10 Mayıs 2011 Salı

Meteks'ten birleşme açıklaması

SPK'nın sermaye artırımını durdurması Çemaş'ta hisse devrinin
durdurmasından sonra hisseler çöktü. Meteks birleşme açıklaması yaptı
.
İşte o açıklama:

Işıklar Holding A.Ş.'nin yönetiminde bulunduğu benzer faaliyet
konularına sahip şirketlerin tek çatı altında toplanarak ölçek
ekonomilerinden yararlanmaya yönelik sinerji yaratılması ve bu yolla
stratejik planlama ve finansman imkanlarının etkin yönetiminin
sağlanarak şirket büyümesinin sürdürülebilir kılınması amacıyla;

1-Ana ortağımız Işıklar Holding A.Ş grup şirketlerinden 43.794.622,30
TL ödenmiş sermayeli Işıklar Yapı Holding A.Ş ve 46.192.305 TL ödenmiş
sermayeli Işıklar Yapı Kültürü Etkinlikleri ve Yayıncılık A.Ş'ni bütün
aktifi ve pasifi ile kül halinde devir almak suretiyle TTK'nun
146-151, 451'nci, Kurumlar Vergisi Kanun'unun 19 ve 20'nci maddeleri
ile Sermaye Piyasası Kurulu Seri I, No:31 sayılı Birleşme İşlemlerine
İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde tasfiyesiz infisahı
suretiyle devralmak suretiyle 31.03.2011 tarihli bilançolarla
birleşilmesine,

2-Devralacak şirket olarak şirketimiz nezdinde, Vergi Kanunları, Türk
Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu Hükümleri uyarınca tüm
kanuni işlerin yerine getirilmesine , karar verildi.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Ratings and Recommendations by outbrain