23 Mayıs 2011 Pazartesi

Karsan sermaye artırıyor

Karsan Otomotiv, sermayesini bedelli olmak üzere yüzde 32,9566
oranında artırma kararı aldı.
Karsan Otomotiv'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklama
şöyle: "Şirketimizin 20.05.2011 tarih ve 2011/5 nolu Yönetim Kurulu
Kararı ile ;

1- Şirketimizin 195.552.567,36- TL
(Yüzdoksanbeşmilyonbeşyüzelliikibinbeşyüzaltmışyedi Türk Lirası
otuzaltı Kuruş) olan çıkarılmış sermayesinin 300.000.000 TL
(Üçyüzmilyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanı içinde olmak üzere
%32,9566 artış ile 260.000.000.- TL'ye (İkiyüzaltmışmilyon Türk
Lirası) çıkarılmasına, 64.447.432,64.- TL
(Altmışdörtmilyondört-yüzkırkyedibindörtyüzotuziki Türk Lirası
altmışdört Kuruş) tutarındaki sermaye artışının ortakların rüçhan
haklarını kısıtlamadan hisse senetlerinin nominal değeri (0,01.-TL)
üzerinden bedelli olarak yapılmasına;

2- Yeni Pay Alma Sirküleri'nde yayınlanacak olan süre ve esaslar
dahilinde, ortaklara 15 gün süreyle rüçhan haklarının
kullandırılmasına,

3- Rüçhan haklarının kullanım süresi boyunca, rüçhan haklarının hisse
senetlerinin nominal değerinden kullandırılmasına,

4- Rüçhan haklarının kullanım süresince ve rüçhan haklarının
kullanılmasından sonra kalan bölümün borsada teşekkül edecek fiyattan
satılması sürecinde çalışılacak aracı kurumun belirlenmesine,

5- Konuyla ilgili operasyonel detayların yürütülmesi için Mali İşler
ve Finansman'dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Suphi Burak Kurtaran
ve Genel Muhasebe Müdürü Şerif Ahmet Sunal'a yetki verilmesine,

6- Nakit sermaye artırımı ile ilgili olarak SPK, İMKB, MKK A.Ş.,
Takasbank A.Ş. ve diğer tüm kamu ile özel kurum ve kuruluşlar nezdinde
yapılması gereken bildirim, başvuru ve diğer işlemlere başlanılmasına
ve bununla ilgili gerekli tüm işlemlerin yapılmasına; karar
verilmiştir. "

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Ratings and Recommendations by outbrain