1 Şubat 2011 Salı

Gübre Sektörüne Bakış

Gübre sektöründe güçlü görünüm 2011’de de devam edecek. Fiyatların güçlü seyri 2011 yılında da devam edecek gibi görünüyor. 2010 yılı içerisinde DAP başta olmak üzere bir çok gübrenin fiyatında yıllık bazda %40-50 arasında yükselişler yaşandı. Bu yükselişlerin arkasında yatan en önemli neden petrol gibi bazı emtialarda ve hububat fiyatlarında yaşanan hızlı yükselişler oldu. Gıda ve petrol fiyatlarının 2011 yılında geri çekilmesini beklemediğimiz için gübre fiyatlarında 2011 yılı için %5’lik bir yükseliş öngörüyoruz. Buna göre bu sektöre ait beklentilerimiz aşağıdaki gibidir:

Modellerimizde, 2012-2015 arasında gübre fiyatlarında dolar bazında yıllık %2’lik, takip eden yıllarda ise yıllık %1 artış tahmin ediyoruz.
Gübre kullanımı belli bir bant aralığında kalmaya devam ediyor. 2009 yılında %27 artan tüketim 2010 yılının ilk 9 ayında ise bir önceki yıla göre %4 azaldı. Böylece geçtiğimiz yıldaki tüketim bir kere daha gübre kullanımının bir takım yapısal sorunlar nedeniyle Türkiye’de sürdürülebilir şekilde büyümediğini ortaya koydu. Son 20 yıl içerisinde Türkiye’de yıllık gübre tüketimi 4.1-5.6 mn ton arasında salındı. Önümüzdeki dönemde de tüketimde bu bant seviyelerinin devam edeceğini düşünüyoruz. Model-lerimizde uzun vadede yurt içi tüketimi yıllık en fazla 5.8 mn olarak tahmin ettik.
2010 yılı içinde pazar payları değişti. 201 0 yılının ilk 9 ayında Tekfen Holding’in iştiraki Toros Tarım pazar payını %30’dan %35’e yükseltti. Gübre Fabrikaları’nın payı ise %28’den 29%’a çıktı. Diğer yandan Bagfaş ve Ege Gübre’nin pazar payları ise sırasıyla %9 ve %7’dan %6’ya geriledi. Tahminlerimizde şirketlerin uzun vadeli pazar paylarını Gübre Fabrikaları için %29 olarak belirlerken Bagfaş ve Ege Gübre için sırasıyle %7 ve %6 olarak tahmin ettik.
Bagfaş – hisse pahalı gözüküyor. Operasyonel kar marjı anlamında 2010’da iyi bir performans sergileyen şirket pazar payı kaybına uğraması nedeniyle yurt içi satış anlamında zor bir dönem yaşadı. Hissenin son dönemdeki getirilerinden sonra tüm olumlu beklentilerin fiyatlandığını ve bundan sonra riskin daha çok aşağı yönlü olduğunu düşünüyoruz. Önerimiz Piyasanın Altında Getiri’dir.
Ege Gübre – şirket değerinin çoğunu liman işi o luşturuyor. Hissenin şu anki seviyeleri liman gelirlerini ve gübre işindeki güçlü görünümü yansıtmaktan uzak duruyor. Önerimizi Piyasanın Üzerinde Getiriye yükseltiyoruz.
Gübre Fabrikaları – maliyetlerdeki artışa rağmen değerlemeler ucuz. İran’da doğalgaza sübvansiyonların kalkması sonucunda şirketin maliyetlerinde önemli bir artış olacak. Buna rağmen İran’daki güçlü gübre fiyatlarından ötürü bu maliyet artışının marjlara etkisinin sınırlı olacağını düşünüyoruz . Önerimizi Piyasanın Üzerinde Getiri olarak değiştiriyoruz
Değerlememize ilişkin riskler: Gübre fiyatlarında ve maliyet tahminlerinde yukarı veya aşağı yönlü potansiyel bir değişiklik, Türkiye ekonomisinin büyümesinde muhtemel bir yavaşlama, şirketlerin döviz pozisyonlarına göre TL’nin değer kazanması veya kaybetmesi değerleme ve önerilerimiz için en önemli riskler olarak sayılabilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Ratings and Recommendations by outbrain