balkanlar’dan sonra Ortadoğu’da da yerel üretici konumuna gelmiştir. Trakya Cam, yılın son çeğreğinde 52,1 milyon TL net kar açıklamıştır. Açıklanan son çeyrek kar rakamı ile birlikte şirketin, 2010 yılı toplam karı yıllık %239,0’luk bir artışla 211,0 milyon TL olmuştur.Trakya Cam’ın 2010 yılı gelirleri ise yıllık 17,3%’lük artışla 1,047 milyon TL olmuştur. Trakya Cam’ın elde etmiş olduğu gelirlerin dağılımına bakıldığında ise, şirketin yurtdışı gelirleri toplam gelirlinin %29’nu oluştururken, yıllık bazda %16,5’lik bir artış göstermiştir. Öte yandan toplam satışları içerisinde %79’unu oluşturan yurt içi satışları ise yıllık bazda %16.2’lik bir artış göstermiştir. Şirketin, en önemli müşteri arasında bulunan otomotiv ve inşaat sektörlerinin 2011 yılında güçlü seyirlerine devam edeceklerini ve bunun ise Trakya Cam’a olumlu yansıyacağını düşünmekteyiz. Trakya Cam’ın açıklamış olduğu ve beklentilerimiz doğrultusunda gerçekleşen finansalları ışığında daha önce belirlemiş olduğumuz 4,15 TL’lik hedef fiyatımızı ve “AL” önerimizi muhafaza ediyoruz.

CİMSA (CIMSA.IS)

Çimsa, 4Ç10 döneminde 18 milyon TL net kar açıklarken net kar rakamı, geçen yılın aynı dönemine göre %45.5 ve bir önceki çeyreğe göre %42 düşüş gösterdi. Net kar rakamı, hem bizim beklentimiz olan 24.7 milyon TL’nin hem de piyasa beklentisi olan 26.5 milyon TL’nin altında kaldı. Şirketin faaliyet giderlerinde yaşanan yükselişe ek olarak, özkaynaktan pay alma metodu ile konsolide ettiği Exsa’nın, son çeyrekte Maliye tarafından kesilen vergi cezasını mali tablolarına yansıtması, Çimsa’nın net karında görülen daralmada etkili olmuştur. Buna bağlı olarak, 2010 yılında Çimsa’nın net karı 103.7 milyon TL seviyesinde kalmış ve 2009 yılındaki 108 milyon TL’ye göre %4 gerileme göstermiştir. 2010 yılında şirketin toplam satış gelirleri, 2009 yılına göre %15 büyüme göstererek 708 milyon TL’ye ulaşırken, hem bizim beklentimiz olan 696 milyon TL’nin hem de piyasa beklentisi olan 685 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir. Şirketin çimento satış gelirleri, 2009 yılına göre %13.7 yükselirken, hazır beton faaliyetlerinden elde edilen gelirde %26.5 büyüme görülmüştür. Faaliyet giderleri, 4Ç10 döneminde 4Ç09 dönemine göre %40 artarak 14.7 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. FAVÖK rakamında 4Ç10 döneminde 4Ç09 dönemine göre %22 daralma görülse de, 2010 yılında 181 milyon TL’ye ulaşan FAVÖK, 2009 yılına göre %2.7 arttı. Çimsa için hedef piyasa değerimiz hisse başına 13.30 TL seviyesindedir.

AYGAZ (AYGAZ.IS)

