25 Mayıs 2013 Cumartesi

Ran Lojistik borsa dışına atıldı

Ran Lojistik'in bilançosunu zamanında açıklamaması nedeniyle şirket hakkına Borsa İstanbul açıklama yaptı.

Ran Lojistik, 2013 ilk çeyrek bilançolarını zamanında açıklamaması nedeniyle borsa kotunda işlemden çıkarılmıştı. Bugün bilançosunu açıklayan Ran Lojistik'ten Borsa İstanbul'a ödeme yapmaması nedeniyle şirketin hisseleri borsa dışı alış/satış işlemlerinde işlem görecek.

Konuyla ilgili KAP'a şu açıklama yapıldı:

Borsa Yönetim Kurulu'nun 24/05/2013 tarihli toplantısında, 31/03/2013 dönemine ait finansal tablolarını verilen sürede kamuya duyurmadığı için paylarının işlem sırası 20/05/2013 tarihinde Gözaltı Pazarı seansı öncesinde kapatılan Ran Lojistik Hizmetleri A.Ş.'nin (Şirket), Pay Piyasası Yönetmeliği'nin 25'inci maddesi gereği işlem sırasının Borsa Genel Müdürlüğü kararı ile 5 iş günü kapalı kalabileceği dikkate alınarak, 27/05/2013 tarihindeki Gözaltı Pazarı seansı öncesine kadar 31/03/2013 dönemine ait finansal tablolarının yayımlanmaması veya Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) tarafından finansal tabloların yayımlanması için ek süre verilmemesi ve Borsamıza ödemekle yükümlü olduğu ücretleri ödememesi halinde, Kurulun 19/07/2002 tarihli ve 35/1059 sayılı kararı ile belirlenen "İMKB'de İşlem Sıraları Kapatılan Şirket Hisse Senetlerinin Alış/Satışına İlişkin Esaslar" düzenlemesi ile bu düzenlemeye ilişkin 11/04/2003 tarihli ve 20/429 sayılı ilke kararı gereğince,

A) Söz konusu döneme ait finansal tablolarının yayımlanmaması haricinde, Kurulun yukarıda belirtilen düzenlemesi uyarınca Kamuyu Aydınlatma Bilgi Formu (KABF) istenmesini gerektirecek bir belirsizlik bulunmadığından Şirketten KABF istenmemesine,

B) Kotasyon Yönetmeliği'nin 24'üncü maddesinin (c) ve (h) bentleri ile 27'nci maddesi gereğince Şirket paylarının geçici olarak Gözaltı Pazarı kaydından çıkarılarak işlem görmekten men edilmesine ve 31/03/2013 dönemine ait finansal tabloları KAP'ta duyurulana ve Borsamıza ödenmesi gereken ücreti ödeyene kadar Şirket paylarının yatırım kuruluşları vasıtası ile Borsa dışı alış/satış işlemlerine konu olmasına,

C) Söz konusu finansal tabloların KAP'ta kamuya duyurulmasını ve Borsamıza ödenmesi gereken ücret yükümlülüğünün yerine getirilmesini izleyen iş gününden itibaren Şirket paylarının Gözaltı Pazarı'ndaki işlem sırasının yeniden işleme açılmasına karar verilmiştir.

Şirketin 31/03/2013 tarihli finansal tabloları 24/05/2013 tarihinde saat 17:58'de KAP'ta yayımlanmış olup, Borsamız Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde, Kotasyon Yönetmeliği'nin 24'üncü maddesinin (h) bendi ile 27'nci maddesi gereğince Borsamıza ödenmesi gereken ücret yükümlülüğünün yerine getirilmesine kadar Şirket payları yatırım kuruluşları vasıtası ile Borsa dışı alış/satış işlemlerine konu olabilecektir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Ratings and Recommendations by outbrain