1 Haziran 2011 Çarşamba

DYH vergi ihtilafını sonlandırıyor

DYH'den yapılan açıklamaya göre kesinleşmemiş 863 milyon TL'lik
tarhiyata tahakkuk ettirilen tutar 129 milyon TL oldu.
İşte Doğan Yayın Holding'in KAP'a gönderdiği açıklama

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

6111 sayılı Kanun Kapsamında Yapılan İşlemler Hakkında.

Şirketimiz ve Şirketimizin doğrudan/dolaylı bağlı ortaklıklarının,
25.02.2011 tarih ve 27857 sayılı (I. Mükerrer) Resmi Gazete'de
yayımlanarak yürürlüğe giren, 6111 Sayılı "Bazı Alacakların Yeniden
Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun" (6111 sayılı Kanun) kapsamında yapmakta
olduğu işlemler hakkında daha önce 19.04.2011, 11.05.2011 ve
13.05.2011 tarihlerinde kamuya açıklama yapılmış ve son olarak
17.05.2011 tarihindeki mevcut durum itibariyle, konu ile ilgili
çalışmaların tamamlandığı belirtilmiştir.

Gelinen bu aşamada; son olarak yapmış olduğumuz açıklamada yer alan
bilgilere ilave olarak; dolaylı bağlı ortaklığımız Doğan Prodüksiyon
Hizmetleri A.Ş.'de, "henüz kesinleşmemiş ve dava aşamasında bulunan"
toplam 862.972.276,-TL tutarındaki ihtilaflı vergi tarhiyatlarının
tamamı ile ilgili olarak, 6111 sayılı Kanun kapsamında başvuru yapmış
ve buna göre Doğan Prodüksiyon Hizmetleri A.Ş.'ye tahakkuk ettirilen
toplam tutar 128.738.543,-TL olmuştur.

Bu son başvuru ile birlikte; Şirketimiz ve Şirketimizin
doğrudan/dolaylı bağlı ortaklıklarının, "henüz kesinleşmemiş ve dava
aşamasında bulunan" toplam 4.941.050.428,-TL tutarındaki ihtilaflı
vergi tarhiyatlarından 4.166.722.651,-TL tutarındaki kısmı ile ilgili
olarak, 6111 sayılı Kanun kapsamında yapılan başvurular tamamlanmış ve
toplam 988.275.336,-TL yükümlülük tahakkuk ettirilmek suretiyle
ihtilaf sonlandırılmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Ratings and Recommendations by outbrain