23 Haziran 2011 Perşembe

Turkcell'de önemli gelişme

Ortaklar arasında yaşanan sorunlar nedeniyle mahkemelik olan Turkcell
cephesinde önemli bir gelişme.
Genel kurul toplantısında ortaklar arasında yaşanan sıkıntılar
nedeniyle mahkemelik olan Turkcell, olağanüstü genel kurul kararı
aldı.

Şirket konuyla ilgili olarak KAP'a şu açıklamayı yaptı:

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Colin J. Williams'ın bağımsız yönetim
kurulu üyesi sıfatıyla, Yönetim Kurulu kararı alınamadığından bahisle
Olağanüstü Genel Kurul'un toplantıya davet edilmesi için Türk Ticaret
Kanunu'ndan doğan yasal görevlerinin yerine getirilmesi talebini
değerlendiren Şirket Denetçileri, 22 Haziran 2011 tarihli kararları
ile; ekteki gündemde yer alan konuları görüşmek üzere Şirket'in
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın 11 Ağustos 2011 günü saat
15.00'de "Turkcell Plaza, Konferans Salonu, Meşrutiyet Caddesi No:71
Tepebaşı/İstanbul" adresinde yapılmasına karar vermiştir.

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.'NİN

11 Ağustos 2011 Tarihli

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1- Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi;

2- Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan'a
yetki verilmesi;

3- 2010 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması;

4- 2010 Yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi raporunun okunması;

5- 2010 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor
özetinin okunması;

6- 2010 Yılı faaliyetleri ile 2010 yılı Bilanço ve Kar-Zarar
hesaplarının ayrı, ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması;

7- Yönetim Kurulu üyelerinin 2010 yılı faaliyet ve işlemlerinden
dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri;

8- Denetçilerin 2010 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı
ibra edilmeleri;

9- Denetçilerin bir yıl süre ile seçimi ve ücretlerinin tespiti;

10- 2010 yılı karın dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu teklifinin ve
dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması;

11- Dilek ve temenniler;

12- Kapanış.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Ratings and Recommendations by outbrain