20 Haziran 2011 Pazartesi

Kardemir'de olağanüstü genel kurul

Kardemir, Olağanüstü Genel Kurulu´nun toplanacağını kaydetti.
GÜNDEM:

1.Açılış ve Başkanlık Divanı´nın teşkili,

2.Başkanlık Divanı´na tutanakları imzalama yetkisinin verilmesi,

3.Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,

4.Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.´nun 334 ve 335´nci maddelerinde
yazılı yetkinin verilmesi,

5.100 EVLER Bölgesinde Karabük Belediyesi lehine irtifak hakkı tescili
talebi ile ilgili Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

6.KAREVLER Projesi kapsamında Park ve Yeşil Alanların, Karabük
Belediyesi tasarrufuna bırakılması ile ilgili Yönetim Kuruluna yetki
verilmesi,

7.Kapanış.

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin, 15 Temmuz 2011 Cuma günü saat 14.00´da Karabük
Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Balıklarkayası
Kampüsü - KARABÜK adresinde ekteki gündem maddelerini görüşmek üzere
Olağanüstü Genel Kurulunun yapılmasına ayrıca;

Grupların Yönetim Kurulu Üyeleri adaylarının seçimi için "A" grubu
hisse sahiplerinin , "B" grubu hisse sahiplerinin ve "D" grubu hisse
sahiplerinin Karabük Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Konferans
Salonu Balıklarkayası Kampüsü - KARABÜK adresinde aynı tarihte genel
kurul toplantı saatinden önce saat 10.00´da ayrı ayrı toplanarak
adaylarını belirlemelerine Yönetim Kurulumuzun 17.06.2011 tarihli
toplantısında karar verilmiştir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Ratings and Recommendations by outbrain