28 Temmuz 2011 Perşembe

Ağustos'ta alınacak hisseler - 1

Trakya Cam (TRKCM.IS)

Trakya Cam, temel camlar (düzcam, buzlu cam, ayna, lamine cam, kaplamalı cam, mimari projelere yönelik camlar), otomotiv camları ve diğer ulaşım araçları camları, enerji camları, beyaz eşya camları üretimi gerçekleştirmektedir. Trakya Cam Rusya’da düzcam, ayna ve kaplamalı cam fabrikası ve otomotiv camı üretimi satışı yapmak üzere 2010 yılında Saint- Gobain firmasıyla anlaşmalar imzalamıştır. Buna ek olarak, Trakya Cam’ın Mısır’da %14,87 oranında iştirak ettiği Saint-Gobain Glass Egypt fabrikası ise Temmuz’da faaliyet başlamıştır. Bu ortak yatırımla Trakya Cam, Türkiye ve Balkanlar’dan sonra Ortadoğu’da da yerel üretici konumuna gelmiştir. Trakya Cam, yılın ilk çeğreğinde 43,3 milyon TL net kar açıklamıştır. Açıklanan ilk çeyrek kar rakamı geçen sene aynı dönem net karı olan 34,7 milyon TL’ye gore %24,6’lık bir artışa işaret etmektedir. Trakya Cam’ın 2011 yılı ilk çeyrek gelirleri ise yıllık 23,5%’lik artışla 284 milyon TL olmuştur. Trakya Cam’ın elde etmiş olduğu gelirlerin dağılımına bakıldığında ise, şirketin yurtdışı gelirleri toplam gelirlinin %32’sini oluştururken, yıllık bazda %32’lik bir artış göstermiştir. Öte yandan toplam satışları içerisinde %68’ini oluşturan yurt içi satışları ise, yıllık bazda %14.1’lik bir artış göstermiştir. Şirketin, en önemli müşteri arasında bulunan otomotiv ve inşaat sektörlerinin 2011 yılında güçlü seyirlerine devam edeceklerini ve bunun ise Trakya Cam’a olumlu yansıyacağını düşünmekteyiz. Trakya Cam’ın açıklamış olduğu ve beklentilerimiz doğrultusunda gerçekleşen finansalları ışığında daha önce belirlemiş olduğumuz 4,15 TL’lik hedef fiyatımızı ve “AL” önerimizi muhafaza ediyoruz.

CİMSA (CIMSA.IS)

Çimsa, 1Ç11 döneminde 15 milyon TL net kar açıkladı. Net kar rakamı, hem bizim beklentimiz olan 22 milyon TL’nin altında hem de 18 milyon TL olan piyasa beklentisinin altında gerçekleşmiştir. Net kar, 1Ç10 dönemine göre %13.7 düşüş göstermiştir. Net karda yaşanan bu gerilemede, üretim maliyetlerindeki bozulma etkili olmuştur. Aynı zamanda şirketin net kar rakamı, 4Ç10 dönemine göre %16 daralmıştır. Çimsa’nın yurt içi gelirleri 1Ç10 dönemine göre %16 artarak 111.4 milyon TL’ye yükselirken, ihracat gelirleri de %11 artarak 46.3 milyon TL’ye ulaşmıştır. Şirketin 1Ç11 dönemindeki toplam satış gelirleri, 1Ç10 dönemine göre %13.5 yükselmiş ve 148.9 milyon TL seviyesine ulaşmıştır. Buna karşın, şirketin satış gelirlerinin 4Ç10 dönemine göre %18.4 gerilediği göze çarpmıştır. 1Ç11 döneminde şirketin faaliyet giderlerinde 1Ç10 dönemine göre %8.5 gerileme görülmesine karşın, artan üretim maliyetleri, şirketin esas faaliyet karında %8.4 düzeyinde daralmaya neden olmuştur. 1Ç11 döneminde 33.5 milyon TL’ye ulaşan FAVÖK rakamı, artan amortisman nedeniyle, 1Ç10 dönemindeki FAVÖK rakamına paralel gerçekleşti. Çimsa’nın FAVÖK marjı, 1Ç10 dönemindeki %26.1 düzeyinden 1Ç11 döneminde %22.5 seviyesine geriledi. Çimsa’nın 2011 yılını 793 milyon TL satış geliri ile tamamlayarak, 2010 yılına göre cirosunu %12 artıracağını öngörüyoruz. Net kar tarafında ise 2010 yılı sonuna göre %33 artışla 138 milyon TL net kara ulaşılacağını öngörüyoruz. Şirket için hedef piyasa değerimiz 1.80 milyar TL (hisse başına 13.30 TL) olup alım önerimiz sürmektedir.

AK ENERJİ (AKENR.IS)

Ak Enerji, 1Ç10’da 373 MW seviyesinde bulunan üretim kapasitesini devreye aldığı beş hidroelektrik santralleri sonrası 659 MW seviyesine yükseltmiştir. Dolayısıyla 2010 yılı içinde devreye aldığı yeni santrallarinin pozitif katkısı 1Ç11’de şirketin finasallarını olumlu etkilemiştir. Dolayısıyla artan kapasite sonrası, elektrik satışlarındaki artışlar şirketin net satış gelirleri ve marjlarının geçen seneye göre yüksemesini sağlamıştır. Ak Enerji’nin net satış gelirleri 1Ç11’de yıllık bazda %106 artışla 136.5 milyon TL seviyesine yükselmiştir. Öte yandan hatırlanacağı üzere şirket 2010 yılında düşük DUY fiyatları sonrası satış dağılımını değiştirmişti. Ak Enerji 1Ç11 itibariyle toplam satışlarının %74’lük kısmını indirek müşterilere, (4Ç10:%67)gerçekleştirirken, %20’sini (4Ç10: %25) DUY piyasasına, geri kalan %6’lık kısmını ise direk müşterilere (4Ç10:%8) gerçekleştirmiştir. Dolayısıyla satış dağılımında yapılan bu değişiklik satış gelirlerine olumlu yansımasını sürdürmüştür. Ak Enerji, 1Ç11’de 4.1 milyon TL ile beklentimiz olan 5 milyon TL’ye paralel net kar açıklarken, piyasa beklentisi olan 0.1 milyon TL’nin üzerinde bir net kar rakamı açıklamıştır. Hatırlanacağı üzere Ak Enerji’nin iki büyük hissedarı Akkök Sanayi Yatırım ve Geliştirme A.Ş. ve CEZ, Akenerji’nin aktiflerine ilişkin ön teklifleri toplamak üzere şirkete yetki vermişlerdir. Şirketin aktif satışına ilişkin sürecin önümüzdeki aylar içinde sonladırılması beklenmektedir. Dolayısıyla şirketin aktiflerinin satışına yönelik haberlerin kısa vadede hisse performansı üzerinde etkili olacağını düşünüyoruz. Bu bağlamda Ak Enerji için hedef hisse fiyatımız 4.10 TL seviyesinde bulunurken, şirket ile ilgili AL olan önerimizi koruyoruz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Ratings and Recommendations by outbrain