12 Mayıs 2011 Perşembe

EVGYO'da pazar değişikliği

Ünvanı Hedef Mali Yatırımlar Holding A.Ş. olarak değiştirilen EVG
Yatırım Ortaklığı hisseleri İMKB II. Ulusal Pazar'ında işlem görmeye
başlayacak .
Şirketin konuya ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklama şöyle:

"Borsa Yönetim Kurulu'nun 11.05.2011 tarihli toplantısında; EVG
Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Şirket)'nin, 02.05.2011 tarihinde yapılan
olağanüstü genel kurul toplantısında, esas sözleşmesinde çeşitli
değişiklikler yapılarak menkul kıymet yatırım ortaklığı statüsünden
çıktığı, Şirket tüzel kişiliğinin yeniden yapılandırılarak ünvanının
Hedef Mali Yatırımlar Holding A.Ş. olarak değiştirildiği; kabul edilen
esas sözleşme değişikliklerinin 05.05.2011 tarihinde ticaret siciline
tescil edildiği, portföy yöneticiliği yetki belgesinin iptal
aşamasında olduğu ve faaliyet alanının değiştiği dikkate alınarak
kotasyon koşulları açısından durumunun yeniden değerlendirilmesi
sonucunda; Şirket'in portföy yöneticiliği yetki belgesinin Sermaye
Piyasası Kurulu tarafından iptal edilerek konunun Şirket tarafından
KAP'ta duyurulmasını takiben, Borsamızca KAP'ta yapılacak duyuruyu
izleyen iş gününden itibaren Şirket hisse senetlerinin Borsa kotundan
ve Kurumsal Ürünler Pazarı'ndan çıkarılarak, Borsamız II. Ulusal
Pazar'ında işlem görmeye başlamasına karar verilmiştir."

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Ratings and Recommendations by outbrain