28 Temmuz 2011 Perşembe

Ağustos'ta alınacak hisseler - 2

DOĞUŞ OTOMOTİV (DOAS.IS)

Doğuş Otomotiv 1Ç11 döneminde 17 milyon TL net kar açıkladı. Net kar rakamı, 1Ç10 dönemine göre %39, 4Ç10 dönemine göre ise %19.9 düşüşe işaret etmektedir. Aynı zamanda net kar rakamı, bizim beklentimiz olan 18.5 milyon TL’nin hafif altında kalırken, piyasa beklentisi olan 28 milyon TL’nin ise bir hayli altında gerçekleşmiştir. Net kar tarafında yaşanan bu gerilemede, düşen iştirak gelirleri, net finansal giderlerdeki artış ve Rekabet Kurulu’nun cezası etkili olmuştur. Şirketin 1Ç10 döneminde özkaynak metodu ile konsolide ettiği iştiraklerden 9 milyon TL gelir ettiği görülürken bu gelir, 1Ç11 döneminde 0.3 milyon TL seviyesine gerilemiştir. Ayrıca, Rekabet Kurulu şirkete 49.8 milyon TL ceza keserken, ayrılan karşılığı gözönüne aldığımızda, şirketin 1Ç11 mali verilerine bu cezanın yansımasının 25.4 milyon TL olduğunu görüyoruz. Şirketin satış hacmi 1Ç11 döneminde 27,246 adete yükselirken, 1Ç10 dönemindeki 13,660 adete göre %99 yükseliş göstermiştir. Bu performansa bağlı olarak şirketin satış geliri, 1Ç11 döneminde 1Ç10 dönemine göre %104.6 artarak 1.137 milyon TL’ye ulaşmıştır. 1Ç11 döneminde şirketin pazar payı %13.8 seviyesinde gerçekleşmiştir. Şirket için bizim piyasa değeri hedefimiz 1,82 milyar TL (hisse başına 8,28 TL) seviyesindedir.

SİNPAS GYO (SNGYO.IS)

Sinpaş GYO, gayrimenkullere ve gayrimenkul projelerine yatırım yapmak üzere kurulmuş halka açık bir gayrimenkul yatırım ortaklığıdır. Şirket orta-üst ve üst gelir gruplarına yönelik konut projeleri geliştirmektedir. Şirket gelişme potansiyeli yüksek ancak çeşitli mülkiyet ve imar sorunları olan arsalardaki sorunları çözerek arsayı ucuza satın almak, geliştirmekte olduğu projelerinde ön satış ve etap stratejisi uygulamak ayrıca ilgi çekici ve özgün projeler geliştirerek daha fazla müşterinin ilgisini çekmek, Sinpaş GYO’nun temel yatırım stratejilerindedir. Sinpaş GYO, 2010 yılında toplam 767 adet ön satış rakamına ulaşmıştır. Bununla birlikte, Sinpaş 2008 yılından beri toplam 4,580 adte konut satışı gerçekleştirmiştir. Sinpaş GYO’nun İstanbul ve Bursa’da devam etmekte olan beş projesi bulunmaktadır. Bunun dışında Sinpaş GYO, 2011- 2015 yılları arasında, İstanbul, Ankara, Bursa ve Marmaris’te toplam 11 yeni projeye başlamayı planlamaktadır. Ekonomik krizden olumsuz ertelenmiş bulunan ev talebinin 2011 yılı ile birlikte canlanmasını beklemekteyiz. Sipaş GYO, proje geliştiren bir gayrimenkul yatırım ortaklığı olduğu için, ön satış gelirlerini, ilgili konut projesini müşterisine teslim edene kadar bilançosunda tutmakta, gelir tablosuna ancak konut teslim edildiğinde yansıtabilmektedir. Şirket 2008 yılından bu yana, toplam 4.580 adet konut satışı gerçekleştirmiş olmasına rağmen, bu sebeble dönemsel olarak gelirlerinde büyük dalgalanmalar olabilmektedir. Öte yandan şirketin 2011ve 2012 yıllarında önemli miktarda konut projesini tamamlayıp müşterilerine teslim edeceğini ve elde ettiği gelirleri finansal tablolarına yasıtabileceğini düşünmekteyiz. Dolayısyla Sinpaş GYO için muhafazkar bir değerleme ile belirlemiş olduğumuz 2,62’lık hedef fiyat doğrultusunda “AL” önerimizi korumaktayız.

VAKIFBANK (VAKBN.IS)

Vakıfbank 1Ç11 döneminde konsolide olmayan bilançolarında %34.1 y/y artış ile 409 milyon TL (hisse başı 0.16 TL) net kar açıkladı. Bu rakam bizim beklentimiz olan 355 milyon TL’nin (yaklaşık %15) üzerinde kalmakla birlikte piyasanın beklentisini (338 milyon TL) %21 oranında aşmıştır. Çeyreklik bazda baktığımızda, bankanın net karı geçen çeyreğe göre %4,2’lık bir artış göstermiştir. Bilanço tarafında bankanın kredilerindeki artış hızı sektöre göre yavaş kalarak %4.7 artmıştır, artış ağırlıklı olarak prekende kredilerinde %53.5’e y/y varan (tüketici, konut ve KOBİ) büyümeden destek alırken işletme kredileri 260 baz puan gerilemiştir. Piyasa trendlerine ve bizim beklentlerimize paralel bankanın menkul kıymetleri çeyreklik bazda %4.3, yıllık bazda ise %21 gerilerken daha yüksek getiriye sahip kredilere geçiş yaşanmıştır. Bu gelişme sonrasında bankanın menkul kıymetlerin aktiflere oranı 177 baz puan gerilerken kredilerin aktiflere oranı %60.6’dan %61.5’a yükselmiştir. Banka mevduatlarında da artış %0.5 ile oldukça düşük gerçekleşirken herhangi mevduat savaşı yaşanmamış olması nedeniyle mevduat maliyetleri de 69 baz puan gerileyerek %5.73 seviyesinde gerçekleşmiştir. Gelirlerdeki yatay seyre rağmen bankanın net karı, yüksek temmettü gelirleri, ücret kamisyon gelirlerindeki %14.7’ye y/y varan artış ve düşük provizyon giderlerinin desteği ile yüksek artış göstermiştir. Bu gelişmelerin ışığında Vakıfbank için daha önceden vermiş olduğumuz “AL" olan önerimizi ve 4.47 TL olan hedef fiyatımızı koruyoruz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Ratings and Recommendations by outbrain