2 Mayıs 2011 Pazartesi

KRON TELEKOMÜNİKASYON KİMDİR?

Telekom operatörleri ve iletişim hizmet sağlayıcılarına yönelik bir yazılım şirketi olarak 2007 yılında faaliyete giren;temel olarak sabit hat ve mobil telekomünikasyon operatörlerine ve servis sağlayıcılarına yazılım ve mühendislik hizmetleri veren bir yazılım ve sistem entegratoru olan şirketin ana çözümleri IP bazlı genişbant ve kablosuz ağlar için Operasyon ve İş Destek Sistemleri.

Telekom piyasasındaki artan rekabet,özelleştirme ve telekomünikasyon regulasyonlarında yapılan hızlı değişimlere bağlı oluşan yeni endüstri dinamiklerinin sonucunda,telekom destek hizmetleri yazılım ve mühendislik piyasasının büyümesi,destek yazılımları piyasasının göreceli olarak rekabetten daha az etkilenen bir alan olması,piyasanın ihtiyaçlarını anlayabilen,hızlı,esnek ve güvenilir çözüm sağlayıcılarına ihtiyaç duyulması ve şirketin çok uluslu rakiplerine nazaran çok yönlü insan kaynaklarına,iyi yetişmiş bilgisayar ve elektronik mühendislerine erişiminin olması gibi sebeplerle kurulmuş.

RAKAMLARLA KRON...

15.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanına sahip şirketin çıkarılmış sermayesi;6.000.000 TL(Halka arz sonrası sermayesi 8.200.000 TL ye çıkarılacak)

Şirketin 21.02.2011 tarihinde 2010 yılı net karı 2.093.572 TL nin ve geçmiş yıllardan ayrılan ve dağıtıma uygun olan 39.822 TL nin tamamının sermayeye eklenerek 500.000 TL olan sermayenin 2.890.054 TL artırılarak 3.390.054 TL ye çıkartılması ve bunun sonucunda payların mevcut sahiplerine,paylarının sermaye oranı ölçüsünde,bedelsiz olarak dağıtılmasına karar verilmiş,2.609.946 TL lik kısmı da nakden ödenmiş.

Bilanço yapısı ağırlıklı olarak dönen varlıklardan oluşan şirket kaynaklarını ağırlıklı olarak bir yıldan daha önce nakde dönüştürülebilecek varlıklar için kullanmakta yıllar itibariyle de şirketin borçlanma oranları dalgalanma göstermiş olup,faaliyetlerden elde edilen net karların ağırlıklı olarak şirket bünyesinde bırakılmış ve özkaynaklar yıllar itibariyle güçlenmiş.

Şirketin bilanço yapısı dönen varlıklar ağırlıklı olsa da 2010 yılında güçlü özkaynak yapısıyla dikkat çekiyor.21.02.2011 tarihli genel kurul kararıyla sermayesini 6.000.000 TL ye çıkaran, Söz konusu sermaye artırımında borçlar karşılığı ortaklara bedelsiz hisse senedi verebilmiş olması, Kardan kısıtlanmış yedekler kalemini önemli ölçüde artırması (2010:39.824 2009:14.329),güçlü sermaye yapısının örneklerini oluşturuyor.

2010 yılında satışlarını artırıp(2010:12.751.289 2009:9.150.509) bunun yanında satışların maliyetini azaltan(2010:6.247.189 2009:7.130.914) şirketin finansman konusunda problem yaşamadığı gözle görülen gerçek.

Alacakların tahsilimde sorun yaşamayan,Maddi varlıkları üzerinde ipotek veya rehin bulunmayan,Uzun vadeli ticari borcu bulunmayan şirketin önümüzdeki dönem faaliyetleriyle de bu olumlu seyrini sürdürmesini bekliyoruz.

Şirketin 6.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin 2.000.000 TL bedelli(%26,3)olarak 8.200.000 TL’na artırılmasında,mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanması yoluyla ihraç edilecek 2.200.000 TL Nominal değerli hisse senetleri ile Şirketin mevcut ortaklarının sahip olduğu 1.000.000 TL nominal değerli toplam 3.200.000 TL(Şirket sermayesinin %39.02 si) hisse senetleri Borsa Birincil Piyasa’da halka arz edilecek.

En iyi gayret aracılığı şeklinde Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş tarafından aracılık edilecek olan halka arz İMKB Birincil Piyasada Değişken Fiyatla Talep Toplama yöntemiyle satışa sunulacak olan hisse senedi 3,30-3,60 TL fiyat aralığında.

Halka arz edilecek hisse senelerini satın alacak ortaklar ilk kez 01.01.2011-31.12.2011 dönemi karından temettü alacak.

Halka arzdan elde edilecek gelir şirketin büyümesini gerçekleştirmek için gerekli işletme sermayesinin sağlanması,yeni ürünlerin geliştirilmesi için gerekli yatırımların yapılması,dış piyasalarda daha etkin bir varlık gösterebilmek için satış ve pazarlama faaliyetlerinin finanse edilmesi ve İstanbul ofisinin Teknopark İstanbul a taşınması için kullanılması planlanmakta.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Ratings and Recommendations by outbrain