20 Temmuz 2011 Çarşamba

Foreks işlemlerine yeni düzenleme

Foreks işlemlerini kontrol altına almak isteyen SPK, yeni düzenleme taslağını görüşe açtı.
Foreks (kaldıraçlı alım satım) işlemlerine ilişkin hazırlanan düzenleme taslaklarının, piyasa katılımcılarının ve ilgililerin görüşüne açıldığı bildirildi.

Sermaye Piyasası Kurulunun duyurusunda, 25 Şubat 2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ''Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun''unda yapılan değişiklikle, ''Döviz, mal, kıymetli maden veya kurulca belirlenecek diğer varlıkların foreks işlemlerine aracılık ve bu işlemlere yönelik hizmetlerin yerine getirilmesi''nin sermaye piyasası faaliyeti olarak düzenlendiği ve bu işlemlerin, SPK'nın görev ve sorumluluk alanına dahil edildiği hatırlatıldı.

Kanunun yürürlük tarihinin 25 Ağustos 2011 olarak belirlendiği kaydedilen duyuruda, bu çerçevede foreks işlemlerine ilişkin, Türk sermaye piyasaları ile en uyumlu ve etkin çalışacak sistemin geliştirilmesi amacıyla, kapsamlı ve titiz çalışmaların yürütüldüğü ifade edildi.

Bu çalışmalar kapsamında, farklı ülkelerde ilgili sermaye piyasası otoriteleri tarafından anılan faaliyete ilişkin yapılan düzenlemelerin ve piyasa işleyişlerinin ayrıntılı bir biçimde incelendiği, bazı ülkelerin yetkili otoriteleri ile bilgi alışverişine dayanan ortak çalışmaların yapıldığı belirtilen duyuruya, şunlar ifade edildi:

''Söz konusu faaliyete ilişkin olarak yapılan düzenleme çalışmalarında, temel olarak ülkemizde foreks işlemlerine ilişkin piyasanın sağlıklı bir şekilde gelişmesinin sağlanması amaçlanmıştır.

Bu amaca yönelik olarak, düzenleme taslaklarında söz konusu faaliyetlerde bulunacak kurumların taşımaları gereken şartlar ve faaliyet esaslarının piyasanın gelişmesini teşvik edecek şekilde belirlenmesi, diğer taraftan ise bu piyasalarda işlem yapacak yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması ve yatırımcıların tam ve doğru bir biçimde bilgilendirilmesi hususlarında dengeli bir yaklaşım benimsenmiştir.

Anılan hususlar göz önünde bulundurularak hazırlanan 'Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri ve Bu İşlemleri Gerçekleştirebilecek Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ Taslağı' ile 'Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı' tüm piyasa katılımcılarının ve ilgililerin görüşüne açılmıştır.''

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Ratings and Recommendations by outbrain