10 Mayıs 2011 Salı

Akbank için öneriler

Analistlerin Akbank için belirlediği hisse başı hedef fiyat 8,30 TL
olup, tavsiyeleri 'TUT' yönünde .
AKBNK

-1Ç11 net karı 744 mn TL. Akbank, 748 mn TL olan piyasa beklentisi
paralelinde 1Ç11 dönemi için 744 mn TL net kar açıkladı. Net kar
yıllık bazda %30 daralırken, çeyreksel bazda %7,6 artış gösterdi.
Bankanın 4Ç10 döneminde %15,8 olarak gerçekleşen özkaynak karlılığı
1Ç11 döneminde %16,9'a yükseldi. Bir önceki çeyrek net faiz marjının
%4,8 olmasında rolü büyük olan enflasyona endeksli menkul
getirisindeki katkının düşmesi ile net faiz marjı çeyreksel bazda 90
bps daralarak %3,9 oldu. Net faiz geliri yıllık ve çeyreksel bazda %23
ve %15 düşüş gösterirken faiz dışı gelirlerdeki artış net kara destek
verdi.

-Brüt kredi toplamı %9,7 artış gösterdi. Aktif toplamı çeyreksel bazda
sabit seyreden Banka, 1Ç11 döneminde kredi arzında agresif davranarak
brüt kredilerini %9,7 artırdı ve Bankanın brüt kredileri 59,4 milyar
TL'ye ulaştı. Aktif bileşiminde değişikliğe giden Banka, kredi arzının
büyük oranda menkul kıymet portföyünden fonlarken, menkul kıymet
portföyünün aktiflere oranı %37,6'ya geriledi (2010 YS: %43,7) Banka
tüketici kredileri %6,3 artarken, artışın brüt kredilerin gerisinde
kalmasının nedeni olarak %1,3 artış gösteren kredi kartı alacakları
görüldü. Kredi kartı alacakları hariç tutulduğunda tüketici kredileri
%9,1 artış gösterdi. Banka mevduat büyüklüğü %2,2 düşüş gösterirken,
kredilerin mevduatlara oranının %90,5'e ulaşması aktif-pasif
yönetimindeki değişimi daha iyi gösterdi (2010 YS: %80,1) Finansman
kaynaklarında alternatif kanalların payının 1Ç11 döneminde arttığı
görüldü. İhraç edilen menkul kıymetler bu dönemde 3,6 milyar TL'ye
ulaştı, (2010 YS: 2,5 milyar TL)

-Net faiz marjın 90 bps daraldı. Enflasyona endeksli menkul kıymet
katkısı ile 4Ç10 döneminde %4,8 olarak gerçekleşen net faiz marjı,
1Ç11 döneminde 90 bps daralarak %3,9'a geriledi. Kredi getirisi ve
mevduat maliyeti arasındaki marj ise bir önceki çeyreğe göre 15 bps
daralarak %2,6 oldu. -Net komisyon gelirleri hedeflerle uyumlu.
Operasyonel giderler çeyreksel bazda %9 azalırken, geçen yıl ile
kıyaslandığında %3 artış gösterdi ve giderlerin, operasyonel gelirlere
oranı 1Ç11'de %34,5 olarak gerçekleşti (4Ç10:%40,2) Yıllık maliyet
artışının düşüklüğü verimlilik açısından olumlu görülürken,
operasyonel gelir tarafında faiz dışı gelirlerin katkısının artış
gösterdiği görüldü. Menkul kıymetlerin elden çıkarılmasının sermaye
karını 234 mn TL'ye taşıması ve yıllık ve çeyreksel bazda sırasıyla
%12,7 ve %5,7 artış gösteren net komisyon geliri karı destekledi.

-Kredi risk maliyeti artış gösterdi. 2010 yıl sonunda %2,4 olan kredi
temerrüt oranı, 1Ç11 dönemi sonunda %2,1'e gerileyen Bankanın, dönem
içerisinde tahsil edilen temerrüt oranının, yeni temerrütlere oranı
%143 olarak gerçekleşti. Bankanın kredi risk oranı bir önceki çeyreğe
kıyasla 25 bps artarak 94 bps'ye ulaştı. Kredi arzında agresif
davranan Bankanın %2,1 olan kredi temerrüt oranının, yılın geri
kalanında sabit kalacağını düşünüyoruz.

-Akbank için hedef fiyatımız 8.30 TL Sektörün üzerinde kredi büyümesi
gerçekleştiren Akbank, 1Ç11 döneminde kredi arzını büyük oranda menkul
kıymet portföyünden fonladı. Menkul kıymet portföyü halen toplam
aktiflerin %37,6'sı olan Akbank'ta, bu eğilimin yılın geri kalanında
devam edeceğini tahmin ediyoruz. Komisyon gelirlerindeki sağlıklı
büyüme Banka'nın gelir çeşitlendirmesi bakımından olumlu görülürken,
menkul kıymet portföyünündeki azalma ile birlikte elde edilen sermaye
karının, yılın devamında operasyonel geliri destekleyeceğini
öngörüyoruz. Akbank için belirlediğimiz hisse başı hedef fiyat 8,30 TL
olup, AKBNK hisseleri için tavsiyemiz 'TUT' yönündedir.

ziraat yatırım

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Ratings and Recommendations by outbrain