27 Şubat 2011 Pazar

Afyon Çimento:Limak satın mı alıyor?

Afyon Çimento'dan yapılan açıklama;

Ana şirketimiz Ciments Français, Afyon Çimento Sanayi Türk A.Ş.'yi ("Şirket"), 24 Şubat 2011 tarihinde Set Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisselerinin %99,81'ine ve Met Teknik servis ve Maden Sanayi Ticaret A.Ş. hisselerinin %99,99'una sahip olan Set Group Holding A.Ş. nezdindeki bütün hisselerinin (%100) satımı konusunda Limak Anadolu Çimento İnşaat Malzemeleri San. ve Tic. A.S. ile bir hisse satın alma sözleşmesi ("Hisse Satın Alma Sözleşmesi") akdettiği hususunda bilgilendirmiştir. Söz konusu işlemin tamamlanmasının, sözleşme altında belirlenen diğer şart ve koşulların yanı sıra, ilgili Türkiye'de ilgili makamlarının onayına bağlı olduğu ve işlemin 2011 yılının ikinci çeyreğinde tamamlanmasının öngörüldüğü belirtilmiştir.

Afyon Çimento San. T.A.Ş., söz konusu işlemin kapsamına dahil edilmemiştir. Ana şirketimiz Ciments Français, Şirketimiz ve Şirketimizin varlıkları ile ilgili olarak gelecekte en iyi endüstriyel ve finansal alternatiflerin değerlendirilebileceği hakkında Şirketimizi bilgilendirmiştir.

Hisse Satın Alma Sözleşmesi kapsamında öngörülen işlemin başarı ile tamamlanması durumunda, Afyon Çimento San. T.A.Ş. ve Set Group Holding A.Ş. arasındaki yönetim hizmetleri feshedilecek olup, Şirket'in yönetim yapısı güçlendirilecektir.

Yukarıda yer alan konulara ilişkin yeni bilgiler elde edilmesi halinde bunlar kamuya açıklanacak olup, bu hususlar ile ilgili gelişmeler hakkında gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Ratings and Recommendations by outbrain