7 Ocak 2011 Cuma

Doğan'a SPK'dan suç duyurusu

Kağıt alım-satım işlemlerinden borsadaki ortaklarını zarara uğrattığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusu yapıldı.
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. (Doğan Burda)’nin ihtiyacı olan magazin kâğıdının ve Çelik Halat ve Tel Sanayii A.ġ. (Çelik Halat)’nin ihtiyacı olan filmaşinin alımına ilişkin olarak yapılan inceleme sonucunda; Doğan Burda’nın ihtiyacı olan magazin kağıdının ve Çelik Halat’ın ihtiyacı olan filmaĢinin Doğan Grubu Ģirketlerinden Doğan Dış Ticaret ve Mümessillik A.Ş. (Doğan Dış Ticaret, DDT) tarafından 1999-2007 döneminde doğrudan üretici/ticari firmalar yerine, magazin kâğıdı ve filmaşinin tedarik edilmesi sürecine fiili olarak herhangi bir katkısı bulunmayan ve Doğan Ailesinin sahipliğinde/kontrolünde olan Sortal Trading Company Limited ve Shawcliff Trading Limited unvanlı şirketler üzerinden üretici/ticari firmaların birim satış fiyatlarından daha yüksek birim fiyatlar ile ithal edilmiş gibi gösterilmesi neticesinde, Doğan Burda ve Çelik Halat’ın ihtiyacı olan girdi kalemlerinin birim maliyetlerinin makul bir karşı edim olmaksızın yükseltilerek Doğan

Burda ve Çelik Halat’ın karının ve dolayısıyla malvarlığının azaltılmasında sorumluluğu bulunan; İmre BARMANBEK, Aydın DOĞAN, Hanzade Vasfiye DOĞAN BOYNER ve Savcılık Makamı’nca yapılacak soruĢturma sırasında bahse konu fiillere iştirak ettiği tespit edilen diğer kiĢiler hakkında, SPKn’nun 47/I-A-6 maddesi kapsamında işlem yapılmak üzere, SPKn’nun 49’uncu maddesi uyarınca ilgili yer Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir."

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Ratings and Recommendations by outbrain