20 Ocak 2011 Perşembe

2011'in dikkat çeken 13 hissesi

BANKACILIK

2011’de kredilerde büyümenin sürmesini bekliyoruz. Geçen yıl % 30 gibi tahmin edilen kredi büyümesinin bu yıl % 25 olması bekleniyor.

- Ekonomide yaşanan hızlı toparlanmanın faizlerin düşmesi ile birlikte gerçekleşmesi Türk Bankacılık sektörünün gelişen ülke piyasalar içerisinde dikkat çekmesini sağlamakta. Türk Bankalarının göreceli olarak çok iyi durumdaki özsermaye karlılığı ve giderek artan aktif kalitesi olumlu yönlerdir.

- Artan rekabet ile net faiz marjlarındaki daralmanın yarattığı olumsuz etkiler kredi büyümesi ile telafi edebilir.

-Sermaye Yeterlilik Oranı bir miktar gerileyebilir. 2011 yılında aktif dağılımındaki değişim ile faiz kazandıran varlıkları sınırlamasıyla bu oranda bir miktar gerileyebilir.

- Faizlerdeki düşüş ile ticari karlarda gerileme olabileceği gibi, komisyon gelirlerinde bir miktar iyileşme gerçekleşebilir.

-2010 yılında bankalar takipteki krediler tahsilat gelirlerinin artması ve azalan karşılık giderleri ile beklenenin üzerinde kar açıkladı. 2011 yılında takipteki krediler tahsilat gelirlerinin %30 azalmasını ve karşılık giderlerinin %10 artmasını bekliyoruz.SEKTÖRDE ÖNERİLEN HİSSE ASYA KATILIM BANKASI

Asya Bank, 2010 yılı ilk 9 ayında beklentilerin altında 188 milyon lira net kâr etti. Banka’nın diğer çeyreklere göre 4. çeyrekte daha iyi bir performans sergilemesi

bekliyoruz. Asya Bank’ın ücret ve komisyon gelirleri toplam gelirlerinin %20’sini oluştururken, sektörde bu oran ortalama %15 seviyesindedir. Banka 2010 yılında bazı işlemlerden hesap işletim ücreti almaya başladığını açıkladı. İnternet işlemlerinden, PTT üzerinden yapılan işlemlerden, kayıp ve çalıntı kredi kartlarından ve ekstre ücreti alınmaktadır. Bu komisyon ve ücret gelirlerinde artış sağlayabilir. Işık Sigorta satışı için HSBC’ye Kasım 2010’da yetki verilmişti. Bu satış 2011’de gerçekleşirse Şirket’in karlılığına olumlu etkisi olabilir. Asya Katılım Bankası için hedef fiyatımız 3,82 TL olup yüzde 25 yükselme potansiyeli ile önerimiz ‘Endeks üzeri getiri’dir.
ÇİMENTO

Çimento ile ilişkili inşaat sektöründe genel olarak düşük faizlerin yarattığı olumlu hava 2011 yılında da sürebilir. Ekonomideki büyümenin neredeyse 3 katı büyüme kaydeden inşaat sektörünün 2011 beklentileri de olumludur. Sektörün 2011’de % 10 civarında büyümesi beklenmektedir. Yeni konut ihtiyaçları ve ekonominin de büyümeye devam etmesiyle inşaat ve dolayısıyla çimento sektörünün büyümesi bu yıl da devam edecek.

- 2010 ilk 9 ayında çimento yurtiçi satış hacmi yaklaşık %14 artış gösterdi. Özellikle bu talebi Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz bölgesindeki artan kamu inşaat harcamaları destekledi. 2011 yılında alternatif pazarların (Afrika kıtası ve Irak gibi) yanı sıra, Rusya’ya artan yatırımlar sektörde satış hacmini artırabilir. İç pazarda devam eden yatırımlarla yurtiçi çimento satış hacminde de artış devam edebilir. Mamafih, iç Pazar fiyatlarının daha karlı olması sektör için olumlu.

