13 Mayıs 2011 Cuma

YATAŞ: Sermaye artırımı

Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret A.Ş. sermaye artırım kararı aldı .
Şirketin konuya ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı
açıklama şöyle:"Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret A.Ş. Yönetim
Kurulu 12 Mayıs 2011 tarihinde Sn. Yavuz ALTOP Başkanlığı'nda
toplanmış ve aşağıdaki kararı almışlardır:

Şirketin 75.000.000 (Yetmişbeşmilyon Türk Lirası) TL kayıtlı sermaye
tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakit karşılığı
olmak üzere 25.679.817 (Yirmibeşmilyon altıyüzyetmişdokuzbin
sekizyüzonyedi) TL artırılarak, 17.119.878 (Onyedimilyon yüzondokuzbin
sekizyüzyetmişsekiz) TL'den 42.799.695 (Kırkikimilyon
yediyüzdoksandokuzbin altıyüzdoksanbeş) TL'ye % 150 oranında
artırılmasına,

Yeni pay alma haklarının nominal değer üzerinden kullandırılmasına ve
yeni pay alma hakkının kullanılmasında 1 Kuruş nominal değerli bir
payın satış fiyatının 1 Kuruş olarak belirlenmesine, kalan payların
Borsa'da oluşacak fiyattan tasarruf sahiplerine satılmasına,

Bu kapsamda ihraç edilecek hisselerin Kurul kaydına alınması talebi
ile Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına ve gerekli işlemlerin
ifası ile ilgili mercilere bildirimde bulunulması hususunda Şirketimiz
yönetiminin yetkili ve görevli kılınmasına ,toplantıya katılan yönetim
kurulu üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir. "

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Ratings and Recommendations by outbrain