Aygaz, 4Ç10 döneminde 29 milyon TL net kar açıklarken, net kar rakamı 4Ç09 dönemine göre %65 gerileme gösterdi. Aynı zamanda, açıklanan net kar rakamı, hem piyasa beklentisi olan 47.7 milyon TL’nin hem de bizim beklentimiz olan 58.8 milyon TL’nin oldukça altında gerçekleşti. Net kar rakamının beklentilerin altında gerçekleşmesinde, özkaynak metodu ile konsolide ettiği Enerji Yatırımları’ndan gelen gelirin yılın son çeyreğinde 19.5 milyon TL eksi olması etkili olmuştur. Yıllık bazda bakıldığında Aygaz’ın karı 239 milyon TL seviyesinde gerçekleşerek 2009 yılına göre %23.9 düşüş göstermiştir. LPG tarafında şirketin gelirleri 2009 yılına göre %25 artarak 4.1 milyar TL seviyesine yükselmiştir. LPG ortalama satış fiyatlarındaki artış, satış gelirlerindejki yükselişi desteklemiştir. Elektrik tarafına bakıldığında ise gelirlerin 2009 yılına göre %6 artarak 400 milyon TL’ye ulaştığı görülmektedir. Toplamda ise konsolide gelirler, 4.66 milyar TL’ye ulaşarak 2009 yılına göre %23.9 artış göstermiştir. Aygaz’ın FAVÖK rakamı, 4Ç10 döneminde 4Ç09 dönemine göre %49.4 artmasına karşın, 2010 yılının tamamında 306 milyon TL seviyesinde kalarak, 2009 yılı sonuna göre %21.6 gerileme göstermiştir. Hisse başına 11.50 TL seviyesindeki fiyat hedefimiz ile Aygaz’da alım önerimiz sürmektedir.

TOFAŞ (TOASO.IS)

Tofaş 2010 yılını 6.4 milyar TL satış geliri ile tamamlarken, şirketin satış gelirlerinde 2009 yıl sonuna göre %25 büyüme görülmüştür. Şirketin 2010 yılında pazar payı ise %14.6 seviyesinde gerçekleşmiştir. Şirketin ticari araç satış gelirleri, 2009 yılına göre %10 gerileyerek 3.6 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, binek araç satış gelirleri ise %262 artarak 2.18 milyar TL'ye yükselmiştir. 2010 yılında şirketin diğer satış gelirlerindeki büyüme ise %22 gerçekleşerek 622 milyon TL'ye yükselmiştir. 2010 yılında, şirketin yurt içi ve ihracat gelirleri sırasıyla %41 ve %12.6 düzeyinde artış göstermiştir. Artan kapasite kullanımı, özellikle son çeyrekte güçlü gerçekleşen satış performansı ve amortismanlardaki artışın etkisiyle şirketin FAVÖK rakamı, 2009 yılına göre %38 artarak 658 milyon TL seviyesine yükselmiştir. 2011 yılında Tofaş'ın 6.85 milyar TL net satış gelirine ulaşacağını öngörmekteyiz. Net kar tarafında ise 405 milyon TL net kar ile 2011 yılını tamamlamasını beklediğimiz şirketin, 2011 yılında net karını 2010 yılına göre %5 artıracağını öngörmekteyiz. Tofaş için hedef piyasa değerimiz 5.77 milyar TL seviyesinde yer almaktadır. Bu hedef piyasa değerimiz ise hisse başına 11,54 TL'ye işaret etmektedir. Tofaş için alım önerimiz sürmektedir.

SİNPAS GYO (SNGYO.IS)

