16 Ocak 2011 Pazar

Borsa yeni arzları kaldırabilecek mi?

Piyasanın yeni halka arzları kaldırabilmesi için piyasadaki canlılığın korunması ve yabancıların da ilgi göstermesi gerekiyor.


SPK Başkanı Vedat Akgiray ve İMKB Başkanı Hüseyin Erkan’ın ortak çabası ile halka arz konusunda 2010 yılında bir seferberlik başlatıldı. SPK ve İMKB firmalara halka arzın olumlu yanlarını göstererek piyasanın daha da katılımcı bir yapıya dönmesi için uğraş veriyor. Bu çaba 2010’da semeresini verdi. Aynı çabanın devam edeceği görülüyor. Kamu ve özel firmalar İMKB’de kaynak arayışı içinde. SPK Başkanı, KOBİ’ler hatta küçük firmaların bir araya gelerek halka arz yapabileceklerini ve yeni piyasaların açılacağını söylüyor. Küçük firmaların halka arzı gündeme gelince seçicilik de ister istemez bir kat daha artacak demektir.
Firmaya prestij sağlıyor

Öte yandan ortaklık yapısı bilinen ve Türkiye’nin ilk 50 hatta 20’si içinde olup da halen halka açık olmayan firmalar var. Küçüklerin yanı sıra bu şirketlerin de halka açılmasının teşvik edilmesi yatırımcıların piyasaya bakışını değiştirecektir.

Halka açılma bir firmaya kaynak sağlamanın yanı sıra prestij ve tanınırlığını da artırmakta. Büyük firmaların yanı sıra Türkiye’nin ilk 100 veya 200-300 firması içinde yer alıp da çok göz önünde olmayan değerli şirketler var. Bu şirketlerin İMKB’ye gelmesi demek firma değerlendirmelerinde ‘seçicilik’ ve ‘uzmanlık’ faktörlerin öne çıkacağı bir süreç anlamına gelmekte.

2001 krizinde mağdur olan binlerce yatırımcı küstü. Uzun bir zaman geçmesine rağmen bu yaralar sarılmadı ve yatırımcı sayısı da hâlâ 2000’deki sayıya ulaşamadı. Yatırımcının ilgi göstermesi şirketlerin büyüklüğü ve  yönetimindeki ciddiyetle doğrudan bağlantılı. Krizlerde sarsılan ve hatta batan şirketler oldu. Ama bilenen tanınan büyük şirketler kadar, ciddi yönetim anlayışına sahip firmalar yollarına devam etmeyi başardı.Yabancı ilgisi düşmemeli

Yatırımcı açısından bakıldığında ilk akla gelen soru yeni halka arzları piyasanın kaldırıp kaldıramayacağı meselesi. Bunun için piyasanın canlılığını korumasının yanı sıra yabancıların da piyasaya ve yeni halka arzlara ilgisinin düşmemesi gerekiyor. Yabancının şimdiye kadar ki tavrı daha çok büyük ve ortaklık yapısı güven veren firmaları tercih ettikleri yönünde. Aynı ilginin küçük şirketlerin halka arzında da olup olmayacağını zaman gösterecek.Sıcak para da etkiler

Piyasanın içinde bulunduğu süreç de çok önemli. Sıcak para hareketinin zayıflaması halinde halka arzlara olan talebin bu durumdan etkilenmemesi düşünülemez. Piyasanın canlı dönemlerinde halka arzlar da canlılık kazanıyor. Talep varsa hisse satılır. Borsacı deyimi ile “mal alıcıya verilir”. Özetlemek gerekirse, halka arz için sadece uygun fiyattan halka arz yeterli değil piyasa şartlarının da uygun olması gerekir. SPK ve İMKB’nin bu konudaki tavrı açıkça belli olduğuna göre bir süre daha halka arzları izleyeceğiz.

ALIM KARARINDA FİYAT VE PİYASA DEĞERİNE BAKILMALI

Dünya 2008’de başlayan krizin etkilerinden henüz sıyrılmış değil. Bu çekinceleri koymakla birlikte gelişmiş ülke borsalarında irili ufaklı çok sayıda firmanın işlem gördüğü biliniyor. İMKB son 10 yılda çok yol katetti. Bir çok yeni piyasa açılırken işlem derinliği arttı.

Bu tür girişimlerin piyasalara katkısı çok önemli. Ama vurgu yaptığımız gibi bunun ardından gelen uzmanlık ve seçiciliğin ön plana çıkması olacaktır. Halka arz olunan her firmanın hissesi alınmayacağı gibi alım yönünde karar verilse bile hangi fiyattan hangi piyasa değerinden alınacağı da çok önemli.

Alıp zarar etmek yerine doğru ve iskontolu fiyatlardan ve geleceği olan firmaları tercih etmek esas olacaktır. Bu durumda aracı kurumların araştırma ve kurumsal finansman bölümlerine daha çok iş düşecek.

Firmanın temel verileri ve bilançoları değerlendirmeye tabi tutulmalı. Piyasa ve sektör ortalamalarına göre değeri ve finansal oranlarının nasıl olduğu önemli olacak. Bazı halka arzdan yatırımcı kazanç sağlasa da bazı halka arzlarda zarar etti.

Hangi hisse, hangi piyasa değeri veya hangi fiyattan alınacak? Bu en çok üzerinde durulması gereken kriter olacak.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Ratings and Recommendations by outbrain