17 Mayıs 2011 Salı

ŞİŞECAM: iştirakleri yapılandırıyor

Şişecam, bağlı ortaklarından Camiş Madencilik ile Cam-Ser
Madencilik'in birleşeceğini açıkladı .
Şirketten konuyla ilgil iyapılan açıklama şöyle:

Topluluğumuz şirketlerinin sermaye ve iştirak yapılarının yeniden
yapılandırılması

kapsamında, bağlı ortaklıklarımızdan Camiş Madencilik A.Ş.' nin Türk
Ticaret Kanunu'

nun 451, Kurumlar Vergisi Kanunu' nun 18-20 Madedeleri hükümleri
uyarınca bağlı ortaklıklarımızdan

Cam-Ser Madencilik A.Ş.' ni devir almak suretiyle birleşmelerine karar
verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII,
No:54 sayılı

Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda
tarafımıza ulaşan

bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun

olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için
gerekli tüm

çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu
olduğumuzu beyan ederiz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Ratings and Recommendations by outbrain