Sinpaş GYO, gayrimenkullere ve gayrimenkul projelerine yatırım yapmak üzere kurulmuş halka açık bir gayrimenkul yatırım ortaklığıdır. Şirket orta-üst ve üst gelir gruplarına yönelik konut projeleri geliştirmektedir. Şirket gelişme potansiyeli yüksek ancak çeşitli mülkiyet ve imar sorunları olan arsalardaki sorunları çözerek arsayı ucuza satın almak, geliştirmekte olduğu projelerinde ön satış ve etap stratejisi uygulamak ayrıca ilgi çekici ve özgün projeler geliştirerek daha fazla müşterinin ilgisini çekmek, Sinpaş GYO’nun temel yatırım stratejilerindedir. Sinpaş GYO, yılın ilk on bir ayında devam eden beş projesinde toplam 869 adet ön satış rakamına ulaşmıştır. Bununla birlikte, Sinpaş GYO’nun başlatmış olduğu yeni satış kampanyası “Nasıl İstersen”in şirketin ön satış rakamlarını artırmasını beklemekteyiz. “Nasıl İstersen” ile Sinpaş GYO projelerinden ev alanlar, dekorasyondan, ödeme koşullarına kadar her şeye kendileri karar verebilecekleri bir satış kampanyası olup şirketin Bosphorus City, İstanbul Sarayları, Aqua City 2010, Lagün projelerinde geçerlidir. Sinpaş GYO’nun İstanbul ve Bursa’da devam etmekte olan beş projesi bulunmaktadır. Bunun dışında Sinpaş GYO, 2011- 2015 yılları arasında, İstanbul, Ankara, Bursa ve Marmaris’te toplam 11 yeni projeye başlamayı planlamaktadır. Ekonomik krizden olumsuz ertelenmiş bulunan ev talebinin 2011 yılı ile birlikte canlanmasını beklemekteyiz. Öte yandan şirketin 2010 yıl sonu ve özellikle 2011 yılında önemli miktarda konut projesini tamamlayıp müşterilerine teslim edeceğini ve elde ettiği gelirleri finansal tablolarına yasıtabileceğini düşünmekteyiz. Dolayısyla Sinpaş GYO için muhafazkar bir değerleme ile belirlemiş olduğumuz 2,70’lık hedef fiyat doğrultusunda “AL” önerimizi korumaktayız.

HALKBANK (HALKB.IS)

Halkbank YS10 konsolide olmayan bilançolarında geçen yılın aynı dönemine göre 2.010 milyon TL net kar açıkladı. Bu rakam bizim beklentimiz olan 1.993 TL’nin (yaklaşık 1%) üzerinde gelirken piyasa beklentisi olan 2.065 TL’nin altında kalmıştır. Çeyreklik bazda baktığımızda, bankanın net karı geçen çeyreğe göre %5 geçen yılın aynı dönemine göre ise %18 oranında artarak 499,6 milyon TL olarak açıklandı. Banka, sektörün üzerinde gerçekleştirdiği kredi büyümesi sayesinde aktiflerini yılbaşından bugüne %14.7 artırmayı başarmıştır. Toplam Menkul Kıymetler içinde %10.9 olaşan TÜFE-endeksli kağıtların getirisinde yaşanan dönemsel gerileme şirketin karlılığını olumsuz etkilemiştir. Bankanın, Kredi-Borç Oranını %74.5’ten %78.6’e (TL %83.6) yükselmesine rağmen sektörün %85’lik oranına göre bu alanda daha alınacak yol olduğu görülmektedir. Perakende krediler yılbaşından bugüne %39.7, ticari krediler %26.5 büyürken toplam krediler ise %25.1 artmıştır. Banka perakende kredilerdeki payını %6.6 seviyesine yükseltmiştir. Kredilerde yaşanan büyümeye rağmen Banka Takipteki Krediler Oranı’nı 20 baz puan düşürerek %4.1’e geriletmeyi başarmıştır. Sonuç olarak Halkbank Ücret ve Komisyon Gelirlerinde yaşanan %20.3 y/y artışın etkisi ile karlılığını korumuştur. Bu bağlamda Halkbank için 14.60 TL hedef hisse fiyatı ile “AL” önerimizi sürdürüyoruz.

TSKB (TSKB.IS)

