21 Mayıs 2012 Pazartesi

Hisse senetleri ile de repo yapılacak

Sermaye Piyasası Kurulu'nun yeni Tebliğ'i ile, İMKB Tahvil ve Bono
Piyasası bünyesinde teminat olarak hisse senedinin kullanılabileceği
bir pazar açılıyor. Bu değişiklikle, hisse senetleri piyasası ile para
ve döviz piyasaları arasında daha kolay bir geçiş sağlanacak. Banka ve
aracı kurumlar ellerindeki hisse senedi karşılığında kısa vadeli kredi
kullanabilecek ya da hisse senedi sahiplerine kısa vadeli kredi
verebilecekler. Bu kapsamda hisse senedi elde eden kurumlar ise, işlem
vadesini beklemeden elde ettikleri hisse senedini satabilecekler.
Ayrıca, Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilecek dış borçlanma ve
gelir endeksi senetleri ile kira sertifikaları da Tahvil ve Bono
Piyasası'nda işlem görebilecek.

Likidite senetleri
Tebliğ ile getirilen önemli bir uygulama daha var. Buna göre Merkez
Bankası'nca ihraç edilecek likidite senetleri de İMKB Tahvil ve Bono
Piyasası'nda işlem görebilecek ve teminat olarak kabul edilecek. Yani,
bizim Merkez Bankamız da ihtiyaç görür ve ABD ve Avrupa merkez
bankaları gibi "likidite senedi" ihraç etmeye kara verir ise, bu
senetler hem Merkez Bankası Para Piyasası'nda hem de İMKB'de alınıp
satılabilecek. Likidite senetlerinin teminata kabul edilmesi ile de,
bu senetlerin ikincil piyasası açılmış ve likidite senedini elden
çıkarmadan kısa vadeli olarak borçlanma sağlanmış olacak.

Getirilen yenilikler neler?
Yeni Tebliğ ile getirilen yenilikleri şöylece sıralayabiliriz:
1. Para ve döviz piyasaları ile hisse senedi piyasası arasında valör
farklılıklarından doğan geçiş zorlukları kalkıyor.
2. İMKB Tahvil ve Bono Piyasası, olması gerektiği gibi Merkez
Bankası'ndaki Para Piyasaları'nın yerini almaya başlıyor.
3. İMKB Tahvil ve Bono Piyasası'nda neredeyse tüm sermaye piyasası
enstrümanları, alım satıma konu ediliyor.
4. Merkez Bankası'nın Açık Piyasa İşlemleri dışında ve daha uzun
vadelerle piyasaya likidite vermek istemesi halinde, hem bu
likiditenin miktarı hem de vadesinin şeffaf biçimde izlenebileceği bir
ortam yaratılıyor.

Dar boğazlar da var
Oluşturulmaya çalışılan sistem, İMKB Tahvil ve Bono Piyasası'nı
büyütecek ve geliştirecek olmakla birlikte, bazı riskleri de içinde
barındırıyor. Merkez Bankası nezdindeki piyasalarda Merkez Bankası
taraf olduğu halde, İMKB' deki Tahvil ve Bono Piyasası'nda taraflar
belli değil. Bir banka veya aracı kurum hangi kurumla işlem yaptığını
ancak gün sonunda öğrenebiliyor; bu nedenle bilmediği bir riski almış
oluyor. Alınan risk, hisse senedi gibi aşırı dalgalanan bir enstrümana
karşı olunca, daha da büyüyor. Bu nedenle, aynı miktarda paranın diğer
enstrümanlardan daha fazla hisse senedi verilerek veya teminat
gösterilerek elde edileceği anlaşılıyor.

Çözüm
İMKB Tahvil ve Bono Piyasası'nda yapılan işlemlere(en azından bankalar
için), Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nda biriken fonların veya Merkez
Bankası nezdinde tutulan Kanuni Karşılıkların belirli bir oranının,
teminat olarak gösterilmesi, bu Piyasa'yı rahatlatacak ve hızla
büyüyecektir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Ratings and Recommendations by outbrain