-Yıllık olarak kâr marjları yatay hareket edecek. 2010 yılında sektörde yakıt maliyetlerinin 2009’a oranla 2 kat artmasından dolayı marjlarda bir miktar gerileme yaşandı. 2011 yılında yüksek maliyetler ile sektör kârlılığının aynı seviyede kalmasını bekliyoruz.
SEKTÖRDE ÖNERİLEN HİSSE ÇİMSA

Çimsa 2010 ilk dokuz aylık dönem için 85 mn TL net kar açıkladı Şirket’in 2010 ilk dokuz aylık net karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 yükselmiştir. Şirket'in 2010 ilk 9 aylık toplam satış geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 yükselerek 526 milyon TL olmuştur. 2010 ilk dokuz aylık FAVÖK geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 yükselerek 144 milyon TL seviyesine çıkmıştır. Şirket için 2010 yılı tahmini rakamları ile hesaplamış olduğumuz piyasa çarpanları 12,8x F/K, 1,6x PD/DD, 8,3x FD/FVAÖK ve 2,2x FD/Satışlar düzeyindedir. Çimsa, sektörde özellikle enerji maliyetleri artarken kar marjlarını korumayı başarmıştır. Çimsa için hedef fiyatımız 12,25 TL olup yüzde 18 yükselme potansiyeli ile önerimiz "Endeks üzeri getiri"dir.
ELEKTRİK

Artan tüketimle birlikte kapasite artışları kaçınılmaz görünüyor. Yakın gelecekteki ekonomik büyümeye paralel yüksek tüketim trendinin devam etmesi, talebi güçlü tutmaya devam edecektir. Türkiye’de halen 44,7 bin MW olan elektrik üretimi 2017 tahminlerine göre 56 bin MW olacaktır. Bu hedefe ulaşmak için her yıl 3 milyar dolar yatırım yapılması gerekiyor. Yakın gelecekte büyüme yıllık % 7 beklenmektedir.

-Dağıtım ihaleleri 2010 yılında tamamlanmıştı, 2011 yılında da üretim özelleştirmelerinin başlaması bekleniyor. Türkiye’de yaklaşık 16,2 MW kapasiteye sahip 45 üretim tesisinin toplamdaki payı 1/3’tür. Dağıtım ihalelerindeki verim göz önüne alındığında üretim tesislerinin ihalelerinden toplam 10 ila 15 milyar dolar gelir hedeflenmektedir.

- Özelleştirilecek santral tiplerinin sırası belirlenmiştir. Buna göre sırayla kömür ve hidroelektrik santrallerinin özelleştirilmesi beklenmektedir. Kömür ve hidroelektrik santrallerinin özelleştirilmesi 2011 ve 2012 yıllarında tamamlanması beklenmektedir.

-Sektörde önerdiğimiz hisseler şu şekildedir: AKSEN(Hedef fiyat: 7,40 TL)
SEKTÖRDE ÖNERİLEN HİSSE AKSA ENERJİ

2010 yılında 1.531 MW kapasiteye sahip olan Şirket, 2011 yılında tahmini olarak 1.926 MW’a 2014’e kadar 4.202 MW kapasiteye ulaşılması hedefleniyor. 2009 ve 2010 yılında dört elektrik dağıtım ihalesi kazanan kardeş şirketi Aksa Elektrik Dağıtım ile birlikte oluşturdukları müşteri portföyünden de büyüme beklenmektedir. 2010 yılı net kar beklentimiz ise 2009 yılı karına oranla %9 artarak 120 milyon TL olacağı yönündedir. 2011 yılında ise 1,893 milyon TL satış geliri elde etmesini ve net kar tahminimiz ise 210 milyon TL olacağı yönündedir. Tahsisli sermaye artırımı yapmayı planlayan Şirket’in halka açıklık oranı yüzde % 15’e ulaşacak. Aksa Enerji için hedef fiyatımız 7,40 TL olup yüzde 40 yükselme potansiyeli ile önerimiz ‘Endeks üzeri getiri’dir.
GAYRİMENKUL

Biriken konut talebi ve düşük faizler gayrimenkul sektörü için avantajlı bir ortam yaratıyor. Gayrimenkul endeksi 2010 yılında İMKB-100 endeksiyle beraber hareket edip TL bazında % 28 getiri sağlayabilmiştir. Düşen konut kredisi faizleri ile konut talebinin yüksek seviyelerini koruyacağı tahmin edilmektedir. Açıklanan son veriler ışığında konut inşaatları izinleri yüzde 34 artmıştır. Potansiyel doğrultusunda devam edecek bir artış bekliyoruz.