TSKB YS10 döneminde konsolide olmayan bilançolarında geçen senenin aynı dönemine göre net karını %21 artırarak 212 milyon TL olarak açıkladı. Bu rakam bizim beklentimiz olan 226 milyon TL’nin (piyasa beklentisi, 215 milyon TL) yaklaşık 6% altında kalmıştır. Çeyreklik bazda baktığımızda, bankanın net karı geçen çeyreğe göre %7 azalırken geçen yılın aynı dönemine göre ise %2.3 oranında artarak 43 milyon TL olarak açıklandı. Banka 4Ç’de kredilerden gelen faiz gelirlerini arttırmasına rağmen menkul kıymetlerden gelen faiz gelirlerinde yavaşlama (geçen çeyreğe göre %8.7 daralma) toplam faiz gelirleri üzerinde baskı oluşturmuştur. Bankanın portföy faiz gelirlerindeki dalgalanmanın sebebi elinde bulundurduğu değişken faizli ve TÜFE endeksli tahvillerden kaynaklanmıştır, çünkü ilgili dönemde enflasyon ve gösterge faizi gerilemiştir ve bu düşük faizlerden yeniden fiyatlanmıştır. Banka’nın kurumsal finans faaliyetlerinden elde ettiği komisyon gelirlerinde yaşanan %94 artış ve provizyon masraflarında yaşana %42’lik gerileme net kardaki artışı desteklemiştir. Yıllık bazda bankanın net faiz gelirleri %16.6 artmıştır, bu artışta bakanın lehine olan vade uyumsuzlu ve global düşük faiz etkili oduğu görülmektedir. Bu çeyrekte Banka’nın genel yönetim giderlerindeki artışın etkilediği operasyone giderlerinde bir yükseliş görülmektedir. Banka’nın net faiz marjı %4.2 seviyesinde (sektör ortalaması, %4.5) gerçekleşirken uzun dönemde %4 seviyelerine oturacağını düşünüyoruz. Proje finansmanı kredilerinde oldukça aktif olan Banka’nın yenilenebilir enerji, altyapı yatırımlarına olan ilgisinin devam edeceğini düşünüyoruz. Bu gelişmelerin ışığında TSKB için daha önceden vermiş olduğumuz “AL” önerimizi ve 3.38 TL olan hedef fiyatımızı koruyoruz.

TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG (TAVHL.IS)

-Gerek yolcu sayısındaki artış ve gerekse havalimanlarının pozitif katkısının mali tablolara olumlu yansımasının süreceğini düşünüyoruz.

-Hedef hisse fiyatını 8.90 TL hesapladığımız TAV Havalimanları Holding için AL önerimizi koruyoruz.

TAV Havalimanları Holding’in gerek yolcu sayısındaki artış ve gerekse havalimanlarının pozitif katkısının net satış gelirlerine olumlu yansımasının süreceğini düşünüyoruz. Buna göre TAV için 2011 yılı sonu net satış geliri beklentimiz 874 milyon Euro seviyesinde bulunurken, FAVÖKK beklentimiz ise 389 milyon Euro seviyesinde bulunuyor. TAV’ın operasyonel performansı mevsimselliğe bağlı olarak dalgalanmaktadır. Şirketin net satış gelirleri kış aylarının turizm sektörü açısından ölü sezon olması nedeniyle olumsuz etkilenirken, yaz aylarında artan turizme bağlı olarak artış göstermektedir. Dolayısıyla bu durum hisse üzerine de yansıdığı göz önüne bulundurulmalıdır. Bu bağlamda TAV için 8.90 TL olan hedef fiyat bir değişikik yapmazken bu beklentilerin ışığında şirket için daha önceden verdiğimiz “AL” olan önerimizi koruyoruz.

Türk Telekom (TTKOM.TI)

-Türk Telekom yılın ilk çeyreğinde 609 milyon TL net kar açıklamıştır. Bu rakam geçen sene aynı dönemde elde etmiş olduğu net kar rakamı olan 546 milyon TL’ye göre %11,5 ve bir önceki dönem net karı olan 559 milyon TL’ye göre ise %8,9’luk bir artışa işaret etmektedir. Şirketin açıklamış olduğu ilk çeyrek net kar rakamı, bizim beklentimiz olan 600 milyon TL ile paralellik gösterirken, piyasa beklentisi olan 575 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir. Şirketin net karının hem yıllık hemde çeyreklik bazda artmasında, güçlü operasyonel performans ve satılan malların maliyetlerindeki düşüş etkili olmuştur.

ŞEKER YATIRIM ARAŞTIRMA

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Ratings and Recommendations by outbrain