8 Ocak 2011 Cumartesi

İMKB Otomatik Seans Durdurma Sistemi

Bünyesindeki piyasaların açık, düzenli ve dürüst çalışmasının sağlanması açısından gözetim faaliyetinin taşıdığı önemin bilincinde olan Borsamız, ulusal ve uluslararası piyasalardaki gelişmeleri ve teknolojik yenilikleri dikkate alarak, düzenleyici otoritemiz Sermaye Piyasası Kurulu ile yakın işbirliği ve koordinasyon içinde gözetim stratejisini sürekli olarak gözden geçirmektedir. Bu kapsamda, Borsamızca yürütülen çalışmalar sonucunda, tamamıyla otomatik olarak çalışan hisse bazında seans durdurma (“circuit breaker”) niteliğine sahip İMKB Otomatik Seans Durdurma Sistemi” tamamlanarak piyasamızın hizmetine sunulmuştur.
10 Ocak 2011 tarihinde devreye alınacak olan İMKB Otomatik Seans Durdurma Sistemi, İMKB hisse senedi piyasasında ortaya çıkan anormal hareketler konusunda yatırımcıların dikkatini çekerek tedbirli davranmalarını temin etmek amacıyla geliştirilmiş olup, iki aşamalı olarak tasarlanmıştır.
Birinci Aşama: İlk Durdurma
İMKB Hisse Senetleri Piyasası sistem tarafından gerçek zamanlı olarak izlenerek herhangi bir hisse senedinin piyasasında geçmiş verilerine göre anormal fiyat veya miktar hareketi meydana geldiğinde, o hissenin seansı sistem tarafından önceden belirlenmiş bir süre için otomatik olarak durdurulacaktır. Durdurma süresi parametrik olup, başlangıçta, sürekli müzayede yöntemiyle işlem gören hisse senetleri için 15 dakika, seansın bitimine 15 dakikadan az süre kalmış ise seansın kalan süresi olarak belirlenmiştir. Ayrıca, durdurmanın gerçekleşmesi halinde, hisse sırasının anormal fiyat veya miktar hareketi nedeniyle geçici olarak durdurulduğu bilgisi ile işlemlerin ne zaman yeniden başlayacağı hususu sistem tarafından otomatik bir şekilde ve durdurma ile eşanlı olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla kamuya duyurulacaktır. Durdurma süresi geçtikten sonra hissedeki işlemler yine otomatik olarak başlatılacaktır.
İkinci Aşama: İkinci Durdurma ve Brüt Takas Uygulamasına Geçme
Birinci durdurmanın ardından seans yeniden başlatıldıktan sonra daha önce yapılan durdurmanın etkisiz kalması, başka bir deyişle durdurmaya esas teşkil eden anormalliğin devam etmesi ve önceden belirlenen diğer şartların oluşması halinde, seans yine sistem tarafından gün sonuna kadar durdurulacak ve yeni bir tedbir olarak, ertesi gün işlemlerinden başlamak üzere brüt takas uygulamasına geçilecektir. Brüt takas uygulama süresi de parametrik olup, başlangıçta, tüm hisseler için 15 gün olarak uygulanacaktır. Bu aşamada da, bilgilendirme KAP aracılığıyla otomatik olarak yapılacaktır.
Sistem, tümüyle otomatik çalışmaktadır; objektif ve adildir; hisse senedi bazlıdır; her hissenin geçmiş verilerini dikkate almaktadır; esnek bir yapıda tasarlanmıştır; gözetimde etkin ve proaktif bir yaklaşım getirmektedir.
İMKB ve SPK tarafından işbirliği içerisinde yürütülen çalışmalar sonucunda, 2010 yılının ikinci yarısında işlem esaslarına ilişkin olarak getirilen tedbirlere ilave olarak, İMKB Otomatik Seans Durdurma Sisteminin bu yılın başında devreye alınmasının piyasa gözetiminin etkin bir şekilde yerine getirilmesi açısından önemli bir kilometre taşı olacağı düşünülmektedir.

Sistem hakkında ayrıntılı bilgilere Borsamızın internet sitesinden ulaşılabilecektir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Ratings and Recommendations by outbrain