-Giderek kızışan rekabet ortamında müşteri merkezli projeleri geliştiren GYO’lar rekabette bir adım öne geçecek. Depreme dayanıklı binaların önem kazanması ve konut üzerine yoğunlaşan şirketler faiz oranlarındaki düşüşle birlikte piyasada dikkat çekeceklerdir.

-Halka açık GYO sayısı 21 oldu. GYO’ların toplam piyasa değeri 7 milyar dolara ulaşmıştır, net aktif değerleri de 12,9 milyar lira olup, sektör ortalama % 26 iskonto oranına sahiptir.

- Sektörde önerdiğimiz hisse: TSGYO (%36 iskontoya sahip, Hedef fiyat: 1,17TL)
SEKTÖRDE ÖNERİLEN HİSSE TSKBGYO

2010 ilk 9 ayında Şirket’in kira gelirleri Pendorya AVM kira gelirlerinin eklenmesiyle

9,3 milyon TL’ye ulaştı. (2009/09: 3,3 milyon TL) 2010 ilk 9 ayında Fındıklı ofis binalarından elde edilen toplam kira geliri geçen yılın aynı dönemine göre %7

artış göstermiştir. Böylece Şirket’in toplam gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 2 kat artarak 11 milyon TL seviyesine ulaştı. 2010 9 aylık net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %135 artarak 6,3 milyon TL olarak gerçekleşti. Net aktif değerine göre %39 iskontolu işlem göre T.S.K.B Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın portföy değerinin yaklaşık % 91’ini gayrimenkuller oluşturmaktadır.

Adana Şehir Oteli projesinin yanı sıra İstanbul’da önümüzdeki yıllarda değerlenebilecek ofis binaları bulunan gayrimenkul portföyü ile dikkat çeken TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı için hedef fiyatımız 1,17TL olup, %29 yükselme potansiyeli ile önerimiz “Endeks Üzeri Getiri”dir.
PERAKENDE

Perakende sektörü, Türkiye ekonomisinin en önemli sektörlerden biridir. Açıklanan son yıllık AMPD verilerine göre perakende sektörü yaklaşık 200 milyar dolar ciro büyüklüğüne ve yaklaşık 3 milyon istihdam kapasitesine sahiptir.

- Organize perakende toplam perakende pazarındaki payı giderek artmaktadır. 2000 yılında organize perakende toplam pazar içinde yaklaşık % 25 gibi bir seviyeye sahipti. Tahminlere göre 2010 yılında bu pay % 45 seviyesine ulaşmıştır.

- Gıda perakendesi, bütün perakende pazarının önemli bir paya sahiptir. Şu anda semt pazarları ve bakkallar ağırlık sahibidir. Gıda perakendesinin sadece % 28’i organize olduğu düşünülmektedir. 2009 yılındaki durgunluk indirim zincirleri için olumlu bir ortam yaratmıştı. Önümüzdeki yıllarda organize payında artış bekliyoruz.

- AMPD verilerine gore 2010 yılı 11 aylık gıda dışı perakende gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre % 13 artış sağlamıştır. Gıda perakendesi ise sadece % 2 artış sağlayabildi. Gıda perakendecilerinin mağaza sayısı yıllık bazda % 26 artmıştır.

-Rekabetin yüksek olduğu sektörde karlılık da baskı altında bulunmakta ve şimdilik bu sektörden hisse önerimiz bulunmamaktadır.
HAVACILIK

Türkiye’nin küresel hava trafiğinde payı artmaya devam ediyor. Revize edilen 2011 yılına ait IATA tahminlerine göre global havayolu sektöründe yolcu sayısı % 5 artacak. IATA verilerine gore, 2010 yılı 11 aylık raporlarına göre yolcu-kilometre artışı bir önceki yıla göre % 8,5 olurken, kapasitede de % 4,3 artış meydana geldi. Bölgeler arasında en yüksek talep % 18 yolcu sayısı artışıyla Orta Doğu bölgesi oludu.

