10 Mayıs 2011 Salı

Vestel için tavsiyeler

Beklentilere paralel kâr açıklayan Vestel Elektronik hisseleri için
uzmanlar TUT önerisinde bulunuyor .
Vestel Elektronik

Beklentilerimize paralel ilk çeyrek sonuçları

Vestel Elektronik yılın ilk çeyreğinde, 20,3 milyon TL kar
açıklamıştır. Bu rakam geçen sene aynı dönem kar rakamı olan 15,0
milyon TL'ye göre yıllık %34,8'lik artış gösterirken, bir önceki
çeyrek kar rakamı olan 23,5 milyon TL'ye göre ise %13,9'luk bir
azalmaya işaret etmektedir. Şirketin karlılığının bir önceki çeyreğe
göre azalmasının temelinde, zayıf operasyonel performans etkili
olmuştur. Öte yandan şirketin açıklamış olduğu ilk çeyrek kar rakamı
bizim beklentimiz olan 18,8 milyon TL ile paralel gerçekleşmiştir.
Vestel Elektronik'in satış gelirlerine bakıldığında ise, şirket 2011
yılı ilk çeyrekte 1.299 milyon TL gelir açıklarken, bu rakam
geçtiğimiz sene aynı dönemde elde ettiği 1.162 milyon TL'ye göre 11,7%
artmış, önceki çeyrekte elde etmiş olduğu 1.594 milyon TL'lik
gelirlerine göre ise 18,5% azalmıştır. Vestel Elektronik'in açıklanan
gelir rakamı bizm beklentimiz olan 1.275 milyon TL ile paralellik
göstermiştir. Şirketin elde etmiş olduğu gelirleri bölgesel bazda
incelediğimizde, toplam gelirlerin 75%'ini uluslararası gelirler
oluşturuken, 25%'ini ise yurt içi gelirler oluşturmaktadır. Vestel
Elektronik, yılın ilk çeyreğinde uluslararası satış gelirlerini yıllık
bazda 11,6% artırırken, yurtiçi satışlarını ise yıllık bazda 25%
arttırmayı başarmıştır. Satışların segment olarak dağılımına
bakıldığında ise, toplam gelirleri içerisinde %64'lük bir paya sahip
olan televizyon ve elektronik satış gelirleri yıllık bazda 7,5%
artarken, gelirlerinin 34%'ünü oluşturan beyaz eşya satış gelirleri
ise yıllık 28,3% artmıştır.

FAVÖK tarafında ise, şirket ilk çeyrekte 126,0 milyon TL FAVÖK elde
ederken bu rakam, geçtiğimiz senenin aynı döneminde elde etmiş olduğu
110,1 milyon TL'ye ve bir önceki çeyrek FAVÖK rakamı olan 123,9 milyon
TL'ye göre sırasıyla %14,4 ve 1,7%'lik bir artışa işaret etmektedir.
Şirketin ilk çeyrek FAVÖK marjı ise %9,7 olarak gerçekleşmiştir.

Operasyonel olmayan tarafta ise, şirket 2011 yılının ilk çeyreğinde
48,3 milyon TL net finansal gider kaydetmiştir. Bu rakam, 2010 yılı
son çeyreğinde şirketin net finansal giderleri olan 79,8 milyon TL'ye
göre azalmaya işaret ederken, geçen sene aynı dönemde net finansal
gider rakamı olan 27,7 milyon TL'ye göre ise artış göstermiştir.

Vestel Elektronik'in açıklamış olduğu ve beklentilerimize paralel
gerçekleşen 2011 yılı ilk çeyrek sonuçları ışığında, daha önceden
belirlemiş olduğumuz 3,0 TL'lik hedef fiyatımızı ve "TUT" olan
önerimizi devam ettiriyoruz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Ratings and Recommendations by outbrain