-Türkiye, konumu nedeniyle yaklaşık 2,5 saatlik uçuşlarla 50 kadar ülkeye ulaşılabiliyor. Bu özelliği sayesinde Türkiye, önemli bir bağlantı noktası olma yolunda hızla ilerliyor.

- DHMİ’nin açıkladığı verilere göre 2010 yılında toplam yolcu sayısı geçen yıla gore %20,1 artarken, iç hatlarda % 22,5, dış hatlarda da % 18 artış gözlemlendi. Şu anda kargo ve yolcu, toplam 324 uçak kullanılmaktadır, 115 sipariş de yakın zamanda filolara. Yolcu sayısındaki artışın 2011 yılının sonunda % 13 olacağı düşünülmektedir.

- İkram hizmet şirketi Do&Co’nun aralık 2010’da halk açılmasının ardından 2011’de de Pegasus’un halka arz edileceği düşünülmektedir. THY’de de yeni bir halka arz beklenmektedir.

- Havayolu taşımacılığı sektöründe önerdiğimiz hisse THYAO (Hedef fiyat: 7,00 TL). Ancak 2011’de yılın ikinci yarısında, ikincil halka arzı beklenmektedir.
SEKTÖRDE ÖNERİLEN HİSSE TÜRK HAVA YOLLARI

Türk Hava Yollarının 2010 ilk dokuz aylık net karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46 düşerek 255,6 milyon TL olmuştur. Şirket'in 2010 3. çeyrekte ise net zararı 22,7 milyon TL olarak gerçekleşti. Böylece 9 aylık net kar beklentilerin oldukça altında kaldı. Bunun sebebi doların TL karşısında değer kaybetmesi ile Şirket'in uçak filosu için değer düşüklüğü karşılığında artış olması sonucu finansal giderlerinin ilk 9 ayda 395 milyon TL'ye ulaşmış olmasıdır.(9A09:192 milyon TL) Şirket'in satış gelirleri geçen yılın ilk dokuz aylık dönemine göre %22 yükselerek 6.283 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. 2010 son çeyreğinde dolar ve avro kurundaki artıştan net karın olumlu etkileneceğini düşünüyoruz. Türk Hava Yolları 2010 yılında yolcu sayısını %16 artırarak 29,1 milyona yükseltti. 2011 yılında, Şirket’in filosuna ekleyeceği yeni 20 adet uçak ve açacağı yeni uçuş hatlarını da göz önünde bulundurduğumuzda, 2011 yolcu sayısında artışın %20 civarına yükselmesi beklenebilir. Türk Hava Yolları’nın ÖİB’nin elindeki %49’luk hissesinin 2011 yılı ikinci yarısında bir kısmını daha halka arzı beklenmektedir. Türk Hava Yolları için hedef fiyatımız 7,00 TL olup yüzde 36,5 yükselme potansiyeli ile önerimiz "Endeks üzeri getiri"dir.
DEMİR ÇELİK

Küresel anlamda 2011 yılında çelik talebi artışı yavaşlaması ve 2010 yılındaki çift haneli büyümenin 2011 yılında % 5 civarında olması düşünülüyor. 2010 11 aylık verilerine göre üretim % 16 artarak 1,28 milyar ton olmuştur. (Türkiye’deki üretim miktarı ilk 11 ayda %13 artışla 23,6 milyon tona ulaşmıştır.) Yıllık bakıldığında ise üretimin % 10 artması bekleniyor.

- Son dönemde yaşanan üretim ve fiyat seviyeleriyle artışla birlikte 2011 yılı tahmini kâr marjlarının geçen senenin üzerinde olması beklenmektedir. 2011 yılı için yıllık olarak % 8 fiyat artışı beklenmektedir. Demir cevherinde 2010 yılında aşırı maliyet artışı ile ulaşılan yeni seviyeler bu yıl yatay seyredebilir. Ancak, kömür fiyatlarındaki yüzde 20 artış beklentisi, 2011’de demir- çelik üreticilerini zorlayabilir.

-2011 yılında da geçen yıl yaşanan ihracat artış trendi devam edecek. Türkiye'nin demir çelik ürünleri ihracatı 2010 yılında yüzde 11.54 artış gösterdi.
OTOMOTİV

2010 ilk 10 ayında %31,8 artışla yaklaşık 639 bin adet satış hacmine ulaşan sektörün 2011’de %5-6 büyüyerek 750 binin üzerine çıkması beklenebilir.

-Otomotiv kredilerinde yaşanan genişleme sektörü destekleyecek. Otomotiv kredilerindeki % 1,3’lerde seyreden faizler kredilerin dolayısıyla otomotiv satışlarının artması yolundaki en büyük etkenlerden biridir. İstikrar, ertelen otomobil alımları ve liranın euro karşısındaki değerli pozisyonu talebi canlı tutmaya devam edecektir.

-Yurt dışındaki temkinli ortam ihracatın durgun olacağını gösteriyor. En büyük yurt dışı pazarımız olan Avrupa’daki tasarruf önlemlerinin etkisiyle otomobil alımlarını ertelemesi talebi düşük tutacak ve ihracat sadece % 10 civarı bir büyüme performansı göstermesi bekleniyor.

-Türkiye’nin otomotiv için önemli bir üretim merkezi olması. Ford’un ticari araç kısmının üretilmesinin yanı sıra Çinli Chery firması da Türkiye’de 3 farklı model üreteceğini açıkladı. Tofaş ve Opel ortaklığı ile üretilecek model sayısının artması da Türkiye’nin üretim merkezi olma yolunda ciddi adımlar olarak görülmektedir.

-Sektörde TTRAK ve TOASO’yı beğeniyoruz. Ancak mevcut fiyat seviyelerinden alım önermiyoruz.
TELEKOMİNİKASYON

Sektörde toplam gelirlerde artışın 2011’de %5-6 civarında olması bekliyoruz. 2010 yılında sektör gelirleri 22 milyar TL’nin üzerine çıkabilir.

-Sabit telefon hatlarında daralma yaşanıyor. 2009 yılında % 23 olarak gerçekleşen sabit hat penetrasyonu ile birlikte abone sayısı 16,5 milyondu. 2010 yılında ise penetrasyon oranı yaklaşık % 22,5’e ve abone sayısının da 16,35 milyona düşmüştür.

- Mobil telekomunikasyon hizmetlerinde rekabet artıyor. Türkiye’de mobil servis hizmetleri giderek yayılıyor. Faturalı hatların arttığı rahatça görülebilir. Numara taşıma öncesi mobil penetrasyon % 92’lerdeydi, sonrasında en son penetrasyon oranı % 85’e abone sayısı da 61,9 milyona düşmüştür.

- 2010 yılında kontörden liraya geçilmesi, ara bağlantıda, FTR’de ve üst sınırda yapılan 2 yıllık indirimler göze çarpmaktadır. Özellikle ara bağlantı ücreti Avrupa’da uygulanan ücretin % 80 altındadır.
PETROL

Dünya petrol sektöründe Asya’daki hızlı büyüme ile birlikte OPEC’in petrol üretimini artıracağı düşünülmektedir. Avrupa’da talep şu anda dünya ortalama seviyenin altında olmakla birlikte toparlanma sinyalleri vermektedir. Türkiye’de petrol sektöründe ise 3 etken öne çıkmaktadır. Bunlar petrol fiyatlarındaki istikrar, liranın değerli pozisyonu ve temettü gelirleridir.

-2010 ilk 9 ayında motorin satış hacminde %1,4, Oto- LPG satış hacminde %8 artış görülürken, siyah ürün satış hacminde %51ve benzin satış hacminde ise %8 azalma olmuştur.

- 2011 yılı petrol fiyatlarındaki beklenti. Petrol fiyatlarındaki beklentimiz varil başına 87 dolar civarındadır. EIA tahminlerine göre, marjlardaki daralmaya rağmen tüketimin % 3,2 artacağı tahmin edilmektedir.

-Petrol sektöründen şimdilik hisse önerimiz bulunmamaktadır.
ANEL TELEKOM

2010 9 aylık dönemde satışlarındaki güçlü artış dikkat çekiyor... Şirket'in 2010 ilk dokuz aylık cirosu geçen yılın aynı dönemine göre 97 yükselerek 90 milyon TL olarak açıklandı. Şirket'in 2010 ilk 9 ayında net zararı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 düşerek 9,3 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Şirket'in 2010 ilk dokuz aylık performansı geçen yıla göre toparlanma göstermiştir. Anel Telekom'un 2010 yılında satış gelirlerinin, 2009'a oranla %38 yükselerek 97 milyon TL düzeyinde oluşmasını, FVAÖK'ün ise, 2009'a göre %330 artarak 2 milyon TL olmasını beklemekteyiz. 2010 yılı net zararının ise 2009 yılına oranla %63 azalarak 2 milyonTL olacağı yönündedir. Faaliyet gösterdiği alanlarda önemli gelişmeler kaydedeceğini düşündüğümüz Anel Telekom'un uzun vadede portföyde tutulmasını öneriyoruz. Anel Telekom için hedef fiyatımız 2,3 TL olup yüzde 56 yükselme potansiyeli ile önerimiz "Endeks üzeri getiri"dir.
ECZACIBAŞI

Şirket'in 2010 ilk dokuz aylık net karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 85 düşerek 42,4 milyon TL olmuştur. Şirket'in satış gelirleri geçen yılın ilk dokuz aylık dönemine göre %7 yükselerek 705 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. 2010 yılı net kar beklentimiz ise 2009 yılı karına oranla %47 düşerek 77 milyon TL olacağı yönündedir. Geçen yıl Zentiva satışından 275 bin TL iştirak satış karı elde etmişti. Bundan dolayı karda gerileme öngörüldü. 2010 sonunda Şirket İstanbul/Sarıyer'deki lüks konut projesine başladı. Projenin aktif değerine katkısı yaklaşık 60 mln TL olmasını bekliyoruz. Eczacıbaşı İlaç için hedef fiyatımız 3,13 TL olup yüzde 25 yükselme potansiyeli ile önerimiz ‘Endeks üzeri getiri’dir.
ECZACIBAŞI YATIRIM

Şirket'in 2010 ilk dokuz aylık net karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 72 düşerek 20,7 milyon TL olmuştur. Şirket'in satış gelirleri geçen yılın ilk dokuz aylık dönemine göre %4 düşerek 1483 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Hizmetleri gelirleri ise %6 düşerek 17 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. 2009 ilk 9 aylık dönemde 53,8 milyon iştirak kar payları da 11 milyon TL'ye geriledi. Böylece 2010 yılında iştirak kar payı gelirlerinin geçen yıla göre azalmasıyla net karının 28 milyon TL seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz. Net aktif değerine göre %50 iskontolu işlem gören Eczacıbaşı Yatırım Holding için hedef fiyatımız 7,23 TL olup, %38 yükselme potansiyeli ile önerimiz 'Endeks üzeri getiri'dir.
ENKA İNŞAAT

Enka İnşaat 2010 ilk dokuz ayında geçen yıl ile aynı seviyede 631 milyon TL net kar açıkladı. Şirket'in 2010 ilk dokuz aylık cirosu geçen yılın aynı dönemine göre 13 düşerek 5,291 milyon TL olarak açıklandı. 2010 ilk 9 aylık sonuçlarına göre Şirket'in FVAÖK'ü geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 düşerek 898 milyon TL olarak

açıklandı. 2010 yılının ilk dokuz ayında Şirket'in net nakit pozisyonunda iyileşme görüldü. 2009 sonunda 246 milyon TL olan net borç pozisyonu 2010 yılı 9 aylık sonuçlara göre 95 milyon TL net nakit pozisyonuna dönüştü. 2010 yılı net kar beklentimiz ise 2009 yılı karına oranla %10 azalarak 783 milyon TL olacağı yönündedir. 2011 yılında net karının 2010 tahmini kara göre %3 artarak 805 milyon TL olacağını tahmin ediyoruz. Şirket için 2010 yılı tahmini rakamları ile hesaplamış olduğumuz piyasa çarpanları 16,9x F/K, 2,2x PD/DD, 10,4x FD/FVAÖK ve 1,7x FD/Satışlar düzeyindedir. Enka İnşaat için hedef fiyatımız 7,06TL olup yüzde 13 yükselme potansiyeli ile önerimiz “Endeks üzeri getiri”dir.
GSD HOLDİNG

Şirket'in 2010 ilk 9 ayında Faiz ve komisyon gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %26 oranında düşerek 181 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Finans sektörü faaliyetlerinden brüt karı ise, geçen yılın aynı dönemine göre %3 oranında düşerek 116 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. 2010 3.çeyrekte ise brüt karında %3 artış göstermiştir. Şirket'in 2010 ilk dokuz aylık net karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 düşerek 25,1 milyon TL olmuştur. Net aktif değerinin %77'sini Tekstilbank oluşturmaktadır. GSD Holding mevcut net aktif değerine göre %40 iskontolu işlem göstermektedir. GSD Holding için hedef fiyatımız 1,83 TL olup yüzde 63 yükselme potansiyeli ile önerimiz ‘Endeks üzeri getiri’dir.
KOZA MADENCİLİK

Şirket'in 2010 ilk dokuz aylık net karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 511 yükselerek 466,3 milyon TL olmuştur. Koza Madencilik'in 2010 3. çeyrek sonuçlarına göre ise net karı 74,4 milyon TL olarak gerçekleşerek geçen döneme göre yüzde 130 yükselmiştir. Şirket'in satış gelirleri geçen yılın ilk dokuz aylık dönemine göre %54 yükselerek 391 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. 2010 ilk 9 aylık sonuçlarına göre Şirket'in FVAÖK'ü geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 125 yükselmiştir. 3.çeyrek sonuçlarına göre ise FVAÖK geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 92 yükselerek 89 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. 308,8 milyon TL halka arz gelirinin net kara katkısını varsaydığımız hesaplamalara göre 2010 yılında Şirket'in net karının 2009 yılı karına oranla yaklaşık 3 kat yükselerek 518 milyon TL olacağını tahmin ediyoruz. Koza Madencilik için hedef fiyatımız 5,65 TL olup yüzde 13 yükselme potansiyeli ile önerimiz "Endeks üzeri getiri"dir.
NET HOLDİNG

2009 9 aylık dönem için 6 milyon TL net zarar açıklayan Şirket, 2010 9 aylık dönemde 17,2 milyon TL net kar açıklayarak önemli bir toparlanma gösterdi. Finansal giderlerin geçen yıla göre yüzde 52 oranında düşmesi net karı olumlu etkiledi. Ayrıca brüt karı 9 aylık dönemde geçen yıla göre yüzde 116 artarak 37,6 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Şirket'in 2010 ilk dokuz aylık cirosu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48 yükselerek 76 milyon TL olarak açıklandı. 2010 ilk 9 ayda Otel konaklama gelirleri yüzde 17 artarken, Casino işletmeciliği gelirleri ise yüzde 137 oranında artarak 36,7 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Şirket'in 2009 sonunda 54 milyon TL olan net borç pozisyonu, 2010 yılının ilk dokuz ayında 5 milyon TL net nakit pozisyonu dönüştü. 2009 yılında 358 bin TL net zarar açıklayan Şirket'in 2010 yılında 28 milyon TL net kar açıklamasını bekliyoruz. Net Holding için hedef fiyatımız 2,52 TL olup yüzde 100 yükselme potansiyeli ile önerimiz ‘Endeks üzeri getiri’dir.
SABANCI HOLDİNG

Şirket'in 2010 ilk dokuz aylık net karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 yükselerek 2577,4 milyon TL olmuştur. 2010 yılının 3. çeyreğinde kârlılık beklenenden zayıf gerçekleşti. Akbank’ın kârında beklentiden daha düşük çıktı. Akbank’ın sahip olduğu TÜFE bağlantılı varlıkların getirilerinin düşmesinden dolayı kârlılıkta düşüş gerçekleşti. Finans kısmı 2. çeyrekte sahip olduğu % 60’lık konsolide grup geliri ve % 92’lık faaliyet kârı payları 3. çeyrekte % 53’lük konsolide grup geliri ve % 80’lik faaliyet kârı payları olarak gerçekleşmiştir. Finans kısmındaki zayıflayan performans holdingin kârlılığı için büyük risk oluşturuyor. Sabancı Holding için hedef fiyatımız 9,15 TL olup yüzde 27 yükselme potansiyeli ile önerimiz Endeks üzeri getiridir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Ratings and Recommendations